مجموعه ی تعبیر خواب مو از منابع معتبر در این صفحه قرار داده شده است. در این مجموعه حالت های مخلتف از دیدن مو و وضعیت های گوناگون آن وجود دارد، امیدواریم این اطلاعات برای شما مفید باشد.

خواب بلند شدن مو

معبرین در مورد مشاهده موی بلند در عالم خواب موارد ذیل را ذکر کرده اند:

 • نشانه طولانی شدن عمر خواب بیننده
 • رنج اندک که منافع مهمی در پس خود دارد
 • داشتن موی بلند در خواب: باید بر روی امور مالی خود تمرکز کنید
 • بلند شدن ناگهانی مو: نشانه اعتماد به نفس اشتباه است که میتواند شما را به نابودی بکشاند
 • موهای بلند و ژولیده: خیانت یکی از نزدیکان ضربه اساسی به شما خواهد زد
 • موی بلند طلایی: وسوسه های جنسی شما را به انحراف میکشاند
 • موی بلند کثیف: کسی از مال و اموال شما دزدی میکند ولی خبر ندارید
خواب بلند شدن مو
خواب بلند شدن مو

تعبیر خواب ریزش مو خودم

مشاهده ریزش مو سر به جنسیت خواب بیننده وابستگی دارد، اگر زن در خواب ببیند که موی سرش ریزش دارد:

 1. کاری در گذشته کرده اید که به زودی از بابت آن رسوا خواهید شد
 2. بیماری سخت و رنج بسیار
 3. خودخواهی شما باعث میشود فردی از زندگی شما برود که برای همیشه حسرت آن را خواهید خورد

اما اگر خواب بیننده مرد باشد تعبیرش موارد زیر است:

 1. باید روی پای خود بایستید و از کمک دیگران استفاده نکنید
 2. فردی که بسیار به او اعتماد دارید با دشمن شما دوستی میکند
 3. در مورد زندگی خانوادگی خود با دیکران سخن نگویید زیرا کسی راز شما را به دیگران میگوید

تعبیر ریزش مو در یک لحظه

این خواب نشانه ترس و وحشت خواب بیننده از موضوعی می‌باشد، این وحشت از خیانت نزدیکان و رسوایی بزرگ میتواند باشد. توصیه میشود صدقه بپردازید و از اعمال گذشته خود توبه کنید.

تعبیر خواب سفید شدن مو

اگر در عالم رویا ببینید که فرد دیگری موهایش سفید شده است، نشانه نزدیک بودن مرگ آن فرد خواهد بود. اما اگر فرد خود را با موی سفید مشاهده کند نشانه بیماری و درد جسمی می‌باشد.

مشاهده فردی که فوت کرده است با موهای سفید، علامت در عذاب بودن آن مرده است، توصیه مشود برای او خیرات بپردازید و اگر ظلمی به شما کرده است بدانید که از کرده خود به شدت در عذاب است.

تعبیر خواب سفید شدن مو
تعبیر خواب سفید شدن مو

تعبیر خواب سفید شدن مو دختر مجرد

سفید شدن موی دختر مجرد در خواب نشانه در پیش بودن یک عشق و عاشقی پردردسر می‌باشد، در کتاب رسالت یک رویا آمده است دختری که این خواب را میبیند با توجه به شهوات، همسر آینده خود را انتخاب میکند و نتیجه آن عذاب و مصیبت دنیایی خواهد بود.

تعبیر خواب موی سفید در صورت

موی سفید در صورت نشانه این است که با پشتکار باید اهداف خود را دنبال کنید زیرا در مسیر صحیح قرار دارید و نباید تحت تاثیر حرف های دیگران قرار بگیرید.

تعبیر خواب کوتاه شدن قد مو

این مورد تعابیر و حالت های زیادی دارد که در ادامه مشاهده میکنید:

 • اگر زنی در خواب سر خود را تراشیده ببیند، همسرش فوت می‌کند.
 • هرگاه زنی در خواب مشاهده کند که موی سر خودش را تراشیده است، به این معنا است که دین و ایمان او دچار اشکال می‌باشد.
 • دیدن فردی که میشناسید با موهای کوتاه تر از حالت عادی: کینه شدیدی از شما در دل او وجود دارد باید از او اجتناب کنید.
 • اگر مردی موهای خود را بسیار کوتاه ببیند: دوست صمیمی او در فکر آسیب رساندن به او می‌باشد.
 • کوتاه شدن موی سر دختر مجرد: فردی که دوست دارد به خواستگاری او خواهد آمد.
 • کوتاه شدن موی سر همراه با زخم و خون: شکست مالی و از دست دادن مقدار قابل توجه ای از اموال خود.
 • مشاهده خود در حال کوتاه کردن مو یکی از آشنایان: فرد خواب بیننده در حق آن فرد ظلمی کرده است که در قیامت دامن گیرش می‌شود.

تعبیر فر شدن مو

آنلی بیتون در مورد فر شدن مو در عالم رویا گفته است، پیچ و تاب مو نشانه پیچ و تابی است که در زندگی فرد رخ خواهد داد. زندگی روی سیاه و تاریک خود را به فرد نشان میدهد و مدت ها عذاب سخت را تجربه میکند.

تعبیر شانه کردن موی سر

شانه کردن مو توسط خود فرد به این تعبیر است که از امور مهم غافل شده است و به زودی ضربه ای اساسی بخاطر این غفلت دریافت میکند.

اگر دختری ببیند مردی در حال شانه کردن موی سر اوست، تعبیرش این است که مردی عاشق اوست اما به دلایلی نمیتواند عشق خود را ابراز کند.

دیدن همسر در حالی که موی فرد دیگری را شانه میکند نشانه خیانت در زندگی زناشویی است.

تعبیر شانه کردن موی سر
تعبیر شانه کردن موی سر

تعبیر خواب رنگ مو

اگر مردی در خواب ببیند موهای خود را رنگ کرده است علامت حیله گری و عاقبت بد آن می‌باشد، اما اگر زنی در خواب ببیند که موهایش رنگ شده است نشانه شادی و سلامت است.

قرمز یا شرابی شدن مو در عالم خواب نشانه خیانت دوستان و نزدیکان است. رنگ های روشن نیز علامت گرفتاری و غم است.

تعبیر خواب کندن موی سر

هر گاه فرد در خواب ببیند موهای سر یا بدن خود را میکند و از این حالت درد را حس کند نشانه این است که اعمال خطایی که در گذشته انجام داده است به زودی اثر خود را نشان خواهند داد.

خواب چکه کردن خون از موی سر

اگر خود را در آینه ببینید که از موی سرتان خون چکه میکند به این تعبیر است که دشمنی خانوادگی شما خیلی عمیق خواهد شد. اما اگر آینه در کار نباشد و خود را از دور ببینید نشانه سختی در زندگی خواهد بود.

خواب چکه کردن خون از موی سر
خواب چکه کردن خون از موی سر

مطالب پیشنهادی

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :5 تعداد آرا: 26

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir