حتما برای شما هم پیش آمده است «اطاله کلام» را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم (اطاله کلام یعنی چه ?).

معنی اطاله کلام
معنی اطاله کلام

اطاله کلام:

 • به درازا کشیده شدن کلام
 • اطناب سخن
 • سخن به درازا کشاندن
 • طول دادن کلام
 • دراز کردن سخن
 • طولانی ساختن سخرانی
 • طویل کردن سخن
 • طولانی شدن صحبت

اطاله یعنی چه ?

مترادف و معادل واژه اطاله:

 1. طول دادن چیزی را
 2. دراز کردن
 3. به درازا کشاندن
 4. اطناب
 5. بسط
 6. تطویل
 7. تفصیل
 8. درازی
 9. مد
آوا:/~etAle/
متضاد واژه اطاله: اختصار، ایجاز
اطاله به انگلیسی:prorogation
معنی اطاله در لغتنامه معین ?

(اِ لِ ) [ ع – اطالة ] (مص م ) دراز کردن، به درازا کشیدن

معنی اطاله در فرهنگ عمید ?

طول دادن، دراز کردن، به درازا کشاندن
* اطالهٴ کلام: طول دادن کلام، به درازا کشاندن سخن
* اطالهٴ لسان: [مجاز]
۱- زبان درازی کردن، زبان درازی
۲- پرگویی

معنی اطاله در لغتنامه دهخدا

اطالة [ اِ ل َ ] ( ع مص ) اطاله، دراز کردن چیزی، دراز کردن || اطاله زن: بچگان درازبالا آوردن وی یا زاییدن یک فرزند بلندبالا، فرزند زادن، زاییدن زن فرزندان دراز یا فرزنددراز، اطوال.
– امثال :
ان القصیرة قد تطیل: مَثَل برای کسی است که کار کاملی انجام دهد در حالی که قاصر باشد.
– اَطال َ اﷲ بقأک: خدای بقای ترا دراز کناد، دعایی است : یا اخی و معتمدی اباالقاسم الحصیری اطال اﷲ بقأک، و رجوع به ص 213 همان چاپ شود.
– اَطال َ اﷲ بقاؤه ؛ هنگام دعا کردن برای کسی گویند، خدای بقای او را دراز کناد : سلطان معظم ابوشجاع فرخ زادبن ناصر لدین اﷲ، اطال اﷲ بقاؤه ( تاریخ بیهقی چ ادیب ص 175 ).

ابوالقاسم محمود ناصرلدین اﷲ اطال اﷲ بقاؤه ( تاریخ بیهقی چ ادیب ص 132 )، همچنین با امیرالمؤمنین اطال اﷲ بقاؤه بگویم ( تاریخ بیهقی چ ادیب ص 295 ). و رجوع به ص 241 همان چاپ شود.

فخرالدولة و فلک الامة اطال اﷲ بقائه را دام ایامه، این طریق نیکو سپرده ( تاریخ قم ص 7 ) رجوع به اطالة شود.

 • اَطال َ اﷲ عمره: دعایی است چون اطال اﷲ بقاؤه
 • اطاله دادن: طول دادن. امتداد دادن، بدرازا کشاندن، و صحیح طول دادن است.
 • [مصدر] اطاله زمان کردن: امهال کردن، طول دادن زمان، مهلت دادن.
 • اطاله کردن: دراز کردن، بدرازا کشاندن.
 • اطالة کلام: اطناب سخن، سخن بدرازا کشاندن، طول دادن کلام.
 • [مصدر] اطاله کلام کردن: اطناب کردن در کلام
 • اطالة لسان: زبان درازی، پرگویی، بسیار سخن گفتن، بدرازا کشاندن کلام.
 • [مصدر] اطاله لسان کردن: زبان درازی کردن.
 • اطالة مدت: تمدید مدت، دراز کردن مدت.

اطالت [ اِ ل َ ] ( ع مص ) مأخوذ از تازی، دراز کردن ( غیاث ).

فرهنگ معین:

(اِ لَ ) [ ع اطالة ] نک اطاله.

مطالب پیشنهادی

اطاله کلام یعنی چه ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.9 تعداد آرا: 223

هنوز کسی رای نداده...