حتما برای شما هم پیش آمده است واژه « اظهار » را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم ( اظهار یعنی چه ?).

معنی اظهار
معنی اظهار

معنی اظهار

مترادف و معادل واژه اظهار:

 1. ابراز
 2. ادا
 3. گفتن
 4. اشعار
 5. بازگو
 6. اعلام
 7. نمایاندن
 8. بیان
 9. پدیدارکردن
 10. تبیین
 11. تقریر
 12. اعتراف
 13. اقرار
آوا:/~ezhAr/
متضاد اظهار: انکار
جمع اظهارات:اظهارات
اشتباه املایی:ازهار، اذهار
اضهار، اذحار
اظحار، اظهار
اظهار به انگلیسی:expression
showing
manifesting
statement
plea
airing
allegation
asseveration
comment
observation
remark
representation
testament
expressing
اظهار به عربی:ادعاء
اقتراح
بیان
شهادة
عضلة مقربة
غول
قل
إبراز
معنی اظهار
معنی اظهار در لغتنامه معین ?

( اِ ) [ ع ] =
۱ – (مص م) پدیدار کردن
۲ – بیان کردن
۳ – آگاه کردن
۴ – ( اِ ) قول، گفتار ج اظهارات.

معنی اظهار در فرهنگ عمید ?

۱- آشکار کردن، پدیدار کردن
۲- بیان کردن.

معنی اظهار در لغتنامه دهخدا

اظهار [ اَ ] ( ع اِ ) ج ِ ظُهر، اظهار [ اِ ] ( ع مص ) آشکارا کردن، پیدا نمودن و ظاهر کردن، فاش کردگی، آشکارکردگی، پیدا کردن، بازنمودن، ظاهر ساختن، علنی کردن، برملا ساختن، برملا کردن، نمودن، بنمودن، هویدا کردن، پدیدار کردن یا ساختن، پدید کردن، آشکار کردن امری را: ورودالرسول من بغداد و اظهار موت الخلیفة.

لیکن هوای تو به اظهار آن رخصت نمیداد، و در فارسی اغلب با مصدرهای کردن و ساختن و داشتن و مانند اینها بکار می رود.

اظهار ادب کردن: .ادب نمودن
احترام کردن
احترام و ادب نشان دادن
اظهار اشتیاق کردن: .علاقه نشان دادن به کسی یا چیزی
دلبستگی و شوق خویش نشان دادن
اظهار خصومت کردن:دشمنی نمودن و دشمنی آشکار کردن
اظهار ساختن به کسی:معالنه
اظهار سلطنت و جاه نمودن:پنج نوبت زدن
دست نمودن
اظهار عجز:نمودن ناتوانی
نشان دادن زبونی
پیدا ساختن عجز
معنی اظهار در لغتنامه دهخدا


– اظهار کوتاهی کردن: تقاصر، تکاؤل، قصور نمودن، قصور و کوتاهی نشان دادن.
– اظهار مافی الضمیر: افشای آنچه در دل نهفته باشد، بیان منویات درونی.
– اظهار مضمر: نزد بلغا آن است که شعری گفته شود بر وجهی که از حروف کلامی مخصوص، و یا از جمله حروف تهجی، هرچه شخصی در ضمیر خود گیرد، چون مصراع مصراع یا بیت بیت آن شعر بخوانند و از آن شخص پرسند که آن حرف در اینجا هست یا نه و آن کس معین نماید معلوم شود که کدام حرف است، موافق قاعده ای که مقرر کرده اند.
– اظهار میل کردن: ابراز علاقه کردن، میل نشان دادن، تمایل نشان دادن.

– اظهار همدردی کردن: شریک غم و اندوه کسی شدن، همدردی خویش را به کسی نمودن، غمخواری کردن.
|| توضیح دادن.

ادامه معنی اظهار در لغتنامه دهخدا

– اظهار نظر کردن: نظر و عقیده خویش را درباره امری بیان کردن. بازگفتن نظر خویش در موضوعی.
|| مطلع گردانیدن، واقف گردانیدن، اظهار کسی برامری: آگاه کردن وی را، اظهار کسی بر رازی: مطلع ساختن وی را بر آن، مطلع و دیده ور ساختن کسی را

|| پس پشت گردانیدن چیزی را یعنی فراموش کردن، پشت سر نهادن، از یاد بردن حاجت کسی یا پشت سر نهادن به منظور ناچیز و بی اهمیت شمردن آن را || چیره و غالب گردانیدن.

چیره گردانیدن، اظهار کسی بر دشمن وی: چیره و غالب گردانیدن وی را، غالب گردانیدن || در وقت نماز پیشین درآمدن، در وقت نماز پیشین شدن، بوقت نماز پیشین رفتن || در نیمروز درآمدن، در هنگام ظهر درآمدن || سیر و حرکت کردن بهنگام نیمروز.

در گرمگاه شدن و رفتن در آن، در ظهر به جایی شدن، اظهار شتر: آمدن او در وسط روز یا در نیمروز || صاحب ستور شدن || از بر خواندن قرآن را، یقال : اظهرت القرآن و کذا اظهرت علیه ؛ ای قرأته علی ظهر لسانی، اظهار کسی بر قرآن: از بر خواندن آن را || اظهار کسی بر چیزی: بالا بردن وی را بر آن.

|| اظهار کسی به فلان: بالا بردن وی را بدان و بلند کردن قدر و پایه وی را، و صاحب ناظم الاطباء کلمه را در فارسی بدین معانی نیز آورده است : اشتها.

|| نسیه || تقریر و شهادت || در تداول صرفیان و قاریان، خلاف ادغام است یعنی فک و ترک ادغام و آن را بیان نیز نامند، چنانکه درصراح و شرحهای آن آمده است. هر گاه تنوین و نون ساکن به یکی از حروف ششگانه ا غ ح خ ع ه برسد اظهار واجب است و بایدبطور وضوح تلفظ شوند.

اظهار. [ اِظْ ظِ ] ( ع مص ) فراموش نمودن، اظهار کسی حاجت وی را؛ آن را پشت سر نهادن و از یاد بردن، از یاد بردن نیاز کسی از نظر خفیف و حقیر شمردن وی را. تظهیر. اِظْهار.

معنای اظهارکننده در لغتنامه دهخدا

اظهارکننده [ اِ ک ُ ن َن ْ دَ / دِ ] ( نف مرکب ) آشکارکننده، برملاسازنده || بیان کننده، گوینده، و رجوع به اظهار و اظهار کردن شود.

اظهار عقیده.

مطالب پیشنهادی

اظهار یعنی چه ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.9 تعداد آرا: 55

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir