حتما برای شما هم پیش آمده است « خلیق » را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم (خلیق یعنی چه ?).

معنی خلیق
معنی خلیق

معنی خلیق

مترادف و معادل واژه خلیق:

 • خوش اخلاق
 • انس پذیر
 • خوش خلق
 • مودب
 • متین
 • خوش خوی
 • مردم دار
 • ملایم
 • خوش برخورد
 • نرم
 • سزاوار
 • شایسته
 • خوش خو
 • لایق
 • خوگیر
 • مهربان
 • نرم خو
 • نیک خلق
 • نیکخو
آوا: /xaliq/
اشتباه تایپی: ogdr
متضاد خلیق: بدخلق
بداخلاق
بدخو
نقش: صفت
خلیق به انگلیسی:polite
moral
معنی خلیق
تلفظ خلیق

معنی خلیق در لغتنامه دهخدا

خلیق [ خ َ ] ( ع ص ) جدیر، حری، حجی، قابل، لایق، سزاوار، برازای، برازنده، زیبای، زیبنده، ازدر، درخور ( یادداشت بخط مؤلف ) || تمام خلقت ( منتهی الارب ) || خوگیر، هم خلق ( ناظم الاطباء ) خوش خلق، خوشخو ( یادداشت بخط مؤلف ).

خلیق [ خ ُ ل َ ] ( ع ص مصغر ) مصغر خَلَق، بمعنی کهنه ( ناظم الاطباء ) منه : ملحفة خلیق.

معنی خلیق در لغتنامه معین ?

(خَ ) [ ع ] (ص)=
۱ – خوش خلق، خوش – خوی
۲ – سزاوار، شایسته

معنی خلیق در فرهنگ عمید ?

خوش اخلاق.

اخلاق یعنی چه ?

مترادف و معادل واژه اخلاق:

 • خصلت
 • خلق
 • عادت
 • خوی
 • خو
 • رفتار
 • داب
 • منش

/~axlAq/

اخلاق به انگلیسی:

 • moral
 • morality
 • principle
 • morals

اخلاق در لغتنامه دهخدا

اخلاق [ اِ ] ( ع مص ) کهنه شدن، کهن شدن || کهنه کردن ( زوزنی ) || کهنه پوشانیدن ( تاج المصادر بیهقی )، جامه کهنه پوشانیدن || نسو کردن ( تاج المصادر بیهقی ) || اخلاق دیباجه، اذلال.

اخلاق [اَ ] ( ع اِ ) ج ِ خُلق، خویها : بعثت لاتمم مکارم الاخلاق ( حدیث )؛ برانگیختند مرا به پیامبری تا کامل کنم مکارم اخلاق را. قرقرخان، ناحیتی است از کیماک و مردمانش اخلاق خرخیزیان دارند.
– اخلاق سیئه: اخلاق نکوهیده و ناپسندیده.
|| ج ِ خَلَق، بمعنی خوی، طبع، مروت، دین || ( ص ، اِ ) ج ِ خَلَق، بمعنی کهن ( مؤید الفضلاء ) جامه های کهنه.
– ثوب اخلاق: جامه تمام کهنه.
|| ج ِ خَلِق، بمعنی خوشخوی، خوش خلق، خوش خرام.

اخلاق [ اَ ] ( ع اِ ) ( علم الَ…. ) دانش بد و نیک خویها، یکی از سه بخش فلسفه عملیه، و آن تدبیر انسان است نفس خود را یا یک تن خاص را، مؤلف کشاف اصطلاحات الفنون آرد: علم اخلاق عبارتست از علم معاشرت با خلق و آن از اقسام حکمت عملیه است و آنرا تهذیب اخلاق و حکمت خلقیه نیز نامند.

معنی اخلاق در لغتنامه معین

( اَ ) [ ع ] (اِ) جِ خُلق، خوی ها.

فرهنگ عمید:

۱- = خُلق
۲- هنجارهای موردقبول جامعه که نشان دهندۀ درستی یا نادرستی رفتار اشخاص است
۳- خلق وخو، رفتار
۴- رفتار خوب: آدم اخلاق دار

مطالب پیشنهادی

خلیق یعنی چه ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.7 تعداد آرا: 524

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir