حتما برای شما هم پیش آمده است واژه تثبیت را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم ( تثبیت یعنی چه ? ).

معنی تثبیت
معنی تثبیت

معنی تثبیت

مترادف و ممعادل واژه تثبیت:

 • اثبات
 • استقرار
 • استواری
 • برقراری
 • تحکیم
 • پابرجا کردن
 • پایدار کردن
 • ثابت سازی
 • استوار کردن
 • استوار داشتن
 • برقرار کردن
 • برجای داشتن
آوا: /tasbit/
اشتباه تایپی: jefdj
نقش: اسم
هم خانواده تثبیت:ثبت
اثبات
مثبوت
ثابت
تثبیت به عربی:عقد
تثبیت به انگلیسی:fixation
stabilization
معنی تثبیت
معنی تثبیت در لغتنامه معین ?

(تَ ) [ ع ] (مص م)
۱ – پابرجا کردن
۲ – آهستگی کردن

معنی تثبیت در فرهنگ عمید ?

۱- ثابت کردن
۲- پابرجا ساختن، برقرار گردانیدن، پایدار کردن

معنی تثبیت در لغتنامه دهخدا

تثبیت [ ت َ ]( ع مص ) بر جای بداشتن، بر جای داشتن، ثابت گردانیدن و برجای داشتن، برقرار داشتن و ثابت گردیدن، چیزی را ثابت قرار دادن: عهدنامه نبشتم بدین تثبیت و قاعده || نیک شناختن چیزی را.

تثبیة [ ت َ ب ِ ی َ ] ( ع مص ) گردآوردن || در زندگانی کسی [ را ] درود و ثنا گفتن، مدح کردن کسی را و ثنا گفتن بر او در زندگی وی، ثنا گفتن بر مرد در زندگی، || اصلاح کردن چیزی || افزودن || تمام کردن

|| بزرگ داشتن || شکایت از حال ونیاز خود کردن، شکایت حال و حاجت خود پیش کسی بردن || بر خوی پدر رفتن || دوام کردن بر چیزی. ( تاج المصادر بیهقی ). پیوسته بودن در کاری | یاری خواستن


|| بدی کردن || نیکوئی کردن، از لغات اضداد است.

ثبت در لغتنامه دهخدا

ثبت [ ث َ ] ( ع مص ،ص ، اِ ) قرار دادن، برجای بودن، ثبوت، استواری، پایداری، || حجت. دلیل، برهان، بینة، سلطان || نوشتن || مهر توقیع || مرد معتمد || مرد دلاور و قائم بر جای و ثابت رای || مرد ثابت دل || مرد ثابت زبان وقت خصومت و جز آن || و ثبت اگرچه مصدر است گاهی بمعنی مفعول هم میباشد، چنانکه ثبت بمعنی قرار داده شده و نوشته شده و مرقوم می آید.

|| نوشته: و آن شعرها که خواندند همه در دواوین ثبت است || استوار، ایستاده برجای مانده.
– ثبت آمدن: نوشته شدن :

ظلم کم کن برتن خود تا که ثبت از دست دین
آید اندر نامه عمرت و هم لایظلمون (سنائی)

مطالب پیشنهادی

تثبیت یعنی چه ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.8 تعداد آرا: 333

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir