فال حافظ

غزل شماره 8 دیوان حافظ : ساقیا برخیز و درده جام را

غزل شماره 8 دیوان حافظساقیا برخیز و درده جام راخاک بر سر کن غم ایام راساغر می بر کفم نه تا ز بربرکشم این دلق ازرق فام راگر چه بدنامیست نزد عاقلانما نمی خواهیم ننگ و نام راباده درده چند از این باد غرورخاک بر سر نفس نافرجام…
بیشتر بخوانید