حتما برای شما هم پیش آمده است واژه سعایت را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم ( سعایت یعنی چه ? ).

سعایت
سعایت

واژه سعایت

مترادف و معادل واژه سعایت:

 • بدگویی
 • تهمت
 • زفت
 • سعایه
 • سخن چینی
 • غمز
 • نمامی
 • سخن چینی کردن
 • تهمت زدن

مترادف سعایت کردن:

 • سخن چینی کردن
 • نمامی کردن
 • بدگویی کردن
 • غیبت کردن
 • غمازی کردن

مترادف سعایت پیشه:

 • سخن چین
 • نمام
 • بدگو
آوا: /sa~Ayat/
اشتباه تایپی: suhdj
نقش: اسم
سعایت در جدول:سخن چینی, نمامی
سعایت به عربی:افتراء
سعایت به انگلیسی:vilification
dirt
سعایت

معنی سعایت

معنی سعایت در لغتنامه معین ?

(سَ یَ ) [ ع سعایة ] =
۱ – (مص ل) سخن چینی کردن
۲ – بدگویی کردن
۳ – (اِ مص) سخن چینی
۴ – بدگویی ، تهمت .

معنی سعایت در فرهنگ عمید ?

۱- سخن چینی کردن
۲- بدگویی کردن از کسی نزد دیگری

معنی سعایت در لغتنامه دهخدا

سعایت [ س ِ ی َ ] ( ع مص ) سعایة: طرفه آنکه افاضل و مردمان هنرمند از سعایت و سطبر ایشان در رنجند ( تاریخ بیهقی چ ادیب ص 415 ) ابوالحسن بن سیمجور عزل خویش از امارت خویش بسعایت او نسبت کرد ( ترجمه ٔتاریخ یمینی ) || خراج و باج گرفتن ( منتهی الارب ) ( آنندراج ) || پاره ای از بهای خود دادن مکاتب بجهت آزادی ( منتهی الارب ) ( آنندراج ).


سعایة [ س ِ ی َ ] ( ع مص ) غمازی و بدی کردن ( منتهی الارب ) ( آنندراج ) ( ترجمان القرآن ترتیب عادل بن علی ) غمازی و بدگویی ( غیاث اللغات ) رجوع به سعایت شود.

مطالب پیشنهادی

سعایت یعنی چه ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.9 تعداد آرا: 235

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir