حتما برای شما هم پیش آمده است کلمه « احیانا » را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم ( احیانا یعنی چه ?).

معنی احیانا
معنی احیانا

معنی احیانا

مترادف و معادل واژه احیانا:

  • اگر
  • شاید
  • گاه گاهی
  • گاهگاه
  • شاید
  • گاها
آوا:/~ehyAnan/
اشتباه تایپی: hpdhkh
نقش: قید
احیانا به انگلیسی:occasionally
معنی احیانا

معنی احیانا در لغتنامه دهخدا

احیاناً [ اَح ْ نَن ْ ] ( ع ق ) اتفاقاً، گاهگاه : اگر احیاناً چاره این شغل مرا [ احمد حسن ] بباید کرد من شرایط این شغل را درخواهم بتمامی || هیچ، هرگز.

معنی احیانا در لغتنامه معین ?

احیاناً  (اِ نَ نْ ) [ ع ] (ق) =
۱ – اتفاقاً، گاهگاهی
۲ – هیچ، هرگز

معنی احیانا در فرهنگ عمید

۱- گهگاه
۲- اتفاقاً
۳- احتمالاً

احیان در لغتنامه دهخدا

احیان [ اَح ْ ] ( ع اِ ) ج ِ حین، وقتها، زمانها :

کنون معشوق و می باید نوای چنگ و نی باید
سرود و رود کی باید جز این وقت و جز این احیان (لامعی)

ج، احایین.

احیان [ اِح ْ ] ( ع مص ) مقیم گردیدن، هنگامی بجای ایستادن || اِحیان اِبل: خداوند وقت دوشیدن شتر ماده گردیدن، یا خداوند وقت آگاه گردانیدن برای دوشیده گردیدن آنان || رسیدن بوقت آنچه میخواهند کردن : اَحین القوم: حان لهم ما حاولوه || هلاک کردن: احانه اﷲ.

معنی حین در لغتنامه دهخدا

حین [ ح َ ] ( ع اِ ) مرگ، هلاکی، هلاک || بلا و آزمایش، محنت || ( مص ) نزدیک گشتن وقت || رسیدن وقت، هنگام بودن || خشک گردیدن. ( منتهی الارب ) ( اقرب الموارد ).

|| هلاک شدن: اذا جائت الحین حارت العین || موفق به رشاد نگردیدن، موفق نشدن بر رشد و در محنت افتادن.

حین، نزدیک گشتن وقت || رسیدن وقت، رسیدن وقت نماز || خشک گردیدن، رجوع به حَین شود.

|| ( اِ ) روزگار || هنگام، وقت، گاه، زمان :

نبودی از این بیش بهر من از وی
اگر بودمی من بحین محمد (ناصرخسرو)

چون در تو سراج الدین نیکو نگرد باشی
از چشم بدان ایمن اندر همه وقت و حین (سوزنی)

فرهنگ معین

(حَ ) ع=

۱ – هلاک، مرگ

۲ – محنت

ع هنگام، وقت ج احیان


فرهنگ عمید

  1. وقت، مدت، هنگام
  2. [قدیمی] روزگار
  3. هلاک، مرگ
  4. بلا، محنت

مطالب پیشنهادی

احیانا یعنی چه ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.8 تعداد آرا: 667

هنوز کسی رای نداده...