حتما برای شما هم پیش آمده است کلمه تبرع را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید ، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم . ( تبرع یعنی چه ? )

تبرع
تبرع

تبرع

تبرع واژه ای عربی است به معنی انجام کار خیر محض رضای خداوند می‌باشد . برای این واژه میتوان موارد زیر را مترادف دانست :

 • کار برای ثواب کردن
 • برای رضای خدا بدون توقع کار نیک کردن
 • بدون چشم داشت کمک کردن
 • احسان
 • بخشش
 • بر
 • ثواب جویی
 • نیکویی
 • نیکی
 • نیکوکاری
 • دادن مال بدون چشم داشت عوض.
 • با رضا و رغبت تقدیم کردن
 • هدیه نمودن
 • اعانت و بخشش

معنی تبرع در لغتنامه دهخدا

تبرع. [ ت َ ب َرْ رُ ] (ع مص ) چیزی بدادن که واجب نباشد بدادن آن. (تاج المصادر بیهقی ). تبرع بعطاء؛ دهش کردن بی آنکه آن دهش واجب باشد بر وی. (از منتهی الارب ) (از قطر المحیط) (از ناظم الاطباء). بخشیدن چیزی و کردن کاری که واجب نباشد. (غیاث اللغات ) (آنندراج ) (فرهنگ نظام ).

چیزی بکسی دادن که واجب نباشد دادن آن.

(زوزنی ): یقال فعله متبرعاً؛ یعنی کرد آن را بنظر ثواب. (منتهی الارب ). و فعله متبرعاً؛ ای متطوعاً او تطوعاً من غیر ان یُندَب الیه. (قطرالمحیط). 

تبرع فلان بالعطاء؛ ای تفضل بما لایجب علیه و قیل اعطی من غیر سؤال. قال الزمخشری کانه یتکلف البراعة فیه والکرم. و فی الصحاح : فعله متبرعاً؛ ای متطوعاً و هو من ذلک. (تاج العروس ج 5 ص 273).

|| عطا کردن بدون چشم داشت عوضی. (از اقرب الموارد): فعله متبرعاً او تبرعاً؛ ای من غیر طلب الیه کانه ُیتکلف البراعةَ فیه والکرم. (اقرب الموارد).

|| نیکویی کردن. (دهار).

|| گاهی مجازاً بمعنی عبادت نفل آید. (غیاث اللغات ) (آنندراج ).

تبرع. [ ت َ رَ ] (اِخ ) نام موضعی است. (منتهی الارب ).

معنی تبرع در لغتنامه معین

تبرع(تَ بَ رُّ) [ ع . ] (مص ل .) برای رضای خدا کار کردن .

معنی تبرع در فرهنگ عمید

تبرعنیکویی کردن محض رضای خدا، کاری برای ثواب انجام دادن.


تبرع در زبان عربی

متن اصلیمعنی
تَبَرَّعَ [عمومی]تَبَرَّعَ : تَبَرُّعاً [برع] بالعطاءِ: بطور رايگان عطا و تبرّع كرد.
تَبرُع [عمومی]تَبرُع : ج- تَبَرُّعات [برع]: بخشش، هبه؛ «فَعلَهُ تبرُّعاً»: آن را به رايگان كمك كرد، مشاركت در سهام.
تبرع [عمومی]تبرع : بخشيدن , هبه کردن , هديه دادن , اهداء کردن
تبَرَّع [عمومی]اهدا كرد، مجاني داد، اعطا كرد، داد، بخشيد، بلاعوض داد، عطا كرد، داوطلب شد.
بَرَعَ [عمومی]بَرَعَ : بَرَاعَةً و بُرُوعاً: در دانش يا فضيلت يا زيبائى برترى يافت
– بُرُوعاً هُ: در كمال بر او چيره و از او برتر شد
– الْجَبَلَ: بر بالاى كوه رفت.
تبرع در زبان عربی

تبرع در فقه اسلامی

تبرّع، به بذل مال یا منفعت بدون هیچ چشمداشت می گویند.

تبرع : بذل مال یا منفعتى به دیگرى به قصد احسان و بدون چشم‌داشت چیزى در قبال آن.

آنچه بدان تبرّع صورت مى‌گیرد یا مالى است یا غیر مالى (عبادى).

عبادت مورد تبرّع یا از واجبات است، مانند نماز هاى یومیه و حج واجب و یا از مستحبات. به‌جا آوردن واجبات به قصد تبرّع از طرف میت، جایز و مشروع، بلکه مستحب است. لیکن از طرف فرد زنده صحیح نیست؛ مگر حج براى کسى که مستطیع شده ولى پس از استطاعت و استقرار حج بر او، از به جا آوردن آن ناتوان گشته است. به‌جا آوردن مستحبات به قصد تبرّع از طرف دیگرى- اعم از مرده و زنده- جایز، بلکه مستحب است.

هبه و صدقه از عقود تبرّعى به شمار مى‌روند. بیمار در مرضى که منجرّ به فوتش مى‌گردد مى‌تواند تا یک سوم مال خود را در زمان حیاتش تبرّع کند. در جواز تبرّع نسبت به افزون بر آن اختلاف است.
در قرض، وام‌گیرنده مى‌تواند بدون آنکه شرطى در میان باشد، به قصد تبرّع بیش از مقدار دریافتى به وام‌ دهنده بپردازد.

تبرع یعنی چه ?


کلمه : تبرع
اشتباه تایپی : jfvu
آوا : tabarro’
نقش : اسم
واژه تبرع

مطالب مرتبط

قناس یعنی چه ?

مستطاب یعنی چه ?

استرداد یعنی چه ?

مشمئز کننده یعنی چه ?

حوادث غیر مترقبه یعنی چه ?

تبرع یعنی چه ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :5 تعداد آرا: 23

هنوز کسی رای نداده...