مجموعه ی تعبیر خواب سگ هار از منابع معتبر در این صفحه قرار داده شده است . در این مجموعه حالت های مخلتف از دیدن سگ هار و وضعیت های گوناگون آن وجود دارد . امیدواریم این اطلاعات برای شما مفید باشد .

خواب سگ هار
خواب سگ هار

خواب سگ هار

مشاهده سگ هار در خواب تعبیر منفی دارد، تعبیر دقیق وابسته به حالتی دارد که سگ هار را مشاهده میکنید. در ادامه دیدگاه معبرین معتبر در مورد خواب سگ هار را مرور میکنیم.

سگ هار در خواب
سگ هار در خواب

سگ هار از دیدگاه ابن سیرین

ابن سیرین برای این خواب حالت های مختلفی را ذکر کرده است:

  • مشاهده سگ هار از دور: فردی با شما دشمن است که در اولین فرصت ضربه خود را به شما میزند، اگر سگ هار ماده بود دشمن شما نیز مونث است.
  • شنیدن صدای سگ هار: نشانه جدال و دعوای شدید با اقوام و نزدیکان.
  • آلوده شدن لباس با آب دهان سگ ها: اموال شما به سرقت میرود.
  • خوردن گوشت سگ هار: به این معنی است که یک دشمن را به وسیله یک دشمن دیگر دفع می‌نمائید.
  • رنگ سگ هار: سگ سیاه دشمن خودی است و سگ سفید در خواب دیدن دشمن غریبه است.
  • غذا دادن به سگ هار: رزق و روزی شما چنان زیاد شود که بتوانید افراد زیادی را تحت حمایت خود قرار بدهید.
  • گاز گرفتن سگ هار: اگر در خواب پا یا دست شما توسط سگ هار گاز گرفته شود نشانه از دست رفتن مال و اموال خواهد بود.
  • خوردن شیر سگ: تعبیرش این است یک دشمن قدیمی باز دشمنی خود را آغاز میکند.

سگ هار در کتاب رسالت یک رویا

در این کتاب آمده است، مشاهده سگ هار سبب خوف و ترس در دنیای واقعی می‌شود. مورد حمله قرار گرفتن با سگ های هار به این تعبیر است که افراد مورد اعتماد زندگیتان برای نابودی شما دسیسه چینی کرده اند و اگر زود کاری نکنید شما را به کلی نابود می‌کنند.

کشتن سگ هار نشانه این است که در آینده نزدیک یک چالش بزرگ زندگی فرد را تحت تاثیر قرار میدهد و احتمال این وجود دارد که اموال، همسر و آبروی خود را از دست بدهید.

تعبیر خواب سگ از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

  • سگ هار در خواب خطرناک و دشمنی است بی حساب و بی رحم، اگر از کسی مرعوب و از گزند و آسیب او بیمناک باشیم آن شخص در خواب ما به شکل سگ هار ظاهر می‌شود.
  • سگ هار آرام زنی است که در مسیر زندگی شما قرار می‌گیرد و چنان چه ببینید سگ هار ماده ای را رام کرده‌اید با زنی ثروتمند آشنا شده و از او سود می‌برید.

جنازه سگ هار

هر گاه در خواب ببنیم که جنازه سگ مرده ای در نزدیکی ما قرار دارد، 2 حالت دارد: اگر در آن لحظه خوشحال بودید به این معنی است دشمن شما نابود می‌شود و اگر غمگین بودید یکی از نزدیکان خود را از دست می‌دهید.

تعبیر خواب گله سگ های هار

اگر کسی در خواب ببیند که سگ های هار به صورت گله ای در نزدیکی او قرار دارند، نشانه این است که به جمعی وارد می‌شود که همه غریبه هستند ولی شما با ساده لوحی تمام اطلاعات زندگی خود را در اختیار آنها قرار میدهد و زمینه نابودی خود را فراهم میکند.

تعبیر خواب ترساندن سگ هار

اگر خواب ببینید که سگی از شما ترسید و فرار کرد نشانه فراری دادن شخصی است که دوستش ندارید ولی آن شخص ممکن است شما را دوست داشته باشد چونکه سگ نشانه وفاداری است.

تعبیر خواب کشتن سگ هار

اگر فرد دیگری سگ هار را کشت نشانه این است کسی به شما کمک خواهد کرد که اصلا تصورش را نمیکردید. اگر فرد خواب بیننده خودش سگ را بکشد به این معنی است که مشکلات زندگی خود را رفع خواهد کرد و به زودی خوشبختی به او روی می‌آورد.

تعبیر سگ سیاه هار

سگ سیاه هار، دزد است و یک دزد خانگی است و معبران آن را به زنی دزد و خائن و زیانکار و غیر قابل اعتماد تشبیه کرده اند. ابن سیرین نوشته سگ سیاه هار زنی به ظاهر مستوره اما در باطن مفسده. اگر بیننده خواب سگ سیاه هار ببیند با چنین زنی سر و کار پیدا می کند و اگر این سگ در خانه خودش باشد نوشته اند زنی با این پلیدیها در خانه اش هست یا حضور پیدا خواهد کرد.

تعبیر سگ سیاه هار
تعبیر سگ سیاه هار

تعبیر خواب تبدیل شدن به سگ هار

ممکن است خواب ببینید که خودتان یک سگ هار هستید . اگر این خواب غیرمعمول را دیده اید، که در آن دیده اید که یک سگ هار هستید، به این معنی است که احساس می کنید می توانید برای افراد دیگر خطرناک و آزاردهنده باشید. در واقع ، شما فکر می کنید که می توانید نوعی خطر برای آنها ایجاد کنید. ممکن است تأثیر بدی در زندگی عزیزانتان داشته اید و حالا به همان دلیل احساس بدی دارید. 

تعبیر خواب سگ هار غول پیکر

اگر در خواب سگ هار و بزرگ را مشاهده کردید و از آن وحشت کردید، معنی خواب شما به شدت به احساس شما در آن عرصه مرتبط است.

احساسات منفی در رابطه با شخصی یا برنامه‌ای در حال حاضر باعث شده است که ذهن شما به سمت چنین خواب هایی برود.

مطالب مرتبط

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.9 تعداد آرا: 24

هنوز کسی رای نداده...