حتما برای شما هم پیش آمده است ، کلمه جامعه را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید ، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم . ( جامعه یعنی چه ? )

معنی جامعه
معنی جامعه

معنی جامعه

مترادف و معادل واژه جامعه :

 • اجتماع
 • جمعیت
 • سازمان
 • گروه
 • مجمع
 • همبودگاه
 • انجمن
 • توداک
 • چبیره
 • توده مردم شامل همه گروه ها و دسته بندی ها
 • هازه
 • همبود
 • همزیستگاه
 • محفل
 • شرکت
 • مصاحبت
 • مونث جامع

/jAme~e/

معنی جامعه در لغتنامه دهخدا

( جامعة ) جامعة. [ م ِ ع َ] ( ع ص ) تأنیث جامع. ( اقرب الموارد ). گردآورنده. فراهم آورنده. جمعکننده.

|| ( اِ ) طوق. ( منتهی الارب ). غل. ( مهذب الاسماء ). غلی که بر گردن و بر دست نهند. ( اقرب الموارد ) ( ناظم الاطباء ). نوعی از زیورکه دستها را به گردن فراهم آورد. ( اقرب الموارد ) ( قطر المحیط ) ( المنجد ).

|| دیگ بزرگ. ( دهار ).

|| جرگه. اجتماع. مجتمع. حوزه. حلقه. اجتماع. هیئت اجتماع. مردم یک کشور یا یک شهر یا ده.
– جفر جامعه . رجوع به جفر شود.
– غل جامعه ؛ غلی که بر گردن نهند.

|| دانشگاه . موسسه ای که شامل عده ای از آموزشگاههای عالی از قبیل دانشکده طب ، علوم ، ادبیات ، فلسفه و غیره میباشد. ( از اعلام المنجد ).

|| گروهی از مرد و زن که به تحصیلات عالی می پردازند.

|| قطعه چوبی که با میخ به دکل کشتی کوبند هنگامی که شکسته شود. ( دزی ).

|| ( اصطلاح جامعه شناسی ) وضع و حالت انسانها یا حیواناتی که تحت یک قانون مشترک زیست میکنند. بوسوئه در توضیح این مطلب گوید: «در حقیقت هریک از ما بهر دیگری بوجود آمده است ». زنبوران عسل به حالت اجتماعی زندگی میکنند. جامعه بمعانی دیگر نیز آمده از آنجمله است :

|| اجتماع انسانی یا حیواناتی که تحت قوانین معینی زندگی میکنند. خانواده یک جامعه طبیعی تشکیل میدهد.

|| گروهی از مردم که برای رسیدن به هدف مخصوص تحت قواعد معین گردهم جمع آمده اند. همچون جامعه ادبی و غیره.

|| جامعه از لحاظ فلسفی ، لوکرس گوید، جامعه یک ابداع انسانی است. هوبس معتقد است که جامعه نتیجه قراردادی است که بر اثر یک جنگ دائمی بوجود آمده است و بدین ترتیب جامعه از نظر او یک امر طبیعی است.
|| در اصطلاح منطق ، قرینه و نتیجه چون جمع شوند. ( مفاتیح العلوم ).
– جهت جامعه ؛ وجه جامعه. جهت مشترک. وجه اشتراک.

حساب جامعه در لغتنامه دهخدا

– حساب جامعه ؛ وگت میگوید اگر در حاصل جمع سری :an +…+ a3 + a2 + a1 = Sn ( یعنی تعداد عوامل جمع ) بی نهایت بزرگ شود در حالیکه هریک از این عوامل یعنی a1 و a2 و a3…. و an بتدریج میل به صفر کند این حاصل جمع در این وقت ( یعنی وقتیکه n بی نهایت بزرگ شده است ) واجد حدی خواهد شد که بنام حاصل جمع جامعه یا ( انتگرال ) مقادیر a است.

جامعه یعنی چه ?

ادامه معنی در لغتنامه دهخدا

|| صلوة جامعه ؛ نمازی است که امام در مواقع بخصوص با همه مردم اقامه کند. ( دزی ).

|| قدر جامعه ؛ دیگ بزرگ. ( منتهی الارب ). قدر جامعه ؛ عظیمة. ( اقرب الموارد ).

|| قدر جامع؛ قدر مشترک. و رجوع به جامع شود.

|| ناقة جامعة؛ ای اخلف بزولا و لایقال هذا الابعد اربع سنین. ( منتهی الارب ). یعنی بر شتری که از چهار سال کمتر داشته باشد اطلاق نمیشود. صاحب تاج العروس آرد که در نسخ چنین آمده که بعد از چهار سالگی اطلاق میشود ولی صحیح آن است که تا چهارسالگی کلمه جامعه بر شتر اطلاق میشود. ( تاج العروس ). جمل جامع. ناقه جامع. رجوع به این دو کلمه شود.

زیارت جامعه

جامعة. [ م ِ ع َ ] ( اِخ ) زیارت… زیارت جامعه کبیره یکی از مهمترین و معتبرترین زیارات است که در تمام بقاع متبرکه خوانده میشود و از زیارات عمومی است که برای هریک از ائمه خوانده میشود. اهمیت این زیارت درمیان امامیه بحدی است که شرحهای مفصل و متعددی بر آن نوشته اند. از جمله آنها شرح مجلسی بر زیارت جامعه و دیگر شرح شیخ احمد احسائی است.

در مباحث فلسفی و عرفانی به مضامین آن بسیار استناد میشود و دلیل نقلی قاطعی بشمار است. این زیارت در بیشتر کتب ادعیه و زیارات آمده و سند آن را معتبر میدانند. زیارات جامعه بسیار است که به سندهای مختلف روایت شده است.

کتاب جامعه امام علی ع

جامعة. [ م ِع َ ] ( اِخ ) نام یکی از دو کتابی است که به حضرت علی ( ع ) منسوبند.

گویند : تمام احکام دینی و حوادث جهان را پیغمبر ( ص ) املاء کرده و علی ( ع ) مینوشت و یکی بنام جفر و دیگری به جامعه موسوم است.

محقق جرجانی در شرح مواقف تصریح میکند که جفر و جامعه دو کتابی است که به حضرت علی ( ع ) منسوب است و در آنها از طریق علم حروف تمام حوادثی را که تا پایان جهان روی خواهد داد، ذکر کرده است و امامان از اولاد او آنها رامی شناختند و از روی آنها حکم میدادند.

سپس بگفته حضرت رضا ( ع ) در نامه ای که برای قبول ولایت عهدی بمأمون مینویسد میگوید که «جفر و جامعه بر این دلالت دارند که ولایت بپایان نمیرسد» استشهاد کرده و گوید همانطور شد که پیشگوئی کرده بود. مأمون آن حضرت را مسموم کرد. و در اصول کافی درباره جامعه روایاتی است از جمله ابن ابی عمیر از حضرت صادق ( ع ) روایت کند که طول جامعه هفتاد ذراع است بذراع حضرت رسول ( ص ) و آن کتاب به املاءپیغمبر ( ص ) و به خط علی ( ع ) میباشد و در آن تمام احکام حلال و حرام و هرآنچه مردم بدان نیاز دارند ذکر شده است. ( از الذریعة ج 5 ص 119 ). و رجوع به جفر شود.

کتاب جامعه حضرت سلیمان

جامعه. [ م ِ ع َ ] ( اِخ ) اثرمنسوب به سلیمان. صاحب قاموس مقدس آرد، کتاب بیستمین و از کتب قانونیه است و ظاهراً بدلائل ذیل سلیمان مصنف آن بوده است :

اولا قول کاتب است که میگوید کاتب این کتاب سلیمان پسر داود است که در اورشلیم سلطنت نمود. ( کتاب جامعه 1:1 و 12 ) و واضح است که پسر یگانه ٔداود که بر اسرائیل حکمران بود همان سلیمان است.

ثانیاً که سلیمان از همه دانشمندتر و زیرک تر بود. ( اول پادشاهان 3:12 ) و این مطلب با آنچه که در کتاب جامعه 1:16 وارد است مطابق میباشد که میگوید: «در دل خودتفکر نموده گفتم اینک من حکمت را بغایت افزودم بیشتر از همگانی که قبل از من بر اورشلیم بودند و دل من حکمت و معرفت را بسیار دریافت نمود».

ثالثاً که سلیمان بر جمیع ملوک اسرائیل تفوق یافته از عظمت بناهای خود و عدد خدمتگاران و جلال و مجد و وسعت مملکت بنحوی ترقی کرد که نقره در اورشلیم مثل سنگ بی بها شد. ( اول پادشاهان 10:27 ) و این نیز با آنچه که در جامعه 2:4 – 9 وارد است مطابق میباشد.

رابعاً گویند که سلیمان زنان غریبه تزویج نمود که بت پرست بودند و ایشان قلب وی را از متابعت خداوند منحرف ساختند ( اول پادشاهان 11:3 و 4 ) و این مطلب با آنچه که در جامعه 7:26 و 28 وارد است مطابقت دارد که میگوید «و یافتم که زنی که دلش دامها و تله ها است و دستهایش کمندها میباشد چیز تلخ تر از موت است » و نیز میگوید «اما از جمیع آنها زنی نیافتم ».

خامساً اینکه سلیمان امثال بسیاری تصنیف نمود. یعنی بنابر مشهور به سه هزار مثل تکلم نمود ( اول پادشاهان 4:32 ) و کاتب جامعه در 12:9 میگوید «مثلهای بسیار تألیف نمود».

جامعه به انگلیسی

 • society
 • community
 • [n.] soclety
 • fellowship
 • league
 • polity
 • public
 • socio

معنی جامعه در لغتنامه معین

(مِ عِ ) [ ع . جامعة ] (اِ. ) گروه مردم یک شهر، کشور، جهان یا صنفی از مردم مانند جامعة بشریت ، سیاه پوستان ، هنری ، و… ،~ مدنی جامعه ای که بر مبنای خواست آزادانه و آگاهانة اکثریت مردم در شکل گیری حکومت و رعایت حقوق بشر و قانون مندانه اداره می شود.

جامعه یعنی چه ?

معنی جامعه در فرهنگ عمید

۱. [جمع: جوامع] گروهی از مردم که با هم وجه اشتراک داشته باشند و در سرزمینی واحد زندگی کنند.
۲. نهادی که به وسیلۀ مؤسسات، افراد، و کشورها برای اهداف ویژ ای تشکیل می شود: جامعهٴ دانشجویان.
* جامعهٴ روحانیت: گروه پیشوایان دینی.

جدول کلمات : توده مردم
اشتباه تایپی: [hlui
نقش: اسم
آوا: /jAme~e/
جامعه

مطالب پیشنهادی

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.8 تعداد آرا: 108

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir