حتما برای شما هم پیش آمده است اصطلاح « مخلص کلام » را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم (مخلص کلام یعنی چه ?).

معنی مخلص کلام
معنی مخلص کلام

معنی مخلص کلام

تلفظ مخلص

معنی مخلص در لغتنامه معین

 1. (مَ لَ ) [ ع ] (اِ خلاصه
 2. (مُ لَ ) [ ع ] (اِمف) بی ریا، صمیمی
 3. (مُ لِ ) [ ع ] (اِفا) خالص، صاف

مخلص در فرهنگ عمید

۱- (ادبی ) قسمتی در شعر یا نثر که در آن شاعر یا نویسنده به مقصود اصلی گریز می زند.
۲- خلاصۀ کلام، چکیدۀ سخن.
۳- [قدیمی] محل خلاص و نجات، محل رهایی، راه خلاص، گریزگاه.
۱- ویژگی دوست پاک و بی ریا، بی آلایش.
۲- عبادت کنندۀ بی ریا.
خالص شده، پاکیزه شده.

کلام یعنی چه ?

مترادف و معادل واژه کلام:

 • بیان
 • حرف
 • زبان
 • سخن
 • قول
 • گفتار
 • گفته
 • نطق
 • گویش

متضاد واژه کلام: نوشتار

/kalAm/

معنی کلام در لغتنامه دهخدا

کلام [ ک َ ] ( ع اِ ) سخن یا سخن با فایده ای که بنفسه کفایت کند، اسم جنس است و بر قلیل و کثیر واقع شود. و درتعریف آن گفته اند که، صفتی که جاندار بتواند آنچه را در خاطر دارد به وسیله اصوات مقطعه و یا کتابت و یا اشاره اعلام دارد.

– حاصل کلام: خلاصه کلام، محصل کلام، هر سه دراختصار و کوتاهی سخن بکار می رود.
– رد کلام کردن: سخن را باطل کردن، رد کردن، اعتراض کردن.
– کلام آسمانی: کلام خدا، کلام الهی، وحی، کلام آفریدگار.

– بطی ءالکلام: آهسته سخن، کسی که به آهستگی و ملایمت سخن می گوید.
– به کلام درآوردن: به سخن برانگیختن، به گفتار واداشتن.

– کلام آفریدگارِ: قرآن : بزرگتر گواهی بر اینچه می گویم کلام آفریدگار است.
– کلام اﷲ: کلام شریف، کلام عزت، قرآن مجید.
– کلام‌الهی: کلام باری، رجوع به همین ترکیب شود.
کلام باری ( حق ): گفتار خدا، قرآن، کلام الهی : و دانستن تفسیر کلام باری عزّشانه و معانی اخبار رسول صلوات اﷲ علیه و آله لازم است.
– کلام‌جامع
– کلام خدا: قرآن، نُبی، فرقان، کلام اﷲ، رجوع به کلام اﷲ شود.
کلام سربسته و مغلق: سخن سربسته، نکته سربسته، مضمون سربسته، که معنی آن بطور صریح و واضح معلوم نباشد، مبهم،
– کلام شریف: کلام‌اﷲ.
– کلام‌عزت: کلام اﷲ.
-کلام کردن: سخن گفتن، کلام گفتن.

– کلام لفظی: عبارت از سخن معمولی است که بواسطه ادای حرفی خاص که دلالت بر معنای مخصوصی که در نفس متکلم است می کند.
– کلام مستدام: عبارت است از کلام الهی و وحی، سلام الهی.
کلام‌مقفی: گفتار قافیه دار، سخن با قافیه.
– کلام منثور: نثر
کلام منظوم: نظم، شعر : بدانکه عروض میزان کلام منظوم است.
کلام نفسانی: کلام نفسی مقابل کلام لفظی، معنای موجود در نفس متکلم که با ادای حروف و کلمات آن را به شنونده منتقل می کند و رجوع به کلام و ترکیبات آن و کلام نفس شود.
– مطبوع کلام: خوش سخن، که سخنی مطبوع و دلپذیر دارد.

واژه کلام در اشعار فارسی

چه زبان است اگر گفت ندانست کلام ( تاریخ بیهقی چ ادیب ص 390 )

بر لفظ زمانه هر شبانروزی
بسیار شینده مر کلامش را (ناصرخسرو)

تو فرمائی که شیطان را نباید
کلام پرفسادش را شنیدن (ناصرخسرو)

ابتداء کلیله و دمنه و هو من کلام بزرجمهر بختگان ( کلیله و دمنه )

پر دل چو جوز هندی و مغزش همه خرد
خوشدم چو مشک چینی و حرفش همه کلام (خاقانی)

طوطی شکر شکستن دیگر روا ندارد
گر پسته ات ببیند وقتی که در کلامی (سعدی)

اگر سالی بر سر جمعی سخن گفتی تکرار کلام نکردی (گلستان)

حسن کلام انوریست اینکه می کند
تا اینزمان حکایت احسان بوالحسن (سلمان ساوجی)

به هیچ شهر نباشد چنین شکر که تویی
که طوطیان چو سعدی درآوری به کلام (سعدی)

کلیم آمده خود با نشان معجز حق
عطا و لوح و کلام و کف و رخ انور (ناصرخسرو)

ای بر سر دو راه نشسته در این رباط
از خواب و خورد بیهده تا کی کنی کلام (ناصرخسرو)

فتنه انگیزی و خون ریزی و خلقی نگرانت
که چه شیرین حرکاتی و چه مطبوع کلامی (سعدی)

مطالب پیشنهادی

مخلص کلام یعنی چه ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.8 تعداد آرا: 266

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir