در تعبیر یک خواب جزئیات و نکات گوناگون میتواند تاثیرگذار باشد. در مورد تعبیر خواب عوض شدن سنگ قبر، شرایط و حالت های مختلفی در منابع معتبر ذکر شده است که در این مقاله مجموعه این موارد گردآوری شده است. امیدواریم این اطلاعات برای شما عزیزان مفید باشد.

تعبیر خواب قبر
تعبیر خواب قبر

تعبیر عوض شدن سنگ قبر

عوض شدن سنگ قبر مرده در خواب از جمله خواب های بسیار مهم می‌باشد که تقریبا همه معبرین در مورد آن سخن گفته اند و قطعا این خواب تعبیر دارد.

در ادامه تعبیر این خواب از نظر معبرین بزرگ را مرور میکنیم:

تعبیر امام صادق ع

حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در مورد دیدن عوض شدن سنگ قبر در خواب به 2 تاویل اشاره کرده اند :

 1. بزرگی در جاه و مقام
 2. ثروت بسیار

همچنین حضرت در مورد مشاهده قبر در خواب فرموده اند، نشانه کم شدن نعمت الهی است و دیدن قبر در خواب تعبیر نیکو به همراه ندارد. تنها تعبیر نیکو در مشاهده قبر همان تعویض سنگ قبر است.

وجود مه بر روی قبر همان تعبیر عوض شدن سنگ قبر را به همراه دارد.

عوض شدن سنگ قبر مرده به روایت جابر مغربی

اگر در خواب ببینیم که سنگ فردی که در واقع زنده است، تعویض شده است تعبیرش این است که این فرد به موفقیت های بسیار زیادی دست پیدا میکند. اگر سنگ قبر فردی که در واقع مرده است را به صورت عوض شده ببینید نشانه افزایش رزق و روزی فرد خواب بیننده خواهد بود.

عوض شدن سنگ قبر در کتاب رسالت یک رویا

عوض شدن سنگ قبر در کتاب رسالت یک رویا بسیار نیکو تعبیر دارد. در صفحه 179 آمده است دیدن این خواب نشانه موارد زیر است :

 • رحمت
 • عزت
 • نعمت
 • شرف
 • دولت
 • ظفر
 • سعادت
 • ریاست
 • قوّت
 • راحتی

تعبیر عوض شدن سنگ قبر محمد ابن سیرین

محمد ابن سیرین معبر بزرگ در مورد تعبیر خواب عوض شدن سنگ قبر میگوید: فرد خواب بیننده دچار حادثه ای عجیب خواهد شد که زندگی او را به شدن بهبود میدهد.

مال و ثرت، ارثیه بزرگ، موفقیت در تجارت، آگاهی از راز های مهم و درمان بیماری ها از اتفاق هایی هستند که میتواند برای فرد حادث شود.

اگر در خواب ببینید که با دستان خود سنگ قبر کهنه را بر میدارید و سنگ جدید نصب میکنید، نشانه سرپوش قرار دادن بر مشکلات و دشواری ها می‌باشد.

روایت خالد اصفهانی

ابوسعید خلیل بن بدر رارانی صوفی اصفهانی معروف به خالد اصفهانی در مورد این خواب گفته است، نماد رهایی از بند و زندان، رزق و روزی و سلامت جسم است.

در زمان تعوض سنگ قبر فردی که میشناسید به شما کمک کند، آن فرد دریچه خیر و برکت برای شما و خانواده شما خواهد بود.

اگر سنگ قبر کهنه و فرتوت بود تاثیر مثبت خواب بیشتر میشود و سیل نعمات الهی فزونی می‌یابد.

روایت منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی مشاهده تعویض سنگ قبر در خواب را اینگونه تعبیر کرده است، این خواب فقط یک تعبیر دارد و آن هم پول بسیار زیاد است که به زندگی فرد سرازیر می‌شود. پول به حدی خواهد بود که زندگی متفاوتی را برای فرد به وجود می‌آورد.

اگر برداشتن سنگ قبلی سخت باشد به این معنی است این بود خیلی فوری به فرد خواب ببیننده نمیرسد و باید مدتی صبر کند تا این خواب به حقیقت بپیوندد.


تعبیر خواب جابجا شدن قبر مادر

تعبیرش این است که از وضعیت یا اعمال فرزندان خود در عذاب بسیار شدید قرار دارد، اکثرا گمراهی فرزندان و ظلم کردن آنها نسبت به یکدیگر در تعبیر این خواب ذکر شده است.

تعبیر خواب جابجا شدن قبر مادر
تعبیر خواب جابجا شدن قبر مادر

تعبیر خواب جابجا شدن قبر پدر

در این مورد گفته شده است پدر دارای دین بسیار سنگینی است که با این خواب قصد امدادخواهی از فرزدان خود دارد. نماز های نخوانده شده، روزه های نگرفته شده و دین مالی مهمترین مواردی هستند که در مورد پدرِ خواب بیننده ذکر شده است.

بهتر است فرزندان آن مرحوم برای پرداخت دین مالی و شرعی پدر خود سریع تر فکری کنند.

تعبیر خواب محو شدن قبر

معبرین بزرگ در این مورد گفته اند، مرده از فرد خواب بیننده بسیار آزرده دل و ناراحت است. فرد باید اعمال خود را بررسی کند تا متوجه شود چرا مرده از اون آزورده شده است. گم کردن قبر فردی در میان یک قبرستان نیز همین تعبیر را دارد.

تعبیر خواب طلایی شدن قبر

تعبیر این خواب دو گونه است: اول اینکه فردی که قبر آن را مشاهده کرده اید در وضع بسیار خوبی در بهشت برزخی قرار دارد. دوم اینکه رزق و روزی شما فزونی خواهد یافت و باید برای آن مرده دعا و خیرات انجام بدهید.

تعبیر خواب طلایی شدن قبر
تعبیر خواب طلایی شدن قبر

حالت های مختلف خواب دیدن قبر

تعبیر خواب شکسته شدن سنگ قبر چیست ?

اگر سنگ قبر خود به خود شکسته شود، نشانه کم شدن رزق و روزی است. اما اگر فرد خواب بیننده خود سنگ را بشکند نشانه بروز بیماری و بلا خواهد بود.

تعبیر خواب خیس شدن سنگ قبر چیست ?

هرگاه فردی در خواب به قبری نگاه کند که خیس شده است تعبیرش این است که عده ای برای فریب او نقشه کشیده اند و به احتمال زیاد در عمل فریبکارانه خود موفق می‌شوند. فرد خواب بیننده باید بسیار هوشیار باشد تا متوجه نقشه آنها شود وگرنه ضربه بسیار شدیدی به او وارد می‌شود.

تعبیر خواب آتش گرفتن قبر چیست ?

اگر قبر فرد دیگری را در حال سوختن ببینید نشانه این است که آن فرد حق افرادی را خورده است. اگر خود را در قبر در حال سوختن دیدید بدانید که حق بزرگی را ناحق کرده اید و عذاب الهی دست از سر شما بر نخواهد داشت.

تعبیر خواب خونی شدن قبر چیست ?

به این معنا باشد که در زندگی‌تان خسته و مانده شده‌اید. این خواب می‌تواند هم خستگی بدنی و هم خستگی عاطفی را نشان بدهد.

تعبیر خواب گل گذاشتن روی قبر چیست ?

اگر در خواب ببینید که سر قبر کسی گل می گذارید معنی خواب این است که خیر شما به او رسیده است.

مطالب مرتبط

تعبیر خواب عوض شدن سنگ قبر

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.3 تعداد آرا: 28

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir