اطلاعات عمومیپوشاکزیبایینکات و ترفندها

چگونه لباس بپوشیم که ازنظر ظاهری متناسبتر به نظر بیاییم؟

چگونه لباس بپوشیم که ازنظر ظاهری متناسبتر به نظر بیاییم؟ پاسخ : افراد با داشتن اندام مختلف باید آگاهی داشته باشند چه مدل لباسی به پوشاندن نقایص بدن آنها کمک میکند به عنوان مثال اگر…

ادامه ی مطلب ...