حتما برای شما هم پیش آمده است عبارت « نیاز مبرم » را مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید ، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم . ( نیاز مبرم یعنی چه ? )

نیاز مبرم به معنی نیاز شدید و ضروری می باشد . زمانی که نیاز شدید به چیزی وجود داشته باشد میگویند نیاز مبرم وجود دارد .

مثال :

من این ماه به اضافه کاری نیاز مبرم دارم .

 • نیاز فوری
 • نیاز ضروری
 • نیاز شدید
نیاز مبرم یعنی چه ?
نیاز مبرم یعنی چه ?

معنی مبرم

 • ملالت آور
 • بی مزه گوی
 • مردلئیم وحریص
 • محکم
 • ثابت
 • قاطع
 • استوارشده
 • بسیار
 • زیاد
 • شدید
 • وافر
 • سخت
 • محکم
 • استوار
 • رسن
 • طناب

 1. لئیم
 2. ملالت آور / بیمزه گوی : طمع دارم بفضل ایشان که مرا از مبرمان نشمرند .
 3. الحاح کننده تقاضا کننده .
 4. استوار محکم .
 5. جامه ای که دو تا بافته باشند

معنی مبرم در لغتنامه معین

(مُ رَ) [ ع . ] 1 – (اِمف .) استوار، محکم . 2 – (ص .) (فا.) زیاد، وافر. 3 – (اِ.) پارچه ای که دو بافته باشند. 4 – رسن دو تا، برهم تافته .

معنی مبرم در لغتنامه دهخدا

مبرم . [ م ُ رِ ] (ع ص ) به ستوه آرنده . ملول کننده . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). اسم فاعل ابرام بمعنی ملالت آوردن از ماده ٔ «برم » به دو فتحه بمعنی ملالت . (قاموس ، از حاشیه ٔ بیهقی چ فیاض ) : طمع دارم به فضل ایشان که مرا از مبرمان نشمرند که هیچ چیز نیست که بخواندن نیرزد. (تاریخ بیهقی چ فیاض ص 11).

این حدیث بر دار کردن حسنک به پایان آوردم و چندقصه و نکته بدان پیوستم سخت مطول و مبرم ، در این تألیف . و خوانندگان مگر معذور دارند و عذر من بپذیرندو از من به گرانی فراستانند. (تاریخ بیهقی ایضاً 196).

|| مرد لئیم و حریص .

|| بی مزه گوی . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از ناظم الاطباء).

|| مأخوذ ازتازی ، استوار و محکم . و رجوع به ماده ٔ قبل شود.

|| سخت . (ناظم الاطباء).


– مرض مبرم ؛ بیماری سخت . (ناظم الاطباء).
– قضای مبرم ؛ سرنوشت تغییرناپذیر. (ناظم الاطباء).
|| چیننده ٔ بر عضاه . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد). چیننده بار درخت پیلو. (ناظم الاطباء).

|| برمه گر یا آنکه به جهت ساختن برمه از کوه سنگ کند. (منتهی الارب )(آنندراج ). صانعالبرمه . (اقرب الموارد).

سازنده ٔ دیگ سنگین و آنکه سنگ دیگ را از کوه می کند و می آورد. (ناظم الاطباء).


 • کلام مبرم : قرآن کریم : الهی و سیدی و مولائی تو گفته ای در کلام مبرم و کتاب محکم. (چهارمقاله ).
 • مبرم کردن : استوار ساختن. محکم کردن.
 • مبرم گردانیدن : استوار گردانیدن. محکم کردن. استوار ساختن : سرادق عظمت و جلال و سراپرده ٔ دولت و اقبالش به اطناب تأیید و اوتاد محکم و مبرم گرداناد. (المعجم چ دانشگاه ص 9).
 • مبرم گشتن : استوار شدن. محکم گردیدن : میان هر دو سلطان وثائق مبرم گشت. (جهانگشای جوینی ).

مبرم . [ م ِ رَ ] (ع اِ) دوک که بر آن ریسمان تابند. ج ، مَبارِم . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). دوک . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا).

۱. شدید.
۲. [قدیمی] محکم؛ ثابت؛ قاطع ؛ استوار‌شده.

نیاز مبرم به عربی

متن اصلیمعنی
حاجة ‌ماسَّة نياز مبرم
حاجَةُ ملحة  نياز مبرم
ضرورةُ ملحة  نياز مبرم
كان في مسيس الحاجة‌ إلي نياز مبرم داشت
موسر  بي‌نياز
نیاز مبرم به عربی

نیاز مبرم به انگلیسی

 • emergent
 • sore

کلمه : مبرم
اشتباه تایپی : lfvl
آوا : mobram
نقش : صفت
واژه مبرم

غیبت موجه یعنی چه ?

سمعا و طاعتا یعنی چه ?

تمدد اعصاب یعنی چه ?

منفعل یعنی چه ?

غرض از مزاحمت یعنی چه ؟

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.7 تعداد آرا: 24

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir