حتما برای شما هم پیش آمده است واژه « پاد » را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم (پاد یعنی چه ?).

معنی پاد
معنی پاد

معنی پاد

مترادف و معادل واژه پاد:

 • پادزهر
 • ضد
 • مخالف
 • حامی
 • دارنده
 • نگهبان
 • اورنگ
 • تخت
 • سریر
 • پات
اشتباه تایپی: ~hn
پاد به انگلیسی:anti-
contra-
cross
counter
پاد به عربی:خلاف
معنی پاد
معنی پاد در لغتنامه معین ?

پسوندی که معنای دارنده و نگهبان را می رساند مانند: آذرپاد
پیشوندی که معنای ضد و مخالف را می رساند مانند: پادزهر
( اِ. ) = پات : تخت، سریر.

معنی پاد در فرهنگ عمید ?

تخت، اورنگ
ضد، مخالف (در ترکیب با کلمۀ دیگر ): پادتن، پادزهر

تلفظ پاد

معنی پاد در لغتنامه دهخدا

پاد ( اِ ) پاس || نگاهبان، پاسبان || پائیدن، دوام، ثبات ( برهان ) || سامان و دارندگی || بزرگ و عمده ( برهان ) و باز صاحب برهان گوید پادشاه مرکب از این کلمه و شاه است || تخت، اورنگ ( برهان ) پات، سریر || شستن و پاک کردن ( جهانگیری ).

معنی پادزهر

مترادف و معادل واژه پادزهر:

 • پاد
 • پازهر
 • تریاک
 • تریاق
 • ضد
 • مخالف
 • متضاد پادزهر: زهر

/pAdzahr/

پادزهر لغتنامه دهخدا

پادزهر [ زَ ] ( اِ مرکب ) ( از: پات پهلوی، ضد. مقابل + زهر، سم ) مقاوم سم ( بحر الجواهر ) فادزهر، پازهر، تریاق، تریاک، مَسوس، بادزه، نوشدارو، زهردارو، شفادارو، اَنزرو، انذرو، مهره جاندار، تریاق پارسی، هرچه رفع اثر سم کند عموماً: سنگ پادزهر، حجرالحیة:

مباشید گستاخ با پادشا
بویژه کسی کو بود پارسا
که او گاه زهر است و گه پادزهر
تو جوینده از زهر تریاک بهر (فردوسی)

ز میراث دشنام یابی تو بهر
همه زهر شد پاسخ پادزهر (فردوسی)

ز دانائی او را فزون بود بهر
همی زهر بشناخت از پادزهر (فردوسی)

بسان درختی است گردنده دهر
گهی زهر بارش گهی پادزهر (اسدی)

واژه پادزهر در لغتنامه معین

(زَ ) (اِمر) نوشدارو، هر دارویی که برای دفع سمّ به کار می رود.

واژه پادزهر در فرهنگ عمید

هر دارویی که برای دفع سم به کار برود، ضدزهر، تریاق.

پادتن یعنی چه ?

antibody [پزشکی] نوعی پروتئین که در بافت لنفاوی، در پاسخ به حضور پادژن خاصی، تولید می شود و در پلاسما به گردش درمی آید تا به پادژن حمله ور شود و آن را بی زیان کند

مطالب پیشنهادی

پاد یعنی چه ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.9 تعداد آرا: 458

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir