در تعبیر یک خواب جزئیات و نکات گوناگون میتواند تاثیرگذار باشد. در مورد تعبیر خواب خیاط و خیاطی، شرایط و حالت های مختلفی در منابع معتبر ذکر شده است که در این مقاله مجموعه این موارد گردآوری شده است. امیدواریم این اطلاعات برای شما عزیزان مفید باشد.

تعبیر خواب خیاطی
تعبیر خواب خیاطی

تعبیر خواب خیاطی

دیدن خیاطی در خواب به صورت کلی مثبت می‌باشد، البته باید توجه داشت حالت های مختلف تعابیر متفاوتی دارد :

 • دوختن لباس خود : بهتر شدن وضع مالی و افزون شدن رزق و روزی
 • دوختن پارگی لباس : آشتی و سازش با کسی که مدت ها با اون قهر هستید.
 • مشاهده دوختن لباس جنس مخالف : مثلا اگر زنی در حال دوختن لباس مردانه باشد نشانه وفاداری همسر می‌باشد، اگر مرد هم لباس زنانه بدوزد همین تعبیر را دارد.
 • دوختن لباس های کهنه : تعبیرش رهایی از رنج و دردی است که سال ها گریبان فرد را گرفته است.
 • دیدن دوختن لباس سیاه : این مورد جنبه منفی دارد و تعبیرش این است که فردی از دوستان یا اقوام فوت خواهد کرد.
 • دوختن لباس عروس : این خواب الزاما به عروسی اشاره ندارد ولی نشانه شادی و نشاط در آینده نزدیک است.

تعبیر خواب خیاطی از نظر حضرت امام صادق ع

اگر در خوابی دوخت و دوز دیده شود، خیاط را اصلاح گر امور خواهید یافت، و صاحب لباس را گره گشا از جامعه و نزدیک خود می‌یابید.

تعبیر خواب خیاطی از نظر جابر مغربی

معبر بزرگ جابر مغربی در مورد خیاطی در خواب موارد زیر را ذکر کرده است :

 1. دوختن لباس پایین تنه (شلوار) تا قسمت کمر، و رها کردن دوخت کمر نشانه جدایی از عشق است.
 2. دوختن لباس بالا تنه (پیراهن) نشانه عشق و محبت به همسر و داشتن آینده خوب با وی است .
 3. اگر فردی لباس همسر خود را بدوزد، علامت زندگی طولانی با همسر خواهد بود.
 4. اگر در خواب فردی مشغول پارچه بافتن باشد، نشانه کار بیهوده و عبث است.
 5. بافتن پارچه ابریشمی علامت غم و اندوه بسیار می‌باشد.
 6. اگر مردی ببیند لباس روحانیت میدوزد، علامت آن است زنی پاکدامن دارد و با در آینده خواهد داشت.

تعبیر خواب خیاطی ابن سیرین

ابن سیرین در مورد دوخت و دوز در خواب میگوید:

در دست گرفتن سوزن نشانه اشتغال به شغلی نیکو و خوش آتیه است.

اندازه گیری پارچه برای بریدن و لباس دوختن، به این تعبیر است که خانواده در مورد فردی که خواب میبیند بسیار خیرخواه اند ولی او در اشتباه و لجاجت است.

اگر فردی (مرد یا زن تفاوت ندارد) خود را در حال دوختن لباس زنانه ببیند، تعبیرش این است که زیان مالی به او خواهد رسید.

خیاطی کردن لباس های تمیز و سفید به این تعبیر است که فرد در مسیر خداپرستی قرار گرفته و میتواند به مراتب بالا دست پیدا کند.

تعبیر خیاطی از نظر آنلی بیتون

اگر فرد خیاط را در خواب خود ببینید، علامت آن است که برای مهاجرت در تردید هستید ولی آن مهاجرت برای شما مفید است.

دعوا کردن با خیاط در مورد لباس نشانه جدال با نزدیکان و دوستان خواهد بود.

فرو رفتن سوزن خیاط بر تن شما نشانه دشمنی عمیق میان شما و خانوادتان خواهد بود، که باید از آن دوری کنید و در برابر نا مهربانی های طاقت بیاورید.آنلی بیتون

خواب خیاطی در کتاب رسالت یک رویا

در کتاب رسالت یک رویا آمده است خیاطی برای فرد در اکثر موارد نشانه خیر و برکت است. دوختن لباس توسط فرد خواب بیننده سرازیر شدن رزق و روزی را نوید میدهد.

دوختن لباس برای هر کسی نشانه افزایش مهر و محبت با وی خواهد بود و میتوان انتظار داشت با او رابطه عمیق تری ایجاد کرد.

دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی در مورد دیدن خواب خیاطی و خیاطی کردن میگوید : چنین خوابی برای فرد نشانه دوستی و رفع کدورت ها می‌باشد و اگر فرد در خواب یک لباس را کامل بدوزد، نشانه سامان یافتن امور است.

تعبیر خواب چرخ خیاطی

دیدن چرخ خیاطی در خواب چندین حالت دارد:

 • کار کردن با چرخ خیاطی: خوشبختی در آینده نزدیک.
 • تعمیر چرخ خیاطی: ازدواج یا تولد فرزند.
 • شکستن چرخ خیاطی: قهر با نزدیکان بخصوص همسر یا پدر و مادر.
 • هدیه دادن چرخ خیاطی: رفع کسالت و بیماری از خود یا نزدیکان.
 • مشاهده چرخ خیاطی خراب: شنیدن خبر های بد در آینده خیلی نزدیک.
 • افتادن چرخ خیاطی: مقصر بودن شما در اختلافات اخیر با دوستان و آشنایان.

تعبیر خواب دوخت لباس با سوزن

دوختن پوست حیوانات مانند چرم و… علامت آن است که در اثر تلاش و زحمت بسیار در کارها، مقام برجسته ای به دست می‌آورید.

اگر با سوزن و نخ در حال دوختن لباس احرام و حج بودید نشانه مرگ خود یا افراد مورد اعتمادتان خواهد بود.

اگر دختری خواب ببیند سوزن و نخ در دست دارد ، علامت آن است که با فردی تشریک مساعی می‌کند که قادر است وی را برای رسیدن به خواکمک و راهنمایی کند.

تعبیر خواب دوخت لباس با سوزن
تعبیر خواب دوخت لباس با سوزن

تعبیر دیدن خیاط در خواب

دیدن فردی که از ظاهرش مشخص است خیاط است، تعابیر گوناگونی دارد که در ادامه به آنها اشاره میکنیم :

 • اگر خیاط را به هنگام خیاطی در خواب ببینید، نشانه آن است که یک بیماری سخت در کمین یکی از اعضای خانواده شما است.
 • دیدن خیاط در حال دوختن لباس های خونی یا کثیف : این خواب به فرد هشدار می‌دهد که در جهت نادرستی و غلط قدم برداشته و در سریع‌ترین زمان ممکن بایستی تغییری در راه و روش خود ایجاد کنید.
 • دیدن خیاط در حال دوختن پارچه سفید : نشانه توفیق اندک در امور عشقی است.
 • مشاهده خیاط در حال اندازه گرفتن فردی که میشناسید : نشان از تحیر و سرگردانی در میان هوس‌ها و شهوات بی‌شمار است و گویای هوسبازی فرد خواب بیننده است.
 • پول دادن به خیاط در خواب : نشان از آن است که به زودی منفعت بسیاری به دست می‌آورید.
 • شاگردی کردن برای خیاط :  تعبیرش این است که دست به کار یا شغلی میزنی که بزودی از انجام آن پشیمان می شوی.

تعبیر خواب سوزن در دست رفتن

اگر در خواب ببینید که سوزنی در دست یا انگشتانتان فرو میکنید و خون می‌آید، تعبیرش این است که دوست یا یکی از اقوام به دیدن شما میآید در حالی که اصلا او را فراموش کرده اید.

اما اگر با فرو رفتن سوزن در دستانتان هیچ خونی دیده نشود نشان از سفر کردن شما خواهد بود.

تعبیر خواب سوزن در دست رفتن
تعبیر خواب سوزن در دست رفتن

تعبیر خواب رفتن به خیاطی

اگر فرد ببینید که به خیاطی رفته است، چه کوچک باشد چه بزرگ فرقی نمی کند نشانه رسیدن مال و ارزش است ولی اگر مغازه خیاطی را بخرید مال و ثروت بدست می آورید، اما بخاطر درست استفاده نکردن مالتان را دوباره از دست می دهید .

مطالب مرتبط

تعبیر خواب خیاط و خیاطی

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.9 تعداد آرا: 25

هنوز کسی رای نداده...