حتما برای شما هم پیش آمده است کلمه تطابق را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم (تطابق یعنی چه ?).

معنی تطابق
معنی تطابق

معنی تطابق

مترادف و معادل واژه تطابق:

 • همخوانی
 • همخورد
 • هم سنجی
 • هم شکلی
 • برابری
 • با هم برابر شدن
 • مطابقت
 • همگونی
 • همپشتی
 • متفق
 • باهم برابر شدن
 • بهم راست آمدن
 • برابر کردن
 • لنگه بودن
 • همداستانی
 • همدستی
 • تطابق مطلق: هم خوانی کامل
 • تطابق نسبی: هم خوانی در برخی موارد

برابر پارسی: ،

آوا:/tatAboq/
جمع تطابق:تطابقات
متضاد تطابق:تنافر
اشتباه تایپی:jxhfr
تطابق به انگلیسی:conformity, agreement, accommodation
coincidence, correspondence
معنی تطابق

تلفظ تطابق:

تلفظ تطابق

تطابق در لغتنامه دهخدا

تطابق [ ت َ ب ُ ]( ع مص ) اتفاق کردن ( زوزنی ) ( منتهی الارب ) ( آنندراج )( ناظم الاطباء ) ائتلاف و اتفاق و تساوی ( اقرب الموارد ) مطابقه و موافقت و اتفاق و اتحاد و یک جهتی و برابری و یکسانی و مشابهت و پیوستگی ( ناظم الاطباء ).

معنی تطابق در لغتنامه معین ?

(تَ بُ ) [ ع ] (مص ل) ۱ – با هم برابر شدن ۲ – همداستان گشتن

معنی تطابق در فرهنگ عمید ?

با هم برابر شدن، با یکدیگر مطابق بودن، متفق و همانند گشتن

تطبیق در لغت نامه دهخدا

تطبیق [ ت َ ] ( ع مص ) درگرفتن تمامه چیزی را و شامل گشتن || پوشیدن ابر هوا را ( منتهی الارب ) ( ناظم الاطباء ) ( از اقرب الموارد ) || روی زمین فراگرفتن باران ( تاج المصادر بیهقی ) فروگرفتن آب زمین را. ( منتهی الارب ) ( ناظم الاطباء ) ( ازاقرب الموارد ).

همه جا رسانیدن ابر باران را و همه ٔزمین فروگرفتن آب باران ( منتهی الارب ) ( از ناظم الاطباء ) || هر دو دست در میان ران نهادن در رکوع ( تاج المصادر بیهقی ) دست میان دو ران نهادن در رکوع ( منتهی الارب ) ( آنندراج ) ( ناظم الاطباء ) ( از اقرب الموارد ).

|| بر بندگاه آمدن شمشیر یاجدا کردن عضو ( تاج المصادر بیهقی ) رسیدن شمشیر برپیوند وقت زدن و جدا کردن ( منتهی الارب ) ( آنندراج ) ( ناظم الاطباء ) ( از اقرب الموارد ): یصمم احیاناً و حیناً یطبق، و قولهم للرجل اذا اصاف الحجة انه یطبق المفصل ( اقرب الموارد ) || هر دو دست معاً برداشتن و نهادن اسب در دویدن ( منتهی الارب ) ( از ناظم الاطباء ) تقریب ( از اقرب الموارد ) || سم بر سم نهادن در رفتن و دویدن ( منتهی الارب ) ( آنندراج ) ( ناظم الاطباء ) || برابر کردن و موافق نمودن ( منتهی الارب ) مطابقه و مقابله و موافقت و برابر کردن دو چیز با هم ( ناظم الاطباء ) موافق گردانیدن چیزی با چیزی و با لفظ دادن مستعمل ( آنندراج ) || طباق، مطابقه ( تعریفات جرجانی ) ( کشاف اصطلاحات الفنون ) رجوع به طباق شود || ایراد دلیل بر وجه مدعی ( از کشاف اصطلاحات الفنون ).

تطابق یا تطبیق ?

معمول افراد برای نوشتن این واژه دچار شک می‌شوند که تطابق درست است یا تطبیق ? در جواب باید گفت این دو واژه را میتوان بجای هم استفاده کرد و نیاز نیست در مورد هر کدام شرایط خاصی را لحاظ کرد.

تطابق به عربی

متن اصلیمعنی
اسكان تطابق
اسکان , موافقةتطابق
موافقة تطابق
تلاؤمتطابق
تمش (التمشي)تطابق
تهايؤ تطابق
توائم تطابق
مطابقة تطابق
تهايؤ مع البيئة تطابق با خارج
قانونية تطابق با قانون داشتن
تكيف تطابق پيدا كرد
تنافرعدم تطابق
عدم تلاؤمعدم تطابق
كيفتطابق داد
تطابق به عربی

مطالب پیشنهادی

تطابق یعنی چه ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.9 تعداد آرا: 382

هنوز کسی رای نداده...