مجموعه ی تعبیر خواب گربه مرده از منابع معتبر در این صفحه قرار داده شده است. در این مجموعه حالت های مخلتف از دیدن گربه مرده و وضعیت های گوناگون آن وجود دارد، امیدواریم این اطلاعات برای شما مفید باشد.

تعبیر گربه مرده
تعبیر گربه مرده

تعبیر گربه مرده

تعبیر خواب گربه مرده از دیدگاه امام صادق علیه السلام:

  1. جنگ و دعوا، به وجود آمدن دشمنی و خصومت.
  2. بیماری و مرض سخت.
  3. زن عیب جو که باید از آن دوری کرد.
  4. دزد.
  5. مادر، خواهر، همسر یا دختر دلسوز.

تعبیر خواب گربه مرده ابن سیرین

این سیرین در مورد تعبیر خواب گربه مرده گفته است: جنازه گربه اشاره به فردی دزد و فاسد دارد که زندگی خواب بیننده را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

اگر گربه مرده در خانه فرد باشد، یعنی دزد آشنا هست و به خوبی میداند شما چه چیز با ارزشی دارید.

اگر زنی ببیند که گربه مرده را میزاید به این معنی است که فرزند او دزد می‌شود و به آبروی خانواده لطمه میزند.

تعبیر خواب گربه
تعبیر خواب گربه

تعبیر ابراهیم کرمانی

گربه مرده به طور کلی نماد دزد است، اگر بعد از نماز صبح این خواب را ببینید برای مدت کمتر از یک هفته بیمار میشوید و در این زمان کسی از شما دزدی میکند.

اگر در خواب ببینید که جنازه گربه را میخورید به این معنی است که دزد را میگیرید و سخت مجازات میکنید. اگر در خواب ببینید که لباسی از جنس پوست گربه بر تن دارید نشانه این است که همسرتان دزدی میکند اگر مجرد باشید با فردی دزد ازدواج می‌کنید.

کشتن گربه در خواب نشانه این است که یک دزد را در حال سرقت دستگیر میکنید.

تعبیر گربه مرده از نظر آنلی بیتون

مشاهده جنازه گربه لاغر به این تعبیر است که دوست شما بیمار می‌شود و حتی احتمال دارد بیماری جان او را بگیرد.

اگر فرد خواب بیننده مونث باشد و در خواب ببیند جنازه گربه را در آغوش گرفته است، تعبیرش این است که به او خیانت خواهد شد، خیانت میتواند ار سمت همسر یا خانواده اش باشد.

اگر با دیدن جنازه گربه مرده، آشفته شوید و ترس بسیار زیادی را تجربه کنید نشانه این است که یک دزد شما را به شدت خواهد ترساند و اموال شما را خواهد دزدید.

تعبیر گربه مرده از نظر آنلی بیتون
تعبیر گربه مرده از نظر آنلی بیتون

نظر منوچهر مطیعی

منوچهر مطیعی گربه را نماد زن، و گربه مرده را زن فاسد و دزد میداند. اگر خواب گربه مرده دیدید حواستان باشد زنی دست کج ممکن است وارد زندگیتان شود که اموال شما را سرقت خواهد کرد.

دیدن جنازه گربه در خانه نشانه ان است که در خانواده کسی دزدی میکند و ابروی خانواده خواهد رفت.

اگر پسر جوانی در خواب ببیند که به گربه غذا میدهد و گربه همان موقع میمیرد، تعبیرش این است که با دختری فاسد آشنا میشود و پول زیادی برای آن خرج میکند.

تعبیر گربه مرده در حمام

این خواب به این معنی است که فردی که مورد اعتماد شما است به بهانه کمک کردن به شما نزدیک می‌شود اما علت نزدیک شدنش کمک به شما نیست. او می‌خواهد از راز های شما باخبر شود تا در زمان مناسب همه اموال شما را سرقت کند.

تعبیر کشتن گربه

کشتن گربه توسط خواب بیننده نشان از اختلاف میان زن وشوهر است. اگر گربه را بکشید و سپس آتش بزنید طلاق و جدایی دائم را نشان می‌دهد.

اگر دستانتان خونی شود شما در طلاق مقصر هستید اما اگر گربه و دستان شما خونی نبود همسرتان مقصر است.

تعبیر کباب کردن گربه

ممکن است در خواب ببینید که یک گربه را کباب میکنید و از گوشت آن میخورید، این خواب نشانه آن است که دزد یا فرد فاسدی را مجازات میکنید. حواستان باشد افراد فاسد در کمین شما هستند. با اندگی دقت میتوانید آنها را زمینگیر کنید و بخاطر خیانتشان آنها را مجازات کنید.

تعبیر جنازه گربه سفید

گربه سفید به طور کلی نماد خبر های خوش است، اما اگر گربه سفید مرده باشد به این معنی است که شما منتظر خبر خوشی بودید ولی متاسفانه آن خبر دیگر محقق نخواهد شد و شما باید خود آماده از دست رفتن آرزو هایتان بکنید.

تعبیر جنازه گربه سفید
تعبیر جنازه گربه سفید

تعبیر جنازه گربه سیاه

گربه سیاه دقیقا نقطه مقابل گربه سفید است، شما تصور میکردید اتفاق های بدی برایتان اتفاق می‌افتد ولی باید بدانید که هیچ کدام از آن اتفاق های بد که پیش بینی میکنید در واقعیت رقم نمیخورد.

تعبیر جنازه گربه سیاه
تعبیر جنازه گربه سیاه

تعبیر جنازه گربه زرد

گربه زرد نماد انسان غیر اصیل است، اگر فرد بی اصلاتی در اطراف شما حضور دارد باید دائما حواستان به آن باشد، این فرد قصد سرقت اموال شما را دارد و میتواند کاری کند که شما تمام اموال خود را از دست بدهید.

دیدن گربه حامله مرده

تعبیر دیدن گربه حامله و باردار مرده در خواب نشانه زیاد شدن دشمنان و رقیبان شما می‌باشد و شما باید در خانه و اجتماع بیشتر مواظب باشید و با احتیاط عمل کنید شاید آنها از داخل خانه شما با خبر باشند.

تعبیر تماشای کشتن گربه

اگر فرد دیگری در جلو شما گربه ای را بکشد، نشانه این است که فردی فضول ممکن است دوستان‌تان را علیه شما متحد کند. این شخص می‌تواند کسی باشد که نسبت به زندگی و موفقیت‌های شما حسودی می‌کند. گربه نیز می‌تواند کسی باشد که سعی دارد یک موفقیت عاشقانه را به مخاطره بیندازد و به همین خاطر رفتاری گربه صفتانه دارد.

تعبیر خواب مسموم شدن گربه

اگر در عالم خواب و رویا مشاهده کنید که گربه بعد از خوردن چیزی مُرد، نشانه این است که محل سکونت شما تغییر خواهد کرد. مهاجرت از شهری به شهری دیگر در آینده نزدیک برای شما رقم میخورد.

جنازه بچه گربه

در تمامی منابع بچه گربه به فرد فریبکار تشبیه شده است، اگر جنازه بچه گربه را در خواب ببینید به این معنی است که فرد فریبکاری در زندگی شما حضور دارد باید همواره حواستان باشد که از جانب این فرد ضربه نخورید.

مطالب پیشنهادی

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.8 تعداد آرا: 102

هنوز کسی رای نداده...