فال حافظ

غزل شماره 1 دیوان حافظ : الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها

غزل شماره 1 دیوان حافظالا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولهاکه عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل هابه بوی نافه ای کاخر صبا زان طره بگشایدز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل هامرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دمجرس…
بیشتر بخوانید