حتما برای شما هم پیش آمده است واژه « اگزجره » را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم (اگزجره یعنی چه ?).

معنی اگزجره
معنی اگزجره

معنی اگزجره

مترادف و معادل واژه اگزجره:

 • زیاده روی کردن در توصیف کسی یا چیزی
 • بزرگنمایی بیش از حد
 • غلو کردن
 • بزرگنمایی
 • رفتار بیش از حد
 • درشت نمایی
 • لاف و گزاف 
 • بزرگنمایی
 • اغراق کردن
 • تشدید
 • افراط
 • غلو
 • گزافه
 • مبالغه
اشتباه تایپی:h’c[vi
اگزجره به عربی:مبالغة
معنی اگزجره

اگزجره به انگلیسی

 • he act or an instance of exaggerating
 • overstatement
 • exaggeration
 • hyperbole
 • bombast
 • exaggeration
 • hyperbole
 • pretentiousness
 • grandiloquence
 • tympany
 • exaggeration
 • hyperbole
 • extravaganza
 • overstatement

متضاد: litotes, understatement

تلفظ اگزجره

تلفظ اگزجره

معنی اغراق در لغتنامه دهخدا

اغراق [ اِ ] ( ع مص ) غرقه کردن، یقال : اغرقه فی الماء فغرق، غرق کردن، غرق گردانیدن، تغریق، غرقه کردن || پر گردانیدن کاسه را، پر کردن جام: اغرق الکأس: ملأها || سخت کشیدن کمان را، یقال : اغرق النازع فی القوس، و کمان سخت کشیدن.

بنهایت کشیدن کمان، یقال : اغرق النبل ؛ اذا بلغ به غایة المد فی القوس، کمان پر درکشیدن، کمان پر کردن و کشیدن || مبالغه کردن در مدح و ذم و جز آن، مبالغه کردن، مبالغه کردن، در امری اطناب کردن: اغرق فلان فی الشی: بالغ فیه و اطنب.

چون حلقه ربایند بنیزه تو بنیزه
خال رخ زنگی بربایی شب یلدا (عنصری)

از زخم سرد و زلف عنبربویت
آزرده شود همی گل خودرویت
ز انگشت نمای هر کسی در کویت
ترسم که نشان بماند اندر رویت (علی اسدی)

صواب کرد که پیدا نکرد هر دو جهان
یگانه ایزد دادار بی نظیر و همال
و گرنه هر دو ببخشیدیی بروز عطا
امید بنده نماندی به ایزد متعال (غضایری)

– اغراق در فعل: زیاده روی در عمل و تجاوز از حد مبالغه.
– معنی اغراق درقول: گزافه گویی. گزاف گفتن.
– اغراق گویی: گزاف گویی.
– به اغراق: گزاف.

مطالب پیشنهادی

اگزجره یعنی چه ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.9 تعداد آرا: 384

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir