مجموعه ای از زیباترین جملات برای اینستاگرام در این صفحه گردآوری شده است. همچنین به صورت مستمر جملات بیشتری اضافه میگردد، امیدواریم مورد پسند شما عزیزان قرار بگیرد (متن زیبا برای اینستاگرام).

کپشن برای اینستاگرام
کپشن برای اینستاگرام

متن زیبا برای اینستاگرام جدید

به نام کسی که یادش دربهارمن ،نامش دراندیشه من ،عشقش درقلب من، کلامش در دفترمن، دیدارش آرزوی من است.


احساساتم نه خوبند و نه بد اما به خاطر اینکه مال من هستند اهمیت دارند.


اراده های ضعیف همواره به صورت حرف و گفتار خودنمائی می کند، لیکن اراده ی قوی جز در لباس عمل و کردار ظهور نمیابد.


نمی توانیم بگوییم که در ترکیب پیچیده زندگی چه چیزی برایمان روی می دهد. اما می توانیم تصمیم بگیریم چه چیزی در درون مان روی می دهد، چگونه از آن استفاده کنیم، با آن چه کار کنیم و آن و این اصل شناخت است.


همه ی اندیشه و گفتار و کردار نیک

نتیجه ی علم و معرفت است

و همه ی اندیشه و گفتار و کردار زشت ثمره نادانی.


از مردمانی که سعی دارند جاه طلبی های شما را تحقیر کنند دوری کنید، انسانهای ناچیز همیشه این عمل را انجام می دهند در حالی که اشخاص بزرگ سعی دارند کاری کنند که احساس کنید شما هم روزی به عظمت خواهید رسید. «مارک تواین»


همه آرزو داریم چیزهای خوبی برایمان اتفاق افتد، نمی توانیم فقط دعا کنیم و بنشینیم و منتظر معجزه باشیم. باید با عمل کردن از دعاهایمان حمایت کنیم.


باید یاد بگیریم زندگی کنیم، به چیزی که برای زندگی مان خوب یا مفید است توجه کنیم و بگذاریم دنیا سرش به کار خودش گرم باشد.


متن زیبا برای کپشن اینستاگرام

هر چه مغرورتر باشی
تشنه ترند برای با تو بودن
و هرچه دست نیافتنی باشی
بیشتر به دنبالت می آیند
امان از روزی که غروری نداشته باشی
و بی ریا به آنها محبت کنی
آن وقت تو را هیچ وقت نمی بینند
ساده از کنارت عبور می کنند …


متن زیبا برای کپشن اینستاگرام
متن زیبا برای کپشن اینستاگرام

ما می توانیم خود را از اسارت نادانی آزاد کنیم

می‌توانیم خود را به عنوان آفریده هایی با شعور و با فضیلت و دارای مهارت بازشناسیم

می توانیم رهایی یابیم! می توانیم پرواز را بیاموزیم(ریچارد باخ)


متن کوتاه برای کپشن

بزرگ ترین حقیقت این است که

شما فقط وقتی می توانید موفق باشید که

به دیگران کمک کنید موفق شوند.

ناپلئون هیل

متن کوتاه برای کپشن
متن کوتاه برای کپشن

همیشه راهی هست، به شرط آنکه در جستجوی پیدا کردن آن باشی و هرگز از خواستن و پرسیدن دست نکشی.


اگر وقتی را که تنبلها صرف پائین آوردن مردم می کنند صرف بالا بردن خود می کردند زودتر به مقصود می رسیدند. 


بشر به خوشبختی خیلی زود عادت می کند و چون خیلی زود عادت می کند خیلی زود هم فراموش می کند که خوشبخت است.


ﺍﮔﻪ ﯾﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻭ ﺑﯽ ﻧﻘﺺ ﺑﺎﺷﻪ
ﻧﻔﺮ ﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻤﯿﺪﻩ ﻭﺍﺭﺩﺵ ﺑﺸﻪ …
ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﺦ ﻧﺪﻩ ﮐﺴﯽ ﺳﺮ ﻧﺨﻮ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻩ …


یه زمانی می گفتن از تو چشماش میشه فهمید
راست میگه یا دروغ …
اما حالا دیگه اینقدر توانمند شدن بعضیا
که با چشمشونم دروغ میگن …

متن زیبا برای اینستاگرام کوتاه

محبت را فراموش نکنید و آن را ناچیز مشمارید. «افلاطون»


زندگی یا یک ماجراجویی شجاعانه است یا هیچ.


فردی که هیچ اشتباهی نکند، معمولا هیچ چیزی را نمی سازد.


وقتی براستی ایمان داری که حق با تو است و درست می گویی، هرگز از حرفهای مردم نگران و ناراحت نشو!((الینور روزولت))


متن زیبا برای اینستاگرام کوتاه
متن زیبا برای اینستاگرام زیبا

هنگام سختی و گرفتاری، امید داشته باش که از ابرهای سیاه، قطرات باران فرو می ریزند.


بالاترین و مهم ترین خوشی این است که انسان بخواهد همانی باشد که هست.


خداوندا هدایتم کن تا به این باور برسم که جواب برخی از دعاهایم صبر و انتظار است.


کلیدی که همه دشواریها را در زندگی خواهد گشود، محبت است


هیچ گاه برای آغاز دیرنیست ، همین بس که به خود بگویم این بار کار نا تمام را پایان می دهم .


هیچ عاملی همچون رؤیا آینده ساز نیست؛ آرزوهای امروز حقایق فردایند.

ویکتور هوگو

متن زیبا برای اینستاگرام کوتاه
متن زیبا برای اینستاگرام کوتاه

با کمی عقل، اندکی گذشت و مقداری اخلاق خوب خوشبخت ترین فرد دنیا خواهید بود.((ویلیام سامرست موام))


نیروی معجزه آسایی که بزرگترین رؤیاها و آرزوهای ما را برآورده می سازد

در درون همه ما نهفته است

وقت آن است که این نیرو را آزاد کنیم!

آنتونی رابینز


سادگی در رفتار آخرین حد کمال است

بسیاری از مردم از ترس آن که مبادا آنان را معمولی فرض کنند

از طبیعی بودن هراسانند.


مردم هر کدام آرزویی دارند؛ یکی مال می خواهد، یکی جمال و دیگری افتخار. ولی به نظر من دوست خوب از تمام اینها بهتر است. سقراط

متن غمگین برای اینستاگرام

مرگ بهترین پناهی است برای دردها، غمها، رنجها و بیدادگریهای زندگی، همه ی این جنگ و جدال ها، کشتارها، درندگیها، کشمکشها و خود ستائی های آدمیزاد در سینه ی خاک تاریک و تنگنای گور فروکش کرده و آرام می گیرد.


از عجایب زندگی یکی این است که مرگ درست وقتی ما را در می یابد که آماده شده ایم تا از یک زندگی شیرین برخوردار شویم. «برنارد شاو»


متن غمگین برای اینستاگرام
متن غمگین برای اینستاگرام

بدون انگیزه و شوق، همه ی خوبیهای دیگر، مفهوم خود را از دست خواهند داد.


آنچه ما را به نابودی خواهد کشاند از این قرار است: سیاست بدون اصول، لذت بدون وجدان، علم بدون شخصیت و تجارت بدون اخلاق.((مهاتما گاندی))


شاید بتوانید دست و پای مرا به غل و زنجیر بکشید و یا مرا به زندانی تاریک بیافکنید، اما افکار مرا که آزاد است نمی توانید به اسارت در آورید.


ضربه کلمات عمیق تر از چاقو است
چاقو می تواند بیرون آورده شود،
اما کلمات درون روحمان جا می گیرند..


متن زیبا برای اینستاگرام انگلیسی

If you want to achieve greatness stop asking for permission
اگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش !

برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران
Live for ourselves not for showing that to others


متن زیبا برای اینستاگرام انگلیسی
متن زیبا برای اینستاگرام انگلیسی

LOVE is like WAR
Easy to start……
Difficult to end……
Impossible to forget……

عشق مانند جنگ است
شروع آن آسانه
خاتمه دادن به آن مشکله
فراموش کردنش غیر ممکنه


Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us.
تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد .


Live for ourselves not for showing that to others

براي خود زندگي كنيم نه براي نمايش دادن آن به ديگران


My life، My choices، My mistakes، My lessons
Are none of your business

‎زندگی ام
انتخاب هایم
اشتباهاتم
درس هایم
هیچ کدام به تو مربوط نیست!


never reply when you are angry،
never make a promise when you are happy
never make a decision when you are sad.

هرگز وقتی عصبانی هستی جواب نده،
هرگز وقتی خوشحالی قولی نده،
هرگز وقتی غمگینی تصمیمی نگیر.


You don’t realize how attached you are to someone until you go without talking to them for a bit

نمیفهمی چقدر به یکی وابسته ای تا زمانی که یه مدته کوتاه باهاش حرفی نزنی.


عکس برای اینستاگرام
عکس برای اینستاگرام

مطالب پیشنهادی

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.9 تعداد آرا: 29

هنوز کسی رای نداده...