حتما برای شما هم پیش آمده است « ایسار » را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم (ایسار یعنی چه ?).

معنی ایسار
معنی ایسار

معنی ایسار

مترادف و معادل واژه ایسار:

 • فراخ دست شدن
 • توانگر گشتن
 • توانگری
ایسار به انگلیسی:opulence
اشتباه تایپی: hdshv
معنی ایسار

معنی ایسار در لغتنامه دهخدا

ایسار ( ع مص ) ( از «ی س ر» ) توانگر گردیدن و بی نیاز گشتن ( منتهی الارب ) ( از اقرب الموارد ) ( تاج المصادر بیهقی ) || بآسانی زادن زن ( منتهی الارب ) ( از اقرب الموارد ) ( آنندراج ).

معنی ایسار در لغتنامه معین ?

[ ع ] =
۱ – (مص ل) فراخ دست شدن، توانگر گشتن
۲ – (اِ مص) توانگری

معنی ایسار در فرهنگ عمید ?

۱- توانگر شدن، بی نیاز شدن.
۲- آسان شدن.
۳- به آسانی زاییدن زن.

ایثار یعنی چه ?

مترادف و معادل واژه ایثار:

 • جانبازی
 • دیگری را بر خود ترجیح دادن
 • فداکاری
 • قربانی
 • گذشت
 • از خود گذشتگی
 • قوت لازم خود را بدیگری بخشیدن

/~isAr/

معنی ایثار در لغتنامه دهخدا

ایثار ( ع مص ) ائثار، برگزیدن، غرض دیگران را بر غرض خویش مقدم داشتن، برگزیدن یعنی منفعت غیر را بر مصلحت خود مقدم داشتن و این کمال درجه سخاوت است، دیگری را در رساندن بمنفعت و دفع مضرت بر خود مقدم داشتن و آن نهایت برادری است، عطا کردن، عیش کردن، در پارسی برگزیدگی، ترجیح بخشش، عطا، افشاندگی:

– || ترجیح دادن. برگزیدن : نقل است که… با جماعتی در تنگنای راهی افتاد و سگی می آمد بایزید بازگشت و راه بر سگ ایثار کرد تا سگ را باز نباید گشت.
|| کرامت کردن || گردانیدن چیزی را در پس چیزی : آثر کذا بکذا؛ گردانید این را در پس آن.

– ایثار کردن: عطا کردن، بخشیدن.

لعلت دهد مگیر که این نعلست
نعل و خزف بود همه ایثارش (ناصرخسرو)

از گدایان ظریفتر ایثار (سنائی)

از زکات سر قدح هر وقت
جرعه ای کن بخاکیان ایثار (خاقانی)

هر که جان دریافت با دیدار او
صدهزاران جان شود ایثار او (عطار)

صبر و ایثار و سخای نفس و جود
باز داده کان بود اکسیر سود (مولوی)

دست کی جنبد بایثار و عمل
تا نبیند داده را جایش بدل (مولوی)

واحدٌ کالالف در بزم کرم
صد چو ماتم کان ایثار نعم (مولوی)

به ایثار مردان سبق برده اند
نه شب زنده داران دل مرده اند (سعدی)

نباشد بدو راه دیدارمان
بود جانها کرده ایثارمان (فردوسی)

جمله نیکی ها که در اسلام یافت
بر سر جمع مغان ایثار کرد (عطار)

گفت من ایثار کردم هر چه داد
میرتقصیری نکرد از افتقاد (مولوی)

ای خدای بی نظیر ایثار کن
گوش را چون حلقه دادی زین سخن (مولوی)

ز آن تقاضا گر بیاید قهرها
تا کنی ایثار آن سرمایه را (مولوی)

تو از سرمن و از جان من عزیزتری
بخیلم ار نکنم سر فدا و جان ایثار (سعدی)

معنی ایثار در لغتنامه معین

[ ع ] (مص م) =

۱ – بخشیدن

۲ – دیگری را بر خود برتری دادن

۳ – از خود گذشتن

معنی ایثار در فرهنگ عمید

 • بذل کردن
 • دیگری را بر خود برتری دادن و سود او را بر سود خود مقدم داشتن
 • قوت لازم و مایحتاج خود را به دیگری بخشیدن

مطالب پیشنهادی

ایسار یعنی چه ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.8 تعداد آرا: 346

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir