مجموعه ی تعبیر خواب موش سیاه از منابع معتبر در این صفحه قرار داده شده است. در این مجموعه حالت های مخلتف از دیدن موش سیاه و وضعیت های گوناگون آن وجود دارد، امیدواریم این اطلاعات برای شما مفید باشد.

تعبیر خواب موش سیاه

مشاهده موش سیاه در خواب وجه منفی زیاد دارد و قطعا مربوط به یک فرد مونث می‌باشد. خیانت، دزدی و دعوا از سوی یک زن مهمترین تعبیر این خواب می‌باشد.

خواب موش سیاه از نظر ابن سیرین

خواب موش سیاه از نظر ابن سیرین مربوط به زن بدکاره ای است که در زندگی فرد خواب بیننده نفوذ کرده است، این زن ضربه ای اساسی به فرد میزند.

خواب موش سیاه از نظر ابن سیرین
خواب موش سیاه از نظر ابن سیرین

تعبیر خواب موش سیاه حضرت یوسف

خواب موش سیاه از نظر حضرت یوسف بر چند قسم است:

  • فتنه ای از سوی یک زن
  • دزدی از خانه ی فرد
  • زن بدکاره
تعبیر خواب موش سیاه حضرت یوسف
تعبیر خواب موش سیاه حضرت یوسف

تعبیر منوچهر مطیعی

طبق تعبیر منوچهر مطیعی، موش سیاه در خواب نشانه سرقت از خانه توسط یک زن می‌باشد. این زن آشنا است و در خانه فرد رفت و آمد دارد ولی خیالات باطل در سر دارد.

آنچه این زن سرقت میکند طلا و جواهر یا یک شی قمتی است و هرگز نمیتوانید ثابت کنید او این کار را انجام داده است.

موش سیاه در خواب از نظر ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی برای مشاهده موس سیاه در عالم رویا چندین حالت را ذکر کرده است:

  • خارج شدن موش سیاه از گلو: فرد صاحب فرزند پسر می‌شود
  • خروج موش سیاه از بینی: فرد صاحب فرزند دختر می‌شود ولی این فرزند نا صالح خواهد بود
  • خارج شدن موش از مقعد: فرد صاحب دختری میشود که لک ننگ خاندان خواهد بود
  • ورود موش سیاه به پاچه شلوار: ارتباط با زنی بدکاره که رسوایی بزرگ ایجاد میکند

تعبیر خواب موش سیاه کوچک

موش سیاه در خواب نشانه دختر تازه بالغ و بد ذاتی است که میتواند تاثیر منفی در زندگی شما داشته باشد. چنین دختری میتواند از طریق دزدی یا رسوایی جنسی سبب دردسر شود. باید از چنین دخترانی دوری کنید و اگر به خانه شما رفت و آمد دارند قطع رابطه کنید.

تعبیر خواب موش سیاه کوچک
تعبیر خواب موش سیاه کوچک

موش سیاه در تله موش

اگر در خواب ببینید که یک موش سیاه رنگ در تله موش گیر کرده است ولی هنوز زنده است، به این تعبیر است که با کمک به یک زن بدکاره زندگی خود را به نابودی میکشانید.

اگر موش سیاه در تله موش مرده باشد، نشانه این است که اعتبار و آبروی شما به دلیل رابطه با یک زن بد، آسیب میبیند.

آتش زن موش سیاه در خواب

هر گاه فرد در عالم خواب موش سیاه را آتش بزند به این تعبیر است که یکی از مردان نزدیک به او ( پدر، همسر، برادر، پسر و…) توسط یک زن بدکاره اغفال شده است و شما وظیفه دارید او را از این ماجرا نجات بدهید.

تعبیر خواب موش سیاه در اتاق خواب

آنلی بیتون در مورد تعبیر خواب موش سیاه در اتاق خواب گفته است این خواب به خیانت همسر مربوط است ولی نباید شتاب زده و بدون مدرک اقدامی انجام داد.

خواب موش سیاه پرواز که می‌کند

این خواب نشانه خجالت فرد خواب بیننده از انجام کاری است، اما اگر این کار را انجام ندهد مشکلات بسیاری برای او به وجود خواهد آمد. معمولا زن بدکاره ای از آبروداری فرد سوء استفاده میکند و او را مورد اخاذی قرار میدهد.

خواب موش سیاه و سفید

موش سیاه و سفید بطور کلی نشانه دعوا و مشاجره با یک فرد مونث می‌باشد، این دعوا به صورت علنی اتفاق می‌افتد ولی سبب می‌شود همه متوجه شوند حق با شما است.

کشتن موش سیاه در خواب

کشتن موش سیاه در خواب نشانه قطع رابطه با زنی است که قصد دارد به شما ضربه بزند. شما با این قطع رابطه اندکی از گزند او دور میشوید ولی او از دور هم قصد ضربه زدن به شما را دارد.

کشتن موش سیاه در خواب
کشتن موش سیاه در خواب

مطالب پیشنهادی

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.8 تعداد آرا: 112

هنوز کسی رای نداده...