حتما برای شما هم پیش آمده است کلمه احتساب را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم (احتساب یعنی چه ?).

معنی احتساب
معنی احتساب

معنی احتساب

مترادف و معادل واژه احتساب:

  • حساب کردن
  • شمارش
  • محاسبه
  • لحاظ
  • بشمار آوردن
  • شمردن
  • گمان کردن
  • اکتفا کردن
اشتباه تایپی: hpjshf
آوا: /~ehtesAb/
نقش: اسم
احتساب به انگلیسی:calculating
numeration
معنی احتساب
معنی احتساب در لغتنامه معین ?

(اِ تِ ) [ ع ] (مص م) ۱ – شمردن ، حساب کردن ۲ – نهی کردن از کارهایی که در شرع ممنوع باشد.

معنی احتساب در فرهنگ عمید ?

۱- حساب کردن، شمردن
۲- به شمار آوردن
۳- گمان کردن
۴- [قدیمی] آزمودن
۵- [قدیمی] اکتفا کردن
۶- [قدیمی] نهی کردن از آنچه در شرع ممنوع باشد

تلفظ احتساب:

تلفظ احتساب

احتساب در لغتنامه دهخدا

احتساب [ اِ ت ِ ] ( ع مص ) شماره کردن و آزمودن، بشمار آوردن، حساب کردن || مزد و ثواب چشم داشتن، مزد بیوسیدن، مزد چشم داشتن، کاری از بهر مزد کردن: و بتطهیر آن مواضع از خبث و نکد ایشان، احتساب ثواب جست، و من خود از مقتضای دین و طریق دیانت روا ندارم شمشیری که همه عمر بدان مجاهدت کرده ام و در دیار کفر بدان راه احتساب و اکتساب ثواب جسته، در روی اهل اسلام کشیدن… || انکار کردن چیزی بر کسی || شمار کار خود داشتن:

|| احتساب بر کسی: نهی از منکر کردن او را || احتسب الرجل ابناً له: فرزند او در بزرگی مرد || منتهی شدن || عمل شرطه نهی کردن از چیزهایی که در شرع ممنوع باشد.

حسبة و مؤلف کشاف اصطلاحات الفنون آرد: احتساب و حسبة در لغت بمعنی شمردن و حساب آمده است و احتساب بمعنی انکار نیز استعمال شده.

و حسبة بمعنی تدبیر و سیاست باشد و در شرع هر دو لفظ بمعنی امر بمعروف است هنگامی که ترک معروف رواج یابد، و نهی از منکر است زمانی که فعل منکر رایج باشد ولی لفظ حسبة در شریعت عمومیت دارد و شامل هر امر مشروعی باشد که حسبةﷲ تعالی بجای آورند، مانند: اذان، امامت، اداء شهادت الی ماشأاﷲ، از کثرت شماره مشروعات، واز این روی گفته اند که امور قضائی بابی از ابواب حسبة باشد.

و هرکه بدین فرقه غالی و اهل بدعت جافی انتماء داشت و از منهاج دین قویم و جاده مستقیم عدول جسته بود، همه را مثله گردانید و جاه او بسبب این احتساب و مبالغت در این باب زیادت گشت، در این ایام هزار مرد از مطوعه اسلام از اقصای ماوراءالنهر آمده بود و منتظر ایام حرکت سلطان نشسته و شمشیرها کشیده و تکبیر مجاهدت زده و جانها در راه احتساب بر کف دست گرفته.

احتساب در اشعار فارسی

مکر شیطانست تعجیل و شتاب
لطف رحمانست صبر و احتساب(مولوی)

زاغ بازآمد بباغ و احتساب اندرگرفت(معزی)

بر سر جهال به امر خدای
محتسب او بکند احتساب(ناصرخسرو)

مطالب پیشنهادی

احتساب یعنی چه ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.9 تعداد آرا: 235

هنوز کسی رای نداده...