مجموعه ضرب المثل های فارسی که با حرف « ف » آغاز می‌شوند در این صفحه گردآوری شده است . برای هر کدام از ضرب المثل ها معنی کوتاهی نیز آورده شده است ( ضرب المثل با حرف ف ).

ضرب المثل فارسی با حرف ف

فیل خوابی می بیند و فیلبان خوابیاختیار کار دست تو نیست.
فواره چون بلند شود سرنگون شودهرکسی هرچقدر مال و مقام به دست بیاورد
عابقت یک روز همه را از دست میدهد
فلک فلک، به همه دادی منقل، به ما ندادی یک کلکگلایه از بخت و اقبال خود
فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزهبه کسی که جثه و اندام کوچک داشته باشد
و در عوض بسیار پر هنر و زبر و زرنگ باشد.
فکر نان کن که خربزه آب استاهمال کاری را رها کن و به کار های مهم بپرداز
فقیر، در جهنم نشسته استآدم فقیر هیچ کاری نمیتونه انجام بده
فضول را بجهنم بردند گفت : هیزمش ترهخطاب به آدم های فضول گفته می‌شود
فرزند کسی نمیکند فرزندی، گر طوق طلا به گردنش بر بندیروی فرزند کسی جساب باز نکن چون در آخر
منافع خانواده خودش را لحاظ میکند
فرشش زمينه، لحافش آسمونطرف فقیره
فرش، فرش قالی، ظرف، ظرف مس، دین، دین محمداز هر چیزی خوبش را باید انتخاب کرد
فرزند عزیز دردونه، یا دنگه یا دیوونهتوجه زیاد فرزند را خراب میکند
فتیله را از گوش در آوردن
قطع امید و صرف‌نظر
فکری را از سر بیرون کردن
ضرب المثل فارسی با حرف م

ضرب المثل‌هایی که با حرف ف شروع می شوند

فارسی شکر است، عربی عسل استاشاره به زیبایی زبان عربی در کنار زبان فارسی
فقط مرده است که سخن نمیگویدهمه حق اظهار نظر دارند
فقط دست بگیر داره، دست بده ندارهطرف مال مردم خوره
فیل زنده اش صد تومنه، مرده شم صد تومنهدر زمان معامله فروشنده این حرف را میزند
به معنی اینکه نمیشه بهانه ای برای تخفیف پیدا کنی
فال بد بر زبان بد باشدباید از حرف های ناامید کننده پرهیز کرد
فراوان سخن باشد، آگنده گوش
نصیحت نگیرد مگر در خموش
خطاب به کسی که حرف گوش نمیدهد
گوش شنوا ندارد
فوت کوزه‌گری
علم استادی و خبرگی، لِم کار. ریزه‌کاری‌هایی که
در اثر تجربه زیاد و مهارت بالای استاد بدست آید.
فلنگ را بستنآهسته و ناگهانی در رفتن، جیم شدن.
فردا كه برمن و تو وزد باد مهرگان
آنگه شود پديد كه نامرد و مرد كيست ؟
(( ناصر خسرو))
وقتی باد پاییزی وزد ان وقت قضاوت کن
چه کسی پابرجاست وچه کسی از بین می رود
فاتحه‌اش خوانده است
کسی یا چیزی که عمرش به سر آمده
و باید قیدش را زد و از آن دل کند.
فیل هوا کردنکار خارق العاده انجام دادن
ضرب المثل‌هایی که با حرف م شروع می شوند

ضرب المثل‌هایی که با حرف ف شروع می شوند
ضرب المثل‌هایی که با حرف ف شروع می شوند

ضرب المثل با ف

فرزند بي ادب مثل انگشت ششمه
اگر ببري درد داره ، اگر هم نبري زشته
دردسرِ داشتن فرزند بی ادب
فحش خورش خوبهادم بی شخصیتی هست
فیلش یاد هندوستان کردهبه یاد گذشته و کسی یا چیزی یا جای مورد علاقه
خود افتادن و شوق بازگشت به آن پیدا کردن.
فرزند عزيز نور ديده
از دبه كسي ضرر نديده !
خطاب به فردی که پای عهد خود نمیماند
ضرب المثل با ف
ضرب المثل با ف
ضرب المثل با ف

مطالب پیشنهادی

ضرب المثل با حرف ف

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.9 تعداد آرا: 248

هنوز کسی رای نداده...