حتما برای شما هم پیش آمده است واژه رجحان را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم ( رجحان یعنی چه ? ).

معنی رجحان
معنی رجحان

معنی رجحان

مترادف و معادل واژه رجحان:

 • اولویت
 • برتری
 • ترجیح
 • تفضل
 • تفوق
 • تقدم
 • رجاحت
 • مزیت
 • فزونی
 • مهان
 • مهتری
 • علو مقام
 • چربیدن
نقش: اسم
اشتباه تایپی: v[phk
آوا: /rojhAn/
رجحان به انگلیسی:preference
excellence
distinction
primacy
superiority
رجحان به عربی:امتیاز
براعة
تفضیل
فرق
معنی رجحان
معنی رجحان در لغتنامه معین ?

(رُ ) [ ع ] (اِمص) برتری، فزونی.

معنی رجحان در فرهنگ عمید ?

برتری و فزونی.

معنی رجحان در لغتنامه دهخدا

رجحان [ رُ ] ( ع مص ) چربیدن ترازو و مایل گردیدن آن ( ناظم الاطباء ) ( آنندراج ) ( از غیاث اللغات ) ( از منتخب اللغات ) چربیدن ترازو و مایل گردیدن آن: رجح المیزان رجوحاً و رجحاناً ( منتهی الارب ) سنگین شدن و مایل گردیدن یک کفه ترازو.

|| وزن کردن چیزی و سنگینی آنرا دریافتن بدست ( از اقرب الموارد ) || غالب آمدن بر کسی در نبرد در اندازه چیزی ( ناظم الاطباء ) افزون آمدن ( تاج المصادر بیهقی ) ( دهار )( آنندراج ) ( از منتخب اللغات ).

|| زیاد شدن وزن ( ناظم الاطباء ) || ( اِمص ) زیادتی و فوقیت و فضیلت و افضلیت و تفوق ( آنندراج ) ( غیاث اللغات ) ( ناظم الاطباء ): و مزیت و برتری و رجحان این پادشاه دیندار… بر پادشاهان عصر… از آن ظاهر است که در آن به اطنابی و اسبابی حاجت افتد ( کلیله و دمنه ) و آدمی زاده را به فضل و منیت خویش به مزیت عقل و رجحان فرد از دیگر جانوران ممیز گردانید ( کلیله و دمنه ) رجحان عقل و مزید فضل و وفور آلت و قوت و شوکت او می دانست ( ترجمه ٔتاریخ یمینی ص 154 ).

رجحان دادن در لغتنامه دهخدا

رجحان دادن [ رُ دَ ] ( مص مرکب ) برتری دادن، فضیلت نهادن، برتر شمردن، مزیت دادن، تفوق دادن، ترجیح دادن، افزون شمردن، افزونی دادن.

برتری دادن فضیلت نهادن برتر شمردن.

رجحان داشتن در لغتنامه دهخدا

[ رُ ت َ ] ( مص مرکب ) رجحان داشتن :چربیدن ( یادداشت مرحوم دهخدا ) ترجیح داشتن، برتری داشتن، مزیت داشتن، فزون آمدن، افزون آمدن، تفوق داشتن، فضیلت داشتن : قول او بر فعل… رجحان دارد ( کلیله و دمنه ).

مطالب پیشنهادی

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.9 تعداد آرا: 236

هنوز کسی رای نداده...

طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir