حتما برای شما هم پیش آمده است کلمه « غایت » را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم ( غایت یعنی چه ?).

معنی غایت
معنی غایت

معنی غایت

مترادف و معادل واژه غایت:

 • پایان
 • فرجام
 • نهایت
 • حاجت
 • قصد
 • مقصود
 • سرانجام
 • منظور
 • هدف
 • آرمان
 • کمال مطلوب
 • اوج
 • حد
آوا:/qAyat/
نقش: اسم
اشتباه تایپی: yhdj
غایت به انگلیسی:climax
destination
extremity
utmost
extreme limit
end
object
goal
(desired) object
معنی غایت
معنی غایت در لغتنامه معین ?

(یَ ) [ ع – غایة ] (اِ) =
۱ – پایان ، نهایت
۲ – مقصد، مقصود ، ~ مطلوب نهایت آرزو، تمامی مطلوب

معنی غایت در فرهنگ عمید ?

۱- نهایت و پایان چیزی، آخرین درجه.
۲- مقصود، مقصد.
۳- پایان.
* غایت مطلوب: نهایت خواسته و آرزو
* غایت مقصود: = * غایت مطلوب
* به غایت: بسیار

معنی غایت در لغتنامه دهخدا

غایت [ ی َ ] ( ع اِ ) غایة. پایان، نهایت، سرانجام، پایان کار، نسبت به آن غایی است.

جمع، غای و غایات، پایان هر چیزی از زمان و مکان: و ناصحان وی باز نموده بودند که غور و غایت این حدیث بزرگ است، گفت… بخشیدیم… واین غایت کرم و حلیمی باشد.

غوررسی و غایت چنین کارها چیست، جمعی نادان ندانند که غوررسی و غایت چنین کارها چیست چون نادانند معذورانند، غایت دشنام او آن بود که چون سخت در خشم شدی گفتی : ای سگ.

– از غایت: از کثرت.

– || بسیار. بحداکثر: از فقیه بوحنیفه اسکافی درخواستم تا قصیده ای گفت… و بغایت نیکو گفت، استادم خواجه بونصر نسخت نامه ای بکرد نیکو بغایت، جده ای بود مرا… چیزهای پاکیزه ساختی از خوردنی و شربتها بغایت نیکو.

– این غایت: این زمان، اکنون، – بغایت: بکمال.

واژه غایت در اشعار فارسی

ز تو تا غایت مقصد چه یکروزه چه صدساله
چو راهی در میان داری که می باید تو را رفتن (خاقانی)

و گر گویی ملا باشد روا نبود که جسمی را
نهایت نبود و غایت بسان جوهر اعلا (ناصرخسرو)

غایت رنگهاست رنگ سیاه
که سیه کم شود بدیگر رنگ (ناصرخسرو)

غایت موی من سپید بود
زین شگفتی همی شوم دلتنگ (ناصرخسرو)

چرخی و ابری و خورشیدی و دریائی و کوه
وین صفات اینهمه را غایت مدح است و ثناست (مسعود سعد)

خدمت تو چنان کنم همه سال
که تو را غایت رضا باشد (مسعود سعد)

از غایت نور عارض تو
آیینه خیال برنتابد (خاقانی)

غایت و آیت شناس نامزد حضرتش
غایت نصر از غزا آیت وحی از بیان (خاقانی)

از غایت احاطت و از قوت و شرف
هم جرم آفتابی و هم چرخ اعظمی (خاقانی)

غائی در لغتنامه دهخدا

غائی ( ع ص نسبی ) منسوب به غایت که بمعنی نهایت چیزی است ( غیاث اللغات ).
– علت غائی: یکی از علل چهارگانه، رجوع به علت غائی شود.

غایات در لغتنامه دهخدا

غایات ( ع اِ ) ج ِ غایت، غایتها، پایانها، نهایتها :

دین پاکیزه و مردانگی و طبع جواد
وین سه چیز از تو رسیده ست به غایات کمال (فرخی)

و مدرسان سور و آیات و واقفان فصول و غایات… ( ترجمه محاسن اصفهان ص 119 ).

زآسمان فتح و عرش دولت و معراج جاه
دایماً در شأن او آیات غایات آمده ( از ترجمه محاسن اصفهان ص 6 )

و بمنزله مثال این جمله استعمال شود: خذِ الغایات و اترک المبادی، یعنی مقدمات را بگذار و نتایج را بگیر || الوف الوف ( در مراتب شانزده گانه عدد نزد فیثاغوریین ) ( از رسائل اخوان الصفا ).

مطالب پیشنهادی

غایت یعنی چه ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.9 تعداد آرا: 223

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir