حتما برای شما هم پیش آمده است واژه منتفع را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم ( منتفع یعنی چه ? ).

معنی منتفع
معنی منتفع

معنی منتفع

مترادف و معادل واژه منتفع:

  • سودبرنده
  • نفع برنده
  • بهره ور
  • سود یابنده
  • بهره مند
متضاد منتفع:متضرر، خسران دیده، زیان رسیده
آوا: /montafe~/
اشتباه تایپی: lkjtu
نقش: صفت
معنی منتفع
معنی متنفع در لغتنامه معین ?

(مُ تَ فَ ) [ ع ] (اِمف) سود برده شده، نفع برده شده.
(مُ تَ فِ ) [ ع ] (اِفا) سود یابنده، نفع برنده.

معنی متنفع در فرهنگ عمید ?

کسی که از کاری یا چیزی نفع و فایده ببرد، سودبرنده.

معنی منتفع در لغتنامه دهخدا

منتفع [ م ُ ت َ ف ِ ] ( ع ص )سودیابنده، سودیابنده و یا آنکه سود می برد و فایده می یابد و سودمند می گردد از هر چیزی. سودیافته و منفعت حاصل کرده. ( از ناظم الاطباء )، سودبرده، بهره یافته، برخوردار، فایده برنده، نفع برنده، سودیاب، رجوع به انتفاع شود.
– منتفع شدن: سود بردن و سودمند گردیدن، برخوردار گشتن. بهره بردن. فایده بردن : دوستان و برادرخواندگان امروز از یکدیگر منتفع نشوند. ( مرزبان نامه چ قزوینی ص 64 ).

نان وخوان از آسمان شد منقطع
بعد از آن زآن خوان نشد کس منتفع (مولوی)

بواسطه وجود بشریت مردم از او منتفع شوند ( مصباح الهدایه چ همایی ص 133 ).

منتفع [م ُ ت َ ف َ ] ( ع ص ) سودبرده شده: دهان شره از خون آشامی دربست و «الناس علی دین ملوکهم» نصی متبعو امری منتفع دانست ( مرزبان نامه چ قزوینی ص 219 ).

نفع یعنی چه ?

معنی نفع: بهره
ربح
سود
صرف
صرفه
فایده
منفعت
متضاد واژه نفع: خسارت
زیان
ضرر
تلفظ:/naf~/
نفع در حل جدول:راده
نفع یعنی چه ?

نفع در لغتنامه دهخدا

نفع. [ ن َ ] ( ع اِ ) سود، مقابل ضر، فایده، منفعت، حاصل. بیاور، نوا، پیداوار، ربا، خنج، نجع، بر، بهره، مقابل ضرر وزیان، ثمر،خیر، بهر :

ضر منافقانی نفع موافقانی
این را همی بپائی و آن را همی نپائی (فرخی)

همی خویشتن را نبینیم نفعی
نه در سیم و زر و نه در در و مرجان (ناصرخسرو)

زین سفله جهان نفع خود بگیرد
نفعی که در او هیچ ضر نباشد.

ناصرخسرو.

حیوانی که در اونفع باشد چگونه بی انتفاع شاید گذاشت.

آن دست و آن زبان که در او نیست نفع خلق
جز چون زبان سوسن و دست چنار نیست (سنائی)

همه را داد آلتی درخور
از پی جر نفع و دفع ضرر (سنائی)

در گلستان عمر و رسته دهر
پس گل خار و بعد نفع ضر است (خاقانی)

|| ( مص ) سود کردن

معنی نفع در لغتنامه معین

(نَ ) [ ع ] (اِ) سود، فایده.

فرهنگ عمید:

فایده، سود، بهره.
* نفع خالص: (اقتصاد ) = سود۱ * سود ویژه
* نفع غیرخالص: (اقتصاد ) = سود۱ * سود ناویژه

مطالب پیشنهادی

منتفع یعنی چه ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.8 تعداد آرا: 346

هنوز کسی رای نداده...