حتما برای شما هم پیش آمده است کلمه متد را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم (متد یعنی چه ?).

معنی متد
معنی متد

معنی متد

مترادف و معادل واژه متد:

 • اسلوب
 • روال
 • شیوه
 • طریق
 • نحوه
 • راه
 • عنوان
 • سیاق
 • نوع
 • سبک
 • رسم
 • رویه
 • روش
 • طرز
 • طریقه
 • روند
 • طور
 • مسلک
 • نحو
 • منوال
آوا: /metod/
اشتباه تایپی: ljn
نقش: اسم
متد در حل جدول کلمات:روش
متد به عربی:کیف
معنی متد
معنی متد در لغتنامه معین ?

(مِ تُ ) [ فر ] (اِ) روش، قاعده.

معنی متد در فرهنگ عمید ?

قاعده، روش، رویه، اسلوب.

معنی متد در لغتنامه دهخدا

متد [ م ِ ت ُ ] ( فرانسوی ، اِ ) روش، شیوه، آئین، سبک، اسلوب، طریقه، فرهنگستان ایران «روش » را بجای این کلمه پذیرفته است. و رجوع به واژه های نو فرهنگستان ایران و متدلژی شود.

متدلوژی یعنی چه ?

 • روش تحقیق درعلوم
 • منطق علمی
 • ( اسم ) بخشی از منطق که درباره، روشهای مختلف معرفت و علم تحقیق کند

لغتنامه معین:

(مِ تُ دُ لُ ) [ فر ] (اِ) روش تحقیق در علوم، روش شناسی.

فرهنگ عمید:

دانش بررسی روش تحقیق در علوم، روش شناسی.

متدلژی در لغتنامه دهخدا

متدلژی [ م ِ ت ُ دُ ل ُ ] ( فرانسوی ، اِ ) فلسفه علمی، منطق عملی، متدلژی ( شناخت روش ) را می توان مطالعه نفسانیات عالمی دانست که روش صحیحی را به کار می بندد.

متدلژی علمی است دستوری ،زیرا برای فکر، قواعدی مقرر می دارد و تعیین می کند که انسان چگونه باید حقایق را در علوم جستجو کند…
فلسفه علمی، علوم مختلف مانند ریاضیات و علوم فیزیک و شیمی و علوم زیستی و روانشناسی و جامعه شناسی و تاریخ را بررسی می کند و به یافتن تعریف موضوع و روش ( متد ) آنها همت می گمارد.

مقصود از روش یا «متد» مجموع وسائلی است که وصول به غایت و هدفی را آسان سازد و غرض از روش علمی مجموع اسلوبها و راههائی است که رسیدن به حقیقت را سهل و میسور کند… معمولاً منطق رابه منطق صوری و منطق عملی یا متدلژی تقسیم می کنند… اما منطق عملی ( یا اعمالی ) قوانین مخصوصی را که فکر برای یافتن حقیقت در مورد خاصی باید از آنها تبعیت کند مطالعه می نماید.

مثلاً: ما در ریاضیات که افکار را به هم مربوط می سازیم و در شیمی که آزمایش می کنیم و در تاریخ که مدارک را نقادی می کنیم، حقیقت را به یک وجه و طریق جستجو نمی کنیم بلکه در مورد هر یک از آنها راه و روش معینی را برای رسیدن به منظور پیش می گیریم. از این روی غالباً منطق علمی را مطالعه و علم مطابقت فکر با موضوع های خود و یا علم حقیقت تعریف کرده اند.

method meaning

a procedure, technique, or way of doing something, especially in accordance with a definite plan:There are three possible methods of repairing this motor.

a manner or mode of procedure, especially an orderly, logical, or systematic way of instruction, inquiry, investigation, experiment, presentation, etc.:the empirical method of inquiry.

order or system in doing anything:to work with method.

orderly or systematic arrangement, sequence, or the like.

the Method. Also called Stanislavski MethodStanislavski System. a theory and technique of acting in which the performer identifies with the character to be portrayed and renders the part in a naturalistic, nondeclamatory, and highly individualized manner.

www.dictionary.com

تلفظ متد

مطالب پیشنهادی

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.8 تعداد آرا: 260

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir