فال حافظ

غزل شماره 482 دیوان حافظ : ای دل به کوی عشق گذاری نمی کنی

غزل شماره 482 دیوان حافظای دل به کوی عشق گذاری نمی کنیاسباب جمع داری و کاری نمی کنیچوگان حکم در کف و گویی نمی زنیباز ظفر به دست و شکاری نمی کنیاین خون که موج می زند اندر جگر تو رادر کار رنگ و بوی نگاری نمی کنیمشکین از آن نشد دم…
بیشتر بخوانید