حتما برای شما هم پیش آمده است کلمه تعلیم را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم (تعلیم یعنی چه ?).

معنی تعلیم
معنی تعلیم

معنی تعلیم

مترادف و معادل واژه تعلیم:

 • آموزش
 • پرورش
 • تربیت
 • درس
 • مدرسی
 • یاد
 • بارآوردن
 • پروراندن
 • پروردن
 • پرورش دادن
 • تربیت کردن
 • تحصیل
 • آموختن
 • آموزاندن
 • یاد دادن
 • کسی راچیزی آموختن
 • علم یاهنری رابکسی یاددادن
متضاد تعلیم: تعلم
آوا:/ta~lim/
تعلیم به انگلیسی:doctrine, instruction
teaching, training, tutelage
تعلیم به آلمانی:[doktrin[noun
unterrichten
تعلیم به سوئدی:undervisning
skolutbildning
skolkamrat
تعلیم به فرانسوی:(levage (nom masculin
foret
doctrine
تعلیم در جدول کلمات:اموزش
معنی تعلیم

تلفظ تعلیم:

تلفظ تعلیم
معنی تعلیم در لغتنامه معین ?

(تَ ) [ ع ] (مص م) یاد دادن

معنی تعلیم در فرهنگ عمید ?

۱. علم یا هنری را به کسی یاد دادن، کسی را چیزی آموختن.
۲. آموزش.

معنی تعلیم در لغتنامه دهخدا

تعلیم [ ت َ ] ( ع مص ) بیاموختن و بیاگاهانیدن ( تاج المصادر بیهقی )، آموزانیدن و بیاگاهانیدن ( دهار )، آموزانیدن و آگاه کردن ( منتهی الارب ) ( ناظم الاطباء ) ( از اقرب الموارد ) کسی را چیزی آموختن ( غیاث اللغات ) ( آنندراج )، آموختن و تربیت و تأدیب ( ناظم الاطباء ): وی دو تدبیر و تعلیم بد کرد که روزگارها در آن باید تا او را در توان یافت و از هردو خداوند پشیمانست ( تاریخ بیهقی چ ادیب ص 329 ).

چون نیاموختی چه دانی گفت
که به تعلیم شد جلیل جریر(ناصرخسرو)

پس تعلیم دیگران، که اگر به افادت دیگران مشغول شود و در نصب خویش غفلت ورزد همچون چشمه ای باشد که از آب او همگنان را منفعت حاصل می آید و او از آن بی خبر ( کلیله و دمنه ).

در این تعلیم شد عمر و هنوز ابجد همی خوانم
ندانم کی رقوم آموز خواهم شد به دیوانش(خاقانی)

کوهکن تعلیم خارا سفتن از فرهاد داشت
هرچه کرد از کاوش مژگان شیرین یاد داشت

(کلیم از آنندراج )

ز سرو خوش خرام او که غافل میتواندشد
که دل تعلیم از خود رفتن از رفتار او دارد

(صائب از آنندراج ).

ورجوع به تعلیم در اساس الاقتباس چ مدرس رضوی ص 344 شود || نشان لشکریان بر خود بستن ( منتهی الارب ) ( ناظم الاطباء ) ( از اقرب الموارد ) || گذاشتن علامت و نشانی بخاطر شناسائی او ( از اقرب الموارد ) || فارسیان بمعنی لازم نیز آورده اند ( غیاث اللغات ) ( آنندراج ) آموختن :

گروهی دید گرداگرد یوسف
پی تعلیم دین ، شاگرد یوسف(جامی از غیاث اللغات )

تعلیم به عربی

تعليمتعليم
تعليم , مذهب تعليم
مذهب تعليم
توعيةتعليم
اصغتعليم از راه گوش دادن
سلستعليم بردار
خَرَّجَ تعليم داد
احدستعليم دادن
احدستعلمعلممثقابنور تعليم دادن
تعلمتعليم دادن
علم تعليم دادن
مثقاب تعليم دادن
نورتعليم دادن
علم تعليم دادن (اصول دين) از راه پرسش
مر تعليم دادن(به)
تعلیم به عربی

مطالب پیشنهادی

تعلیم یعنی چه ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.9 تعداد آرا: 290

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir