مجموعه ی تعبیر خواب صابون از منابع معتبر در این صفحه قرار داده شده است. در این مجموعه حالت های مخلتف از مشاهده صابون و وضعیت های گوناگون آن وجود دارد، امیدواریم این اطلاعات برای شما مفید باشد (تعبیر خواب صابون از منابع معتبر).

تعبیر خواب صابون
تعبیر خواب صابون

تعبیر صابون در خواب

اگر در عالم خواب با صابون دست و بدن خود را میشویید نشانه مثبت است و خبر های خوب به شما میرسد، اما اگر با صابون در حال شستن چیز دیگری مانند لباس بودید تعبیرش این است که آنچه آرزو دارید به وقوع نمی‌پیوندد. اگر با صابون در حال شستن دست یا پای فرد دیگری هستید نشانه این است که از جانب آن فرد آزار و اذیت بسیار خواهید دید.

گرفتن صابون از دیگران نشانه بیماری و رنج جسمانی می‌باشد، توصیه می‌شود برای دفع بلا صدقه پرداخت کنید و از کارهای نادرست دوری کنید.

تعبیر خواب صابون از ابن سیرین

محمدبن سیرین گوید: اگر شخص در خواب بیند که لباس کسی را به صابون بشست ، دلیل است که کسی را از کار بد بازگرداند. اگر بیند که صابون خورد، دلیل است که چیزی حرام خورد.

حال اگر ببینیم که دیگری، ما یا جامه و لباس ما را با صابون می‌شوید او ما را از سختی و تنگی می‌رهاند و موجب برائت یا تطهیرمان می‌گردد البته با توجه به شرایط و موقعیتی که دارا هستیم.

تعبیر جابر مغربی

جابر مغربی صابون در خواب را نشانه آبرو میداند، اگر صابون بخری یعنی آبرودار تر خواهی شد، اما اگر در خواب ببینید که صابون میفروشید نشانه این است که با اقدامی، آبروی خود را از دست میدهید.

تعبیر صابون سفید در خواب

صابون سفید نشانه اصلاح امور است، اگر صابون سفید را در دستان نزدیکان خود مشاهده کنید به این تعبیر است که آن فرد اخلاق های بد خود را کنار خواهد گذاشت. اگر صابون سفید را در دستان خود ببینید یعنی شما از انجام کار های نادرست پشیمان می‌شوید.

تعبیر شستن دست با صابون

شستن دست با صابون در خواب نشانه افسردگی و بی انگیزه شدن خواهد بود. چنانچه دست و صورت خود را بشویید نشانه قطع شراکت در کار است و این قطع شراکت به ضرر شما تمام می‌شود.

تعبیر خواب خوردن صابون

گاز زدن صابون در عالم خواب و جویدن آن به این تعبیر است که شما درگیر کار حرام شده اید و پول حرام به دست می‌آورید. برخی معبرین این خواب را اینگونه تعبیر کرده اند که خوردن صابون نشانه ترک عادت های بد خواهد بود.

تعبیر پرتاب کردن صابون

اگر در خواب ببینید که فرد یا افرادی به طرف شما صابون پرتاب می‌کنند، به این معنی است که اتحادی بر علیه شما شکل گرفته است و افرادی میخواهند شما را نابود کنند. اما اگر شما به سوی کسی صابون پرتاب کنید به این معنی است دعوای خانوادگی در پیش دارید.

تعبیر خواب صابون زرد

صابون زرد در عالم خواب نوعی هشدار به حساب می‌آید. اگر صابون را در محل کار خود ببینید یعنی مشکلی در محیط کار خود خواهید داشت. صابون زرد در خانه یعنی رابطه افراد خانه در خطر است و ممکن است دشمنی شکل بگیرد.

خرید و فروش صابون زرد در خواب، کسب و کار حرام را هشدار میدهد. اگر دختر باکره در خواب ببیند از کسی صابون زرد میگیرد یعنی با فردی آشنا میشود که او را در موضوع ازدواج فریب میدهد.

تعبیر خواب صابون زرد
تعبیر خواب صابون زرد

تعبیر خواب آب صابون

آب صابون درست کردن نشانه شادی و خوشی در آینده نزدیک می‌باشد، اگر همراه کسی آب و صابون را درست می‌کردید آن فرد در واقعیت به شما کمک خواهد کرد و بسیار زیاد در موفقیت های شما تاثیر خواهد داشت.


تعبیر صابون سبز رنگ

صابون سبز در خواب به ما این نکته را گوشزد میکند که باید لجاجت را کنار بگذاریم و به نصیحت های دیگران گوش بدهیم و مسیر زندگی خود را عوض کنیم. اگر مسر فعلی زندگی خود را ادامه بدهیم فاجعه بزرگی در زندگی ما رخ میدهد.

صابون قرمز در خواب

صابون قرمز نماد آرزو می‌باشد، اگر در عالم خواب صابون قرمز را به کسی میدهید یعنی آرزوی شما هرگز برآورده نمیشود اما اگر از کسی صابون قرمز بگیرید و یا این صابون را در دست داشته باشید به این معنی است که به زودی در مسیر تحقق رویا و آرزو خود قرار میگیرید.

صابون قرمز در خواب
صابون قرمز در خواب

صابون آبی در خواب

صابون آبی نشان غم و اندوه و تلخ کامی است، چنانچه در خواب ببینید که صابون آبی در دست دارید گرفتار ناراحتی فکر و خیال می‌شوید، اگر ببینید دیگران صابون آبی دارند مشکلی برای شما پیش می‌آید که دیگران عامل آن هستند و شما هم گرفتار آن می‌شوید.

تعبیر خواب صابون برای زن باردار

اگر زن باردار در خواب ببیند با صابون چیزی را میشوید نشانه این است که فرزند صالح از او متولد خواهد شد. اگر صابون را برای شستن بدن خود استفاده کند فرزند او پسر خواهد بود و اگر موی سر خود را با صابون بشوید صاحب فرزند دختر خواهد شد.

تعبیر خواب صابون برای زن باردار
تعبیر خواب صابون برای زن باردار

صابون شکسته در خواب

هرگاه فردی در خواب یک قالب صابون شکسته را مشاهده کند تعبیرش این است که گره ای در کسب و کار او به وجود می‌آید که تا سال ها درگیر این مشکل خواهد بود و برای حل آن باید به افرادی زیادی درخواست کمک بدهد زیرا فردی که توانایی کمک به او را دارد در نزدیکی او نیست.

مطالب پیشنهادی

تعبیر خواب صابون از منابع معتبر

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.9 تعداد آرا: 38

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir