حتما برای شما هم پیش آمده است واژه چلیپا را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم ( چلیپا یعنی چه ? ).

معنی چلیپا
معنی چلیپا

معنی چلیپا

مترادف و معادل واژه چلیپا:

  • خاج
  • دار
  • صلیب
  • کنایه از زلف معشوق است
آوا: /CalipA/
نقش: اسم
اشتباه تایپی: ]gd~h
جدول کلمات :صلیب, خاج
چلیپا:cross
rood
معنی چلیپا
معنی چلیپا در لغتنامه معین ?

(چِ ) (اِ. ) ۱ – صلیب ۲ – کنایه از: زلف معشوق ۳ – نوعی ترکیب در خوشنویسی.

معنی چلیپا فرهنگ عمید ?

= صلیب
۱- دو چوب متقاطع به شکل + که در روم باستان برای اعدام محکومین استفاده می شد، چلیپا.
۲- نمادی به شکل + که به اعتقاد مسیحیان عیسی را به آن آویخته اند و نزد آنان مقدس شمرده می شود، چلیپا.
۳- [مجاز] زلف معشوق.
۴- هر نقش یا طرح به شکل +.

چلیپا یعنی چه ?

تلفظ چلیپا:

تلفظ چلیپا

معنی چلیپا لغتنامه دهخدا

چلیپا [ چ َ ] ( اِ ) صلیب باشد، صلیب نصاری باشد وآن داری است که به اعتقاد ایشان عیسی علیه السلام رابرآن کشیده صلیب کرده اند، و مشابه ترسایان از طلا و نقره سازند و به جهت تیمن و تبرک برگردن آویزند.

صلیب را گویند که نصاری دارند، چوب چهار گوشه و سه گوشه که بصورت داری است که بعقیده ٔنصاری حضرت عیسی را علی نبینا و علیه السلام بر آن کشیده اند.

چوبی باشد به صورت داری چهارگوشه که به عقیده نصاری حضرت عیسی ( ع ) را بر آن کشیده اند و صلیب معرب آن است. خاج و صلیب نصاری که چوبی باشد چهارگوشه و به شکل دار یعنی داری که به اعتقاد عیسویان حضرت مسیح را برآن کشیده اند : و آن چوب را که گفتند عیسی را بر آن بردار کردیم ملک برگرفت و قبله ساخت و آن چلیپاست که ترسایان دارند و چون نماز کنند اندر پیش خویش دارند. و ترسایان ایدون دعوی کنندکه عیسی را برآن چوب بر دار کردند، قیصر… دستی خلعت فرستاد از جامه خاص خویش دیبای نسیج منقش به نقش چلیپا.

رجوع به چلیپاوش و چلیپاخم و چلیپا کردن و صلیب شود || آنچه به شکل دار از طلا و نقره سازند و ترسایان بر گردن آویزند و بر سر او زنارنیز نصب کنند || سه گوشه ای باشد که براهمه و هنود از طلا و نقره و امثال آن سازند و به رشته زنار کشند، سه گوشه شکلی از زر و نقره و مس و چوب و امثال آن که براهمه در زنار اندازند، سه گوشه ای که هنود و براهمه از طلا و نقره سازند و به رشته زنار کشند.

|| هر خط منحنی را نیز گفته اند، کج و منحرف نوشته، هر خط منحنی، نوعی نوشتن، نوشتن مشق با خطهای اریب، نوشتن کلمه ای برکلمه ای مشق خط را.

|| کنایه از زلف معشوق هم هست ، مجازاً به معنی کجدار و پُرخم، زلف معشوق.

چلیپا در اشعار فارسی

به هامون سپاه و چلیپا نماند
به دژها صلیب و سکوبا نماند(فردوسی)

که اوریغ بد نام آن شارسان
بدو در چلیپا و بیمارسان(فردوسی)

چو بر جامه ما چلیپا بود
نشست اندر آیین ترسا بود(فردوسی)

چو مهر از بر نامه بنهاد گفت
که با من مسیح و چلیپاست جفت(فردوسی)

بود تا مایه ایمان شهادت
بود تا قبله ترسا چلیپا(فرخی)

بندد کمر وسجده کند زلف سیاهش
چون از لب و انگشت کند شکل چلیپا(معزی)

گر چلیپا داشتی آواز درد
هفت زنار از نهان دربستمی(خاقانی)

به دست آرم عصای دست موسی
بسازم زان عصا شکل چلیپا(خاقانی)

عیسی به مناجات به تسبیح خجل گشت
ترسا ز چلیپا و ز زنار برآمد(عطار)

بی چلیپای خم مویت وزنار خطت
راهب آسا همه تن سلسله ور باد پدر(خاقانی)

سر زلفت که ز اسلام کناری دارد
در میان ْ عادت زنار و چلیپا آورد(سلمان – از شرفنامه )

تا گل روی تو از خط چلیپا سبز شد
از هجوم رنگ چون آیینه دلها سبز شد(حسین خالص از آنندراج )

همه دانند که مقصود دعا آمین است
اگر افتاد ز خط زلف چلیپا در پیش(حسین خالص از آنندراج )

چلیپائیان در لغتنامه دهخدا

چلیپائیان [ چ َ] ( اِ ) تیره ای از گیاهان گلدار دولپه ای و جدا گلبرگ که گل شب بو نمونه کامل این تیره است ( از گیاه شناسی تألیف گل گلاب ص 207 ).

فرهنگ عمید:

خانواده ای از گیاهان که گل های آن ها دارای چهار گلبرگ و به شکل چلیپا است، مانند گل شب بو.

چلیپا نوشتن در لغتنامه دهخدا

چلیپا نوشتن [ چ َ ن ِ وِ ت َ ] ( مص مرکب ) قسمی در هم نوشتن برای آموختن خوش نویسی، کج و مکرر نوشتن کلمات به قصد خوب شدن خط. درهم و برهم نوشتن، شیوه ای مخصوص نوآموزان خط در مشق خوش نویسی کردن، و رجوع به چلیپا شود.

قسمی در هم نوشتن برای آموختن خوش نویسی . در هم و برهم نوشتن

مطالب پیشنهادی

چلیپا یعنی چه ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.8 تعداد آرا: 347

هنوز کسی رای نداده...