فال حافظ

غزل شماره 9 دیوان حافظ : رونق عهد شباب است دگر بستان را

غزل شماره 9 دیوان حافظرونق عهد شباب است دگر بستان رامی رسد مژده گل بلبل خوش الحان راای صبا گر به جوانان چمن بازرسیخدمت ما برسان سرو و گل و ریحان راگر چنین جلوه کند مغبچه باده فروشخاکروب در میخانه کنم مژگان راای که بر مه کشی…
بیشتر بخوانید