حتما برای شما هم پیش آمده است کلمه داروگ را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید ، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم . ( داروگ یعنی چه ? )

داروگ در زبان مردمان مازندران نام نوعی قورباغه درختی است که در باور آنها اندکی پیش از بارش باران شروع به خواندن میکند . داروگ با نام علمی Hylidae قورباغه ای سبز رنگ با خطی سفید رنگ در دو طرف بدنش می‌باشد که بر خلاف سایر قورباغه ها در آب زندگی نمیکند و بر روی درختان و گیاهان به شکار حشرات مشغول است .

دار : درخت .

وگ : قورباغه .

داروگ
داروگ

داروگ

کلمه داروگ به دلیل شعر معروف نیما یوشیج حتی به کتاب های درسی راه پیدا کرده است و حتی در سوالات کنکور نیز چند مرتبه مطرح شده است .

تلفظ داروگ :

تلفظ داروگ

داروگ یعنی چه ?

شعر داروگ

خشک آمد کشتگاه من
در جوار کشت همسایه
گرچه می گویند : « می گریند روی ساحل نزدیک
سوگواران در میان سوگواران. »
قاصد روزان ابری، داروگ! کی می رسد باران؟
بر بساطی که بساطی نیست
در درون کومه ی تاریک من که ذره ای با آن نشاطی نیست
و جدار دنده های نی به دیوار اطاقم دارد از خشکیش می ترکد
– چون دل یاران که در هجران یاران –
قاصد روزان ابری، داروگ! کی می رسد باران؟( نیما یوشیج )

روخوانی شعر داروگ

معنی شعر داروگ

 • شاعر : علی اسفندیاری ، معروف به نیما یوشیج
 • قرن : معاصر
 • قالب:  نو ( نیمایی)
 • موضوع : سیاسی – اجتماعی


ویژگی های شعر نیما

 1. دید تازه ی او به جهان و طبیعت
 2. تأثیر پذیری از شاعران مغرب زمین در نگاه به عناصر طبیعی چون دریا ،‌درختان ، گیاهان ، پرندگان و …
 3. تجلّی دید اجتماعی در سروده های نمادین و انتقادی
 4. استفاده از نمادها

کلمات مهم :
  
1- داروگ: نماد پیام آور و بشارت دهنده انقلاب .
2- کومه، کشتگاه : نماد سرزمین .
3-  باران: نماد انقلاب .

نکته : « دار » به معنی درخت می‌باشد ، « وگ » نیز به معنی قورباغه است . به اعتقاد اهالی مازندران ، هرگاه داروگ بخواند باران می بارد.

خشک آمد کشتگاه من در جوار کشت همسایه

لغت : 

کشتگاه من : کشتگاه ما ، سرزمین ایران.

جوار : همسایگی ، نزدیکی.

کشت همسایه : کشور روسیه.
معنی : 

کشتگاه من با اینکه در نزدیکی کشت همسایه قراردارد امّا بی محصول شده است .
تفسیر : 

نیما در این جا از کشتگاه شخصی خود سخن نمی گوید، زیرا « اگر کشت همسایه ی او آباد است و باران بر آن باریده است دلیلی ندارد که کشت او از باران بی نصیب مانده باشد، بنابراین، همسایگی از مرز و محدوده ی شخصی و فردی فراتر می رود، «‌کشتگاه من»، کشتگاه ما می‌ شود و همسایه ی من همسایه ی ما می گردد ، یعنی اتحّاد جماهیر شوروی که انقلاب اکتبر‌ 1917 وضع و شرایط آن تغییر داد .»

در اصل نیما با مقایسه حکومت پهلوی با جماهیر شوروی انتظار وقوع انقلابی را دارد که اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران تغییر یابد و استبداد پهلوی پایان پذیرد.


آرایه: کشتگاه من : استعاره از سرزمین ایران و کشتگاه همسایه ، استعاره از کشور روسیه.

داروگ یعنی چه ?

گر چه می گویند

« می گریند روی ساحل نزدیک // سوگواران در میان سوگواران »
قاصد روزان ابری ، داروگ کی می رسد باران


لغت:

ساحل نزدیک : شوروی .

سوگوار:مصیبت زده، اندوهگین.

قاصد : پیام رسان .


معنی : 

با اینکه می گویند در جریان انقلاب روسیه . کشتارهایی صورت گرفته و مصیبت دیدگانِ بسیاری بر جای مانده اند ، با این حال ای پیام آور انقلاب ، کی در سرزمین ما انقلاب رخ می دهد و ما نیز از وضع  موجود نجات خواهیم یافت ؟


تفسیر : 

« سوگواران درمیان سوگواران » بیانگر انبوه مصیبت دیدگانی است که در جریان انقلاب اکتبر 1917 روسیه داغدار عزیزانشان هستند.

نیما در انتظار وقوع انقلابی نیست که حتماً از نوع انقلاب روسیه باشد بلکه آنچه برای او اهمیت دارد نفس انقلاب و تغییر وضع موجود است.

نیما با لفظ « می گویند» شک و تردید خود را از جهت اینکه کشتارهایی در انقلاب روسیه اتفاق افتاده است بیان می کند . در واقع وی با این لفظ به نقل قول می پردازد و این امر را با قطع و یقین بیان نمی کند.


آرایه : 

ساحل نزدیک استعاره از کشور روسیه است .
 داروگ نماد « نوید دهنده ی انقلاب » است و باران نماد  « انقلاب»


بر بساطی که بساطی نیست

معنی : 

در روزگاری که اوضاع بسیار نامساعد و نامناسب است.


تفسیر :  

نیما در این قسمت شعر توصیفی کوتاه از زندگی مختصر و خالی از شور و نشاط خود ارائه می دهد .


آرایه : 

این مصراع دارای آرایه ی متناقص نما (تناقص) یا پارادوکس است

در درون کومه ی تاریک من که ذره ای با آن نشاطی نیست


واژه ها :
 

کومه : کلبه ی کوچکی که از نی و چوب و گاه شاخه های درخت می سازند .

کومه در این جا نماد جامعه ی استبداد زده ی نیما است که وی در آن زندگی می کند .
معنی : 

دردرون کلبه ی تاریک و کوچک من کمترین نشانه ای از شادمانی و نشاط وجود ندارد.
آرایه : 

کومه در این جا نماد سرزمین نیما است که استبداد بر آن حاکم است .

داروگ یعنی چه ?


و جدار دنده‌های نی

به دیوار اتاقم دارد از خشکیش‌می ترکد/ چون دل یاران که در هجران یاران

معنی : 

نی های دیواره های اتاقم به خاطر خشک سالی و شدّت خشکی در حال ترکیدن است . همانند دل یارانی که در دوری دوستانش از غم و اندوه در حال ترکیدن است .


توضیح: 

نیما در این قسمت شعر با تشبیه دنده های نی کومه به دل یارانی که در حال ترکیدن است . حال و روز دهقانی را      می رساند که کشتگاهش خشک مانده است و منتظر بارانی است تا کشتگاه او نیز سر سبز و آباد گردد . در واقع نیما با این تصویر ، خشکسالی بیرون را به درون منتقل می کند .


آرایه: 

در این دو مصراع آرایه ی تشبیه وجود دارد تمام مصراع اوّل مشبّه و تمام مصراع دوم به جز چون مشبّهٌ به است . (تشبیه مرکّب)
 

قاصد روزان ابری ، داروگ ، کی می رسد باران؟

توضیح : 

تکرار این مصراع بیان کننده ی حالت انتظار شاعر است تا وضع موجود به نحوی تغییر یابد . بنابراین نیما با تاکید، شور و اشتیاق خود را از آمدن باران نشان می دهد . بارانی که باید سیاهی را بشوید و آینده ای سبز و روشن را ترسیم کند.

منابع :

 1. خانه ام ابری است ، دکتر تقی پور نامداریان ، تهران ، سروش ، چاپ اوّل ،1377.
 2. گزیده ی اشعار نیما یوشیج ، محمد ایّوبی ، تهران ، نشر قطره ، چاپ اوّل ، 1378.
 3. خانه ام ابری است ، دکتر تقی پور نامداران ، تهران ، سروش ، چاپ اوّل ، صص 336- 337

مطالب پیشنهادی

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.7 تعداد آرا: 150

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir