برای دانستن تعبیر خواب دیدن بارداری طبق منابع معتبر این مقاله را مطالعه کنید، در این مقاله سعی شده است که از معتبر ترین منابع اسلامی و ایرانی استفاده شود، امیدواریم برای شما مفید باشد (تعبیر خواب بارداری در منابع معتبر).

تعبیر خواب حامله بودن

ابن سیرین که بزرگترین معبر باستانی است در مورد دیدن خواب حاملگی نوشته است: اگر فردی ببیند که شکمش همچون زنان باردار بزرگ شده است علامت به دست آوردن پول بسیار زیاد می‌باشد.

هر چه شکم بزرگتر باشد حجم پولی که به دست فرد میرسد بیشتر خواهد بود. ابن سیرین در ادامه گفته است که اگر زن در خواب زایمان کند و فرزند پسر به دنیا آورد به این معنی است که در دنیای واقعی صاحب فرزند دختر خواهد شد و اگر دید که دختر میزاید صاحب فرزند پسر خواهد شد.

خواب حاملگی از نظر ابراهیم کرمانی

اگر دختر باکره ای در عالم رویا ببیند که حامله است و زایمان میکند، به این معنی است فرزند صالحی از او متولد می‌شود که برای او عزت و آبرو بسیار کسب میکند.

هر گاه فرد مونثی ببیند که در خواب زایمان میکند ولی از او چیزی به غیر از فرزند انسان زاییده می‌شود، تعبیرش این است که صاحب فرزند نا خَلَف خواهد شد که آبروی خاندان او را میبرد.

هر گاه دختر بچه در خواب ببیند که باردار است نشانه کسب ثروت در آینده دور خواهد بود، حجم این ثروت بسیار زیاد خواهد بود.

اگر فرد مذکری ببیند که حامله است و فرزند پسر به دنیا می‌آورد به این تعبیر است که در زمینه خوبی به شهرت میرسد. اما اگر فرزند دختر به دنیا آورد نشانه این است که غم و اندوه بسیار زندگی او را فرا میگیرد.

تعبیر منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن زن باردار در عالم رویا از نظر منوچهر مطیعی تهران به این معنی است که غم و اندوع بزرگی برای فرد پیش می‌آید. اگر مردی در خواب ببیند همسرش یا مادرش باردار است نشانه این است که به زودی مشکل بزرگی برای او پیش می‌آید.

اگر زنی در خواب ببیند باردار است، به اندازه بزرگی شکم خود غم و اندوه به او میرسد و رهایی از این غم بسیار دشوار خواهد بود.

تعبیر خواب حاملگی توسط جابر مغربی

هر گاه فردی در عالم رویا ببیند نوزادی را میزاید، نشانه خیر و برکت و به احتمال زیاد تولد فرزند صالحی است. اگر دختر باکره این خواب را ببیند نشانه اتفاق بسیار بدی خواهد بود.

دیدن خواب حاملگی خودم

اگر فردی که خواب دیده مونث و متاهل باشد این خواب قطعا برای او بسیار مثبت خواهد بود هم از نظر مالی و هم از نظر تولد فرزند صالح و نیکو سرشت.

اما اگر دختر مجرد در خواب ببیند که باردار است دو حالت دارد:

  1. اگر از حاملگی خود خوشحال باشد نشانه تولید نسلی نیکو در آینده خواهد بود.
  2. اگر از حاملگی خود برآشقته و نگران باشد نشانه خبر های بد و مصیبت خواهد بود.
دیدن خواب حاملگی خودم
دیدن خواب حاملگی خودم

خواب تست بارداری در خواب

اگر فردی در عالم رویا خود را مشغول انجام تست بارداری ببیند، نشانه این است که اتفاق مهمی برای او پیش می‌آید و این اتفاق خیلی مثبت خواهد بود.

حامله بودن بچه مرده

اگر زنی در خواب ببیند که باردار است اما بچه داخل شکمش مرده است یا مرده متولد می‌شود، علامت شکست در زندگی واقعی او خواهد بود. در این مواقع توصیه می‌شود که با قربانی کردن و پرداخت صدقه دفع بلا کنید.

حامله بودن بچه مرده
حامله بودن بچه مرده

تعبیر خواب بارداری دیگران

این خواب حالت های مختلفی میتواند داشته باشد:

دیدن خواب بارداری دوست ?

این خواب نشان دهنده میزان صمیمت بسیار زیاد افراد می‌باشد، اگر خواب زایمان دوست خود را ببینید به این معنی است که رابطه شما به زودی خیلی عمیق تر خواهد شد.

دیدن خواب بارداری نامزد ?

مشاهده بارداری نامزد در عالم خواب علامت اختلاف عمیق میان یک زوج می‌باشد.

خواب بارداری بچه پسر ?

خواب بچهِ پسر نشان کسب مال و ثروت انبوه خواهد بود، اگر در عالم واقعی باردار باشید نشانه فرزند صالح خواهد بود.

تعبیر خواب بارداری دیگران
تعبیر خواب بارداری دیگران

تعبیر خواب باردار بودن زن متاهل

هر گاه زن متاهلی ببیند که در خواب باردار است نشانه این است که همسر و خانواده همسرش خیلی علاقه دارند که آنها فرزندی به دنیا بیاورند. در برخی منابع آمده است این خواب علامت این است که زن نسبت به علایق جنسی همسر خود بی تفاوت است و این موضوع باعث شده است رابطه آنها خراب شود.

تعبیر خواب باردار بودن زن متاهل
تعبیر خواب باردار بودن زن متاهل

خواب بارداری دوقلو پسر

مشاهده خواب بارداری دوقلو پسر به این تعبیر است که نگرانی بزرگی در زندگی شما وجود دارد و ترس این را دارید که خبر بدی به شما برسد. اگر در عالم واقعی دو قلو باردار هستید تعبیرش این است که فرزندان نیکو سرشتی به دنیا می‌آورید.

مطالب پیشنهادی

تعبیر خواب بارداری در منابع معتبر

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :5 تعداد آرا: 15

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir