مجموعه ی تعبیر خواب گوشت از منابع معتبر در این صفحه قرار داده شده است. در این مجموعه حالت های مخلتف از دیدن گوشت و وضعیت های گوناگون آن وجود دارد، امیدواریم این اطلاعات برای شما مفید باشد.

تعبیر خواب گوشت
تعبیر خواب گوشت

تعبیر خواب گوشت

ابن سیرین در مورد مشاهده گوشت در عالم گفته است:

گوشت آب پز نشانه خیر ولی گوشت خام و کباب شده نشانه شر می‌باشد، خوردن گوشت کباب شده گوشفند و گاو به این تعبیر است که پول زیادی به دست می‌آورید و به همان سرعت از دست میدهید.

خوردت گوشت از خورش علامت افزایش رزق و روزی است، اگر گوشت را از شخصی بگیرید که او را میشناسید به این معنی است که در عالم واقع از آن فرد منفعت بسیار به دست خواهید آورد.

تعبیر خواب گوشت از نظر حضرت دانیال ?

هرگاه شخص بیند گوشت از بدن خود میبُرد و می‌خورد، نشانه مال و ثروت است .

خواب گوشت از نظر جابرمغربی ?

مشاهده گوشت حیوان فربه، بهتر از گوشت لاغر می‌باشد، اگر فرد بیند که گوشت خریداری کنید و به منزل برد، دلیل هلاک است.

تعبیر گوشت از کتاب رسالت یک رویا

در این کتاب آمده است که اگر گوشت سرخ شده در روغن را مشاهده شود، تعبیر آن بسیار بد و حتی میتواند خبر از مرگ فرد خواب بیننده باشد، اما گوشت پخته شده در غذا به معنی مال و ثروت است.

اگر در عالم رویا گوشت به کسی بدهید در عالم واقعی دوستی و رفاقت شما بیشتر خواهد شد و از این رابطه شما هم سود خواهید برد.

تعبیر گوشت ابراهیم کرمانی

کامل ترین تعبیر خواب در مورد گوشت مربوط به ابراهیم کرمانی میباشد که انواع مختلفی از گوشت را ذکر کرده است:

 • خوردن گوشت پلنگ: نشانه قدرت جسمانی و دست یابی به شهرت در این زمینه است.
 • خوردن گوشت بز: بیماری و رنج جسمی
 • بردین گوشت بوزینه و خام خوردن آن: از اموال شما دزدی خواهد شد.
 • کشتن خرچمگ و خوردن گوشت آن: در ارتباط با زنان تجارتی میکنید که ثروت زیادی نسیب شما میکند.
 • کباب کردن سوسما و خوردن گوشت آن: اتفاقی تلخ زحمت زیادی به شما میدهد.
 • گوشت روباه: ترس بزرگی به جان شما خواهد افتاد و رهایتان نخواهد کرد.
 • خوردن گوشت کلاغ: از کسی کمک میگیرید که فردی فاسق و بدکار است.
 • کشتن و خوردن گوشت راسو: مال دزدی میخورید و خود آگاهید ولی از عاقبت کار خود غافلید.
 • خوردن گوشت شیر نر: با فرد بزرگی همنشین خواهید شد.
 • گوشت شیر ماده: زنی وارد زندگی شما خواهد شد که تاثیر زیادی بر زندگیتان میگذارد.
 • خوردن گوشت طاووس: به ثروتی دست پیدا میکنید که تا آخر هم کار نکنید باز تمام نمیشود.
 • گوشت کبوتر: فردی که او را ضعیف میپندارید مال شما را سرقت میکند.
تعبیر دیدن گوشت در خواب
تعبیر دیدن گوشت در خواب

خواب کباب کردن گوشت

کباب کردن گوشت بر چهار قسم است:

 • اول : مال
 • دوم : میراث
 • سوم : توانگری
 • چهارم : مصیبت دیدن

گوشت هر حیوان که حلال گوشت است، دلیل بر اموال حلال است و گوشت هر حیوان حرام گوشت، مال حرام است.

تعبیر منوچهر مطیعی تهرانی

مشاهده یا خوردن گوشت خوک در خواب شَر مطلق است و هر حیوان حرام گوشتی به همین میزان تعبیر بد دارد. خرید و فروش گوشت حیوان حرام گوشت در عالم خواب نشانه از دست رفتن برکت و خیر در زندگی فرد است.

خونی شدن دست با گوشت حیوانات به این معنی است که به زودی فردی به شما خیانت میکند.

گوشت گوسفند نماد ارثیه خانوادگی است، گوشت شتر مالی است که با تجارت و کار به دست می‌آید. گوشت گاو نیز نماد خوشی و خوشبختی است.

خوردن گوشت مرغ یا خروس نشانه آشنایی با فردی است که خیر زیادی به شما خواهد رساند امام کباب کردن گوشت آنها نشانه دشمنی و کینه است.

تعبیر گوشت از نظر آنلی بیتون

هرگاه زنی در خواب ببیند گوشت خام در دست دارد، نشانه افسردگی و ناامیدی در زندگی خواهد بود، مشاهده گوشت خام توسط مرد علامت چالش بزرگ خواهد بود.

گوشت پخته در خواب برای مرد و زن تعبیر یکسان دارد و آن این است که هر چه دوست دارند را در عالم واقع به دست می‌آورند.


تعبیر گوشت
تعبیر گوشت

تعبیر گوشت چرخ کرده

گوشت ریز ریز شده یا چرخ کرده به معنی مال و ثروت بی زحمتی خواهد بود که در آینده نزدیک به شما خواهد رسید. هر اندازه گوشت چرخ کرده زیاد تری ببینید ثروت بیشتری خواهد بود.

تعبیر گوشت اردک

گوشت اردک چه خام و چه پخته نماد بیماری است، اگر گوشت اردک خام بخورید بیماری سخت خواهد بود و اگر گوشت اردک پخته بخورید بیماری زود گذر خواهد بود.

تعبیر گوشت دادن به سگ

غذا دادن به سگ از هر جهت مربوط به زنی خواهد بود که در زندگی شما تاثیر گذار است، و قصد ضربه زدن به شما را دارد. اگر به سگ از وحشت گوشت بدهید علامت این است باید به یگ زن باج بدهید زیرا چیزی از شما میداند که اگر زبان باز کند آبروی شما میرود.

هرگاه گوشت را با آرامش به سگ بدهید به این معنی است که زن فریبکار شما را به آسانی کنترل میکند.

تعبیر گوشت غاز

خوردن گوشت غاز در خواب به این تعبیر است که فرد خواب بیننده با لجاجت خود را به دردسر می‌اندازد و این دردسر با کمک خانواده قابل حل است. همواره از لجاجت بپرهیزید زیرا به ضرر شما خواهد بود.

مطالب پیشنهادی

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.9 تعداد آرا: 16

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir