مجموعه ی تعبیر خواب سیب از منابع معتبر را در این صفحه قرار داده شده است. در این مجموعه حالت های مخلتف از مشاهده سیب و وضعیت های گوناگون آن وجود دارد، امیدواریم این اطلاعات برای شما مفید باشد.

تعبیر خواب سیب از دیدگاه امام جعفر صادق (ع)

امام جعفر صادق (ع) برای دیدن سیب در خواب، هشت تعبیر بیان کرده‌اند:

۱. فرزند و نوزاد: دیدن سیب می‌تواند نشانگر فرزند و نوزاد تازه متولد شده باشد. این احتمال وجود دارد که تصمیم به باردار شدن و به دنیا آوردن فرزند دیگری بگیرید که بسیار خیر و نیکو خواهد بود.

۲. سود و منفعت: سیب در خواب می‌تواند نماد سود، منفعت و فایده باشد. به این معنی که در زندگیتان در هر زمینه‌ای دستاوردهای بسیار خوبی خواهید داشت و به موفقیت‌های بزرگی دست پیدا خواهید کرد.

۳. بیماری: دیدن سیب در خواب می‌تواند نماد بیماری، کسالت و مریضی جسمانی باشد. شاید مجبور باشید برای چند روزی در بستر استراحت کنید، اما در نهایت شفا و بهبودی برای شما حاصل خواهد شد.

۴. کنیزک یا پرستار: سیب در خواب می‌تواند نماد یک کنیزک یا یک پرستار کم سن و سال باشد. این احتمال وجود دارد که کسی را برای خدمت به خود استخدام کنید که از نظر سن و سال بسیار کم سن و خردسال باشد.

۵. اموال و ثروت: سیب می‌تواند نشانگر اموال، دارایی، ثروت و خواسته‌های شما در زندگیتان باشد. این خواسته‌ها بیشتر در حوزه امور مالی و مادی خواهد بود.

۶. فرمانروایی و سلطنت: دیدن سیب در خواب می‌تواند از فرمانروایی و سلطنت خبر دهد. به این معنی که به مقامی خواهید رسید که قدرت و سلطه بسیار بزرگی به دست خواهید آورد و حرف شما برای همه اولویت خواهد داشت.

۷. اراده و همت: سیب در خواب می‌تواند به اراده و همت شما اشاره داشته باشد. باید ببینید که آیا فردی سست اراده هستید یا پشتکار و کوشش زیادی دارید. این تعبیر به خودتان و ویژگی‌های شخصیتیتان بستگی دارد.

۸. عاقبت به خیری: سیب در خواب می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که در تمام حالات عاقبت به خیر خواهید بود و در نهایت به رستگاری و سعادت خواهید رسید.

تعبیر خواب سیب
تعبیر خواب سیب

تعبیر خواب سیب از منابع معتبر

سیب زرد در خواب

نمادی از نیکویی و یا هشدار ؟

تعبیر درخت سیب زرد:

 • نعمت و برکت: دیدن درخت سیب زرد در خواب، نویدبخش نعمت و فراوانی در زندگی شماست.
 • موفقیت و پیشرفت: چیدن سیب زرد از درخت، نشانه‌ی تلاش و کوشش شماست که به ثمر خواهد نشست و به موفقیت و پیشرفت در زندگی‌تان منجر می‌شود.

تعبیر سیب زرد رسیده:

 • خبرهای خوش: دیدن سیب زرد رسیده و آبدار، خبرهای خوش و اتفاقات مثبتی را در آینده‌ی شما نوید می‌دهد.
 • برآورده شدن آرزوها: این خواب نشان‌دهنده‌ی آن است که به یاری خداوند به آرزوها و خواسته‌های خود خواهید رسید.
 • زندگی شاد و سعادتمند: طعم شیرین و دلچسب سیب زرد، نمادی از زندگی شاد و سعادتمندی است که در انتظارتان است.

تعبیر سیب زرد گندیده:

 • غم و اندوه: دیدن سیب زرد گندیده در خواب، می‌تواند به معنای غم و اندوه و یا بیماری باشد.
 • شرایط نامساعد: این خواب هشداردهنده‌ی شرایط نامساعدی است که ممکن است در آینده با آن روبرو شوید.
 • تلاش برای رفع مشکلات: دیدن سیب زرد گندیده، می‌تواند تلنگری برای شما باشد تا برای رفع مشکلات و چالش‌های زندگی خود تلاش کنید.
تعبیر خواب سیب زرد
تعبیر خواب سیب زرد

تعبیر دانیال نبی در مورد سیب

در تعبیر خواب حضرت دانیال، سیب نمادی از اراده، همت و عزم راسخ شما در زمینه شغل و کسب و کارتان است.

تعبیر خواب سیب قرمز

محمد ابن سیرین:

 • دیدن سیب قرمز در خواب، علامت سود و منفعت از جانب فردی صاحب مقام، پرقدرت و با نفوذ است.
 • چیدن و خوردن سیب قرمز از درخت، نشانگر تولد فرزند دختر و عطای نوزادی دختری از جانب خداوند به شماست.

تعبیرهای دیگر:

 • سیب قرمز نماد سلامتی، شادابی و عشق است.
 • دیدن سیب قرمز در خواب، می‌تواند به معنای شروع یک رابطه عاشقانه جدید یا بهبود روابط فعلی باشد.
 • سیب قرمز همچنین می‌تواند نماد موفقیت، ثروت و کامیابی باشد.

نکات:

 • تعبیر خواب سیب قرمز می‌تواند به جزئیات خواب و وضعیت زندگی فرد بیننده بستگی داشته باشد.
 • برای تعبیر دقیق‌تر، لازم است به تمام عناصر خواب توجه شود.
 • اگر در مورد تعبیر خواب خود سوالی دارید، می‌توانید از یک معبر باتجربه کمک بگیرید.

مثال:

 • اگر خانمی در خواب ببیند که از یک درخت سیب قرمز چند سیب می‌چیند و به اعضای خانواده‌اش می‌دهد، این خواب می‌تواند به معنای صلح و صفا در خانواده و برکت و نعمت برای او باشد.
تعبیر خواب سیب قرمز
تعبیر خواب سیب قرمز

خواب سیب از نظر ابراهیم کرمانی

به نقل از ابراهیم کرمانی، دیدن سیب در خواب حامل خبر و پیامی از دور دست است. این خبر از جانب کسی است که از شما دور بوده و در حال حاضر در دیدرس شما نیست.

تعبیر خواب سیب ترش

چشیدن طعم ترش سیب در خواب، می‌تواند به نشانه‌ی دریافت خبر ناخوشایندی در آینده باشد.

احتمال دارد این خبر با چالش‌ها و موانعی در زندگی شما همراه باشد.

با این حال، به یاد داشته باشید که این تعبیر فقط یک احتمال است و به جزئیات دیگر خواب و شرایط زندگی شما بستگی دارد.

سیب کرم‌خورده در خراب

مشاهده سیب کرم‌خورده یا خراب در خواب، تعبیری نیکو ندارد. این خواب در بیشتر موارد، نمادی از غم، ناراحتی، اندوه و مصیبت است.

تعبیر خواب سیب کرم خورده
تعبیر خواب سیب کرم خورده

تعبیر خواب درخت سیب

دیدن سیب‌های روی درخت یا تماشای درخت سیب در خواب، بسیار نیکو و فرخنده است. تعبیر این خواب، پیشرفت، ترقی و موفقیت در تمام امور زندگی می‌باشد.

تعبیر خواب سیب از آنلی بیتون

سیب قرمز:

 • دیدن سیب قرمز در خواب که روی درختان سبز رشد کرده باشد، بسیار نیکو است و نشانگر اتفاقات و وقایع بسیار مطلوب و خوشایندی در زندگی شماست.
 • به زودی دوره‌ای از زندگی تان را تجربه خواهید کرد که پر از اتفاقات به یاد ماندنی و مثبت خواهد بود.

سیب گندیده:

 • سیب کرم خورده و یا گندیده در خواب نشان می‌دهد که تمام تلاش ها و کوشش های شما در حال حاضر بی ثمر و بیهوده است.
 • هیچ کدام از تلاش هایتان به نتیجه مثبت و رضایت بخشی ختم نخواهد شد.

درخت سیب:

 • اگر در خواب دیدید که تنها یک سیب بر بالای درخت رسیده بود، این خواب یک هشدار به شماست.
 • بلند پروازی بیش از حد و دور شدن از واقعیت ها می تواند به شما آسیب برساند.
 • بهتر است کمی از بلند پروازی خود دست بردارید و سعی کنید بیشتر با محیط واقعی اطراف خودتان در ارتباط باشید تا بتوانید هر چیزی را با چهره حقیقی آن تشخیص دهید.

افتادن سیب از روی درخت:

 • اگر در عالم رویا دیدید که سیب ها از درخت و یا سبد و ظرف بر روی زمین ریختند، این خواب اشاره به گزافه گویی، چرب زبانی ها و تعریف های دروغین دوستان تان دارد.
 • این افراد ظاهر و باطن شان یکی نیست و شما باید بسیار مراقب باشید و فریب آنها را نخورید.

طعم شیرین سیب در خواب

در خواب، سیبِ شیرین، نغمه‌ای خوش از آینده‌ای درخشان سر می‌دهد. گویی بشارتی است از ثروت و شادکامی که در راه شماست.

غنای مادی و معنوی

خوردن سیبِ شیرین در خواب، نویدبخشِ ثروتی هنگفت و رضایتی عمیق است. گویی در آستانه‌ی تجربه‌ای ناب از نعمت‌های مادی و معنوی قرار گرفته‌اید.

آینده‌ای سرشار از امید

این خواب، دریچه‌ای به سوی آینده‌ای روشن می‌گشاید. آینده‌ای که در آن، طعم خوشِ موفقیت و شادکامی، کامتان را شیرین خواهد کرد.

تعبیر خواب گرفتن سیب از دیگران

اگر در خواب خود دیدید که سیبی را از دیگران می‌گیرید، این خواب به مفاهیم مثبت و خوشایندی تعبیر می‌شود. این نشان می‌دهد که شما فردی بخشنده هستید و دوست دارید دارایی‌های خود را با دیگران به اشتراک بگذارید. همچنین، شما از چیزهایی که دوستانتان به شما می‌دهند قدردانی می‌کنید و از آنها به نحو احسنت استفاده می‌کنید.

خواب سیب سیاه

در دنیای رمزآلود خواب، هر نمادی داستانی برای گفتن دارد. سیب سیاه، با رنگ مرموز و غریبش، حامل پیامی ناخوشایند است. هشداری از یک بیماری جدی و خطرناک که در صورت غفلت، عواقب جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت.

سیب روی زمین در عالم خواب

سیب‌هایی که در خواب بر روی زمین غلت می‌خورند، می‌توانند ناقوس خطری برای شما باشند. این خواب هشداری از احتمال خیانت و ضربه از سوی فردی نزدیک به شماست. این شخص قصد دارد با بازی دادن شما به اهداف خود برسد و در صورت عدم موفقیت، از راه‌های دیگر برای آسیب رساندن به شما تلاش خواهد کرد.

هوشیاری رمز عبور شماست. مراقب باشید و اجازه ندهید هیچ کس بیش از حد به شما نزدیک شود. به دنبال نشانه‌های حسادت و نفرت در اطرافیانتان باشید. این نشانه‌ها می‌توانند به شما در شناسایی فردی که قصد خیانت دارد کمک کنند.

به ندای درونی خود گوش دهید. اگر حس ششم شما به شما می‌گوید که کسی قصد سوءاستفاده دارد، به آن اعتماد کنید. به غریزه خود ایمان داشته باشید و از خود در برابر آسیب محافظت کنید.

کمپوت سیب در خواب

دیدن سیب پخته یا کمپوت سیب در خواب، از یک تغییر و تحول بزرگ و سرنوشت‌ساز در زندگی شما خبر می‌دهد. مثبت یا منفی بودن این تغییر، به شرایط فعلی زندگی شما بستگی دارد.

پختن سیب:

اگر در خواب خود مشغول پختن سیب بودید یا قصد داشتید با سیب‌ها کیک بپزید، این خواب نشان‌دهنده هدف شما در زمینه علمی است. شما در تلاش هستید تا تمام راه‌های ممکن را برای رسیدن به این هدف امتحان کنید و دستاوردی را به نام خود ثبت کنید.

خوردن سیب در خواب

در خواب، سیب نمادی از تجارب شیرین و موفقیت‌های بزرگ است. اگر در خواب خود دیدید که مشغول خوردن سیب هستید، به زودی طعم خوش این بشارت را خواهید چشید. این پیروزی، ثمره تلاش و کوشش بی‌وقفه شماست و هیچ کس در آن نقشی جز خودتان نداشته است. به یاد داشته باشید که هیچ موفقیتی بدون پشتکار و ممارست به دست نمی‌آید. زمانی که زمان، انرژی و تلاش کافی را برای تحقق آرزویتان به کار می‌گیرید، بی‌شک پاداش دلچسبی در انتظارتان خواهد بود. از این پیروزی و دستاورد بزرگ شادمانی کنید و بدانید که لیاقت و ارج این نعمت الهی را داشته‌اید.

نوشیدن آب سیب در خواب

خواب دیدنِ نوشیدن آب سیب، نویدبخش ثروتی هنگفت و غیرقابل تصور است. این ثروت، بیشتر از طریق تحصیل و علم به دست خواهد آمد.

تعبیر:

 • آب سیب: نمادی از ثروت و فراوانی
 • نوشیدن: کسب و به دست آوردن
 • تحصیل و علم: راه و مسیر رسیدن به ثروت

تعبیر خواب سیب خوردن دختر مجرد

در جستجوی عشق و صمیمیت:

سیب، با طعم و ظاهری دل‌انگیز، می‌تواند نمادی از خواسته‌های عاطفی شما باشد. خواب سیب ممکن است بیانگر آرزوی شما برای یافتن یک رابطه عاشقانه عمیق و شاد باشد. این خواب می‌تواند به شما یادآوری کند که در جستجوی عشق و ارتباطی عاطفی و معنادار هستید.

سفرِ تحول و رشد:

سیب، به عنوان میوه‌ای که از یک دانه کوچک به ثمر می‌رسد، می‌تواند نمادی از رشد و تحول باشد. خواب سیب ممکن است نشانگر تمایل شما برای ارتقا و پیشرفت در زندگی شخصی‌تان باشد. این خواب می‌تواند به شما یادآوری کند که در حال گذر از مسیری از تحول و پویایی هستید و به دنبال رشد و تعالی روزافزون هستید.

به سوی استقلال و آزادی:

سیب، به عنوان میوه‌ای قابل حمل و مستقل، می‌تواند نمادی از استقلال و آزادی باشد. خواب سیب ممکن است بیانگر تمایل شما برای رهایی و استقلال در زندگی‌تان باشد. این خواب می‌تواند به شما یادآوری کند که به توانایی‌های خود ایمان داشته باشید و زندگی‌تان را به شکلی مستقل و özgürانه بسازید.

تعبیر خواب سیب چیدن از درخت

ابن سیرین: اگر در خواب سیب قرمز از درخت بچینید، تعبیرش این است که خداوند به شما دختر عطا خواهد کرد.

سیب سبز
سیب سبز

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :5 تعداد آرا: 35

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir