فال حافظ

غزل شماره 461 دیوان حافظ : کتبت قصه شوقی و مدمعی باکی

غزل شماره 461 دیوان حافظکتبت قصه شوقی و مدمعی باکیبیا که بی تو به جان آمدم ز غمناکیبسا که گفته ام از شوق با دو دیده خودایا منازل سلمی فاین سلماکعجیب واقعه ای و غریب حادثه ایانا اصطبرت قتیلا و قاتلی شاکیکه را رسد که کند عیب…
بیشتر بخوانید