حتما برای شما هم پیش آمده است کلمه پلا را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم ( پلا یعنی چه ? ).

معنی پلا
معنی پلا

معنی پلا

مترادف و معادل واژه پلا:

 • برنج پخته شده به روش کته
 • نام پایتخت قدیم مقدونیه
اشتباه تایپی: ~gh
آوا:/pelaa/
معنی پلا

معنی پلا در لغتنامه دهخدا

پلا [ پ ِل ْ لا ] ( اِخ ) نام پایتخت قدیم مقدونیه، زادبوم فیلیپوس و اسکندر، سلوکیان سربازان از کارافتاده مقدونی را بدین جا میفرستادند. گویند آنتی گون سردار اسکندر آن شهر را بساخت و سپس آن را آپاما نامیدند آپاما در دامنه کوهی بطرف رود اُرُن تِس در میان چمن های حاصلخیز بنا شده بود و اسلحه خانه سلوکیان بشمار میرفت.

اسم این شهر از اسم آپامه دختر سپی تامِن زن ایرانی سلکوس است که در موقع زواج مقدونیها با زنان ایرانی نصیب او گردید و با او سلطنت کرد ( از تاریخ ایران باستان تألیف پیرنیا ج 3 ص 2111 و 2112 و 2025و ج 2 ص 1872 ).

صاحب قاموس الاعلام گوید: شهری قدیم از مقدونیه است در خطه اماتیا که اسم قدیم آن لودیاس بوده است بر ساحل رود قره آصمق، فیلیپوس پدر اسکندر در اول پایتختش ادسه یعنی وودینه بود و سپس به این شهرمنتقل شد، بعض خرابه های این شهر قدیم بر جای است.

قصبه دیگری نیز مقدونیان به این اسم داشتند که امروزبصورت دهکده ای بنام البوجه خوانده میشود، انتهی.

پخش و پلا یعنی چه ?

( اسم ) ۱- تار و مار پراکندهترت و پرت ترت و مرت ۲- پرت و پلا.

لغت نامه دهخدا:

پخش و پلا [پ َ ش ُ پ َ ] ( ص مرکب، از اتباع ) از اتباع، تار و مار، ترت و پَرت، تَرت و مَرت، تند و خند، پَرت و پلا.
– پخش و پلا کردن: پراکندن، متفرق ساختن.

فرهنگ معین

( ~ُ پَ ) (ص مر) ۱ – تار و مار، پراکنده ۲ – پرت و پلا.

پرت و پلا یعنی چه ?

مترادف و معادل پرت و پلا:

 • پخش وپلا
 • چرندوپرند
 • دری وری
 • کشکی
 • لاطائل
 • مزخرف
 • هجویات
 • هذیان
 • بیهوده
 • مزخرف

/partopalA/

تلفظ پرت و پلا:

تلفظ پرت و پلا

پرت و پلا در لغتنامه دهخدا

پرت و پلا [ پ َ ت ُ پ َ ] ( ص مرکب، اِ مرکب، از اتباع ) تَرت و پَرت، تندوخند، تارومار، پخش و پلا، تَرت و مَرت، پراکنده || چرندپرند، هذیان، سخنان نا به وجه.
– پرت و پلا شدن: متفرق شدن، پراکنده شدن ☑ پرت و پلا کردن: متفرق کردن، پراکنده کردن، تارومار کردن، پراکندن، پراکنیدن ☑ پرت و پلا گفتن: هذیان گفتن، نامربوط گفتن، پرت گفتن، بی رویه گفتن، وِل گفتن، پراکنده گفتن.

پرت و پلا در لغتنامه معین

(پَ تُ پَ ) (ص مر ) ۱ – پراکنده، پخش و پلا ۲ – بیهوده، چرند و پرند.

پرت و پلا در لغتنامه عمید

= پرت * پرت وپلا
* پرت وپلا شدن: (مصدر لازم )
۱- پراکنده شدن
۲- تارومار شدن

مطالب پیشنهادی

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.9 تعداد آرا: 236

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir