حتما برای شما هم پیش آمده است کلمه حظ بردن را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم (حظ بردن یعنی چه ?).

معنی حظ
معنی حظ

معنی حظ بردن

مترادف و معادل حظ بردن:

 • لذت بردن
 • کیف کردن
 • خوشی کردن
 • بهره ور شدن
 • بهره مند شدن
 • حظ موفر = بهره ی فراوان
 • ( مصدر ) لذت یافتن برخورداری بافتن
حظ کردن در جدول کلمات:بهره, نصیب
آوا:/hazz/
هم خانواده حظ:حظوظ، حُظّ، اَحظ،
حظاظ، حِظاء، حظوظة
حظ کردن به انگلیسی:satisfaction
delight
enjoyment
pleasure
delectation
enchantment
treat
معنی حظ بردن

تلفظ حظ:

تلفظ حظ

حظ یعنی چه ?

مترادف و معادل واژه حظ:

 • التذاذ
 • کیف
 • لذت
 • خوشی
 • بهره
 • سهم
 • نصیب
 • سعادت
 • کامیابی
 • شادمانی
 • بهره
 • خرسندی
 • بخت
 • نصیب یافتن
 • برخورداری
 • کامرانی
معنی حظ در لغتنامه معین ?

(حَ ظّ ) [ ع ] (اِ) بهره، نصیب، ج- حظوظ

معنی حظ در فرهنگ عمید ?

۱. خوشی، لذت.
۲. (اسم ) [قدیمی] بهره، نصیب.
۳. [قدیمی] بهره بردن، نصیب بردن.

معنی حظ در لغتنامه دهخدا

حظ [ ح َظظ ] ( ع اِ ) بهره و بهر، نصیب، بخش، تیر، قسم، حصة، سهم، نباوة، یا خاص است به بهره خیر و فضل :


از گردش زمانه همه حظ و قسم تو
تابنده روز باد و شکفته بهار باد(مسعودسعد)

نصیب تست ز گردون سعادت برجیس
چنانکه حظ مخالف نحوست بهرام(مسعودسعد)

از همه دانش حظی است مرا ازچه سبب
همه حظ من از این گیتی رنج است و عناست(مسعودسعد)

بسوی حضرت راند و براند حظ نشاط
چنانکه زلزله در کوهسار و بحر افتاد(مسعودسعد)

و سبب… ترجمه ٔاین کتاب… آن بود که باریتعالی آن پادشاه عادل…انوشیروان را از شعاع عقل و نور عدل حظی وافر ارزانی داشت ( کلیله و دمنه ).

داری از رسم و ره و سان ملوک نیکنام
حصه و حظ و نصیب و قسم و بخش و بهر و تیر.(سوزنی)

عنفوان شبابم غالب آمدی… بخلاف رای مربی قدمی برفتمی وزسماع و مجالست حظی برگرفتمی. ( گلستان ).
با آنکه در وجود طعام است حظ نفس
رنج آورد طعام که بیش از قدر بود.

( گلستان ).

جوانی خردمند از فنون فضائل حظی داشت وافر ( گلستان )، ج حظوظ، حُظّ، اَحظ، حظاظ، حِظاء، حظوظة.
– از سوء حظ: از سوء اتفاق. بدبختانه.
– حظ بردن: بهره و نصیب بردن.
– || حظ کردن، کیف کردن.
– حظ داشتن: نصیب داشتن : از فنون فضایل حظی وافر داشت ( گلستان ).

جماعتی که ندارند حظ روحانی
تفاوتی که میان دواب و انسانست(سعدی)

– حظ کردن: کیف کردن، خوش بودن، لذت بردن.
– مرد حظ: مردی دولتی، مردی بختمند، مردی بختور، مردی بختیار.
|| بخت، جد، سرنوشت، || در احکام نجوم، مزاعمة || و در تداول عوام، به معنی لذت و مزه است : حظ کردم، حظ بردم، یعنی لذت و مزه بردم.

( ع مص ) حظ [ ح َظظ ] بهره مند شدن، با بهره شدن || با بخت شدن، دولتمند شدن، دولتی گشتن، بخت مند گردیدن، بختیار و بختور گشتن.

حظ به عربی

عربیفارسی
بهجة حظ
احترمحظ کردن
نشوةحظ ياخوشي زياد
حظ به عربی

مطالب پیشنهادی

حظ بردن یعنی چه ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.9 تعداد آرا: 346

هنوز کسی رای نداده...