در تعبیر یک خواب جزئیات و نکات گوناگون میتواند تاثیرگذار باشد . به عنوان مثال لوازم ،جانواران و انسان ها در شرایط مختلف تعابیر مختلفی را به همراه دارند . خواب دیدن پالتو در حالت های مختلف تعابیر مخصوص به خود را دارد که در این مقاله سعی کرده ایم با استناد به منابع گوناگون کاملترین مطلب را برای شما عزیزان منتشر کنیم . امیدواریم برای شما مفید فایده باشد .

تعبیر خواب پالتو چیست
تعبیر خواب پالتو چیست

تعبیر خواب پالتو

دیدگاه منوچهر مطیعی :

تعبیر پالتو براي مردان متاهل همسر می‌باشد و براي پسران جوانان خانواده و براي دختران جوان نويدبخش شوهر و تشکيل کانون گرم خانوادگي.

اگر مشاهده کردید که پالتو نو و با کیفیتی پوشيده ايد از جانب خانواده آسودگي ، آرامش و فراغت خاطر به دست می‌آورید . اگر دختر جواني در خواب خود مشاهده کنید که پالتوي شيکي پوشيده نويد اين است که در آينده نزديک شوهر مي کند.

اگر در خواب مشاهده کردید که در فصل تابستان و گرما پالتو پوشيده ايد نشان آن است که در روز هاي آينده ضرر بزرگی خواهید کرد . اگر زني ببيند که پالتوي شيکي پوشيده نزد شوهرش عزیز و محترم خواهد شد.

اگر پالتويي به فردی داديد یعنی او را تحت حمايت خود میگیرید و چنان‌چه وی به شما پالتو بدهد مورد حمايتش قرار مي گيريد و خوب است. پالتوي پاره غم و غصه و ناراحتي خيال از جانب خانواده است و شغل.اگر ديديد پالتوي شما چرک و کثيف و آلوده است احتمالا همسرتان بيمار مي شود يا از شما آزردگي دارد که در دل نگه داشته و افشا نمي کند

تعبیر خواب پالتو آنلی بیتون

مشاهده پالتو در خواب نشانه آن می‌باشد که از مخالفت افراد دیگر با آرای شما رنج خواهید برد .

امانت دادن پالتو خود به دیگران در خواب ، علامت آن است که خطای افراد غریبه به زندگی شخصی شما زیان خواهد زد .

مشاهده یا پوشیدن پالتوی خوشگل در خواب ، نشانه رسیدن به آرزوها است .

تعبیر خواب پالتو در کتاب رسالت یک رویا

خواب پالتو : تعبیر پالتو و لباس گرم زمستانی آن است که باید با همسر خود به مهربانی رفتار کنید . توجه داشته باشید تمام ابعاد زندگی شما با همسرتان گره خورده است اگر او در کنار شما راضی و خشنود نباشد زندگی خوبی نخواهید داشت .

کتاب سرزمین رویاها

نزدیکان شما مشغول دروغ گفتن به شما هستند . حواستان باشد که این دروغ ها در نهایت به شما ضربه اساسی وارد میکند . هر چیزی که میشنوید را باور نکنید و برای بررسی حرف نزدیکان خود اندکی تحقیق کنید .

اگر در خواب پالتو پوست سمور را مشاهده کردید تعبیرش این است که عشق شما بسیار وفادار خواهد بود و باید در طول زندگی به او بسیار اعتماد کنید .

پالتو پوست روباه در خواب نیز به این معنی است که یک دوست صمیمی قصد خیانت به مال و اموال شما را دارد خوب حواستان را جمع کنید .

تعبیر خواب پالتو
تعبیر خواب پالتو

تعبیر پالتوی کهنه و کثیف در خواب

  • مشاهده پالتوی کثیف و آلوده تعبیرش این است که همسر یا خواهر شما بیمار خواهد شد .
  • پالتوی خاکی شده تعبیرش این است که نزدیکان شما چیزی را از شما به دل گرفته اند .
  • پالتوی پاره نیز به این معنی است که یک مشکل در کسب و کار یا خانواده شما رخ میدهد .

تعبیر خواب پالتو هدیه گرفتن

هدیه گرفتن پالتو از غریبه و آشنا تعبیر یکسان دارد و آن اینکه شما از جانب آن فرد آسیب میبینید . توصیه می‌شود که با صدقه دادن بلا را از خود دور کنید .

خواب پالتو
خواب پالتو

تعبیر خواب پالتو هدیه دادن

اگر در خواب دیدید که پالتو به کسی هدیه میدهید به آن معنی است که چتر حمایت خود را بالای سر او خواهید گرفت .


تعبیر پالتوی رنگی پوشیدن

تعبیر خواب پوشیدن پالتوی سرخ رنگ معنی خواب این است که جنگ و دشمنی و فتنه را دوست داری و به مردم ظلم می کنی.
تعبیر خواب پوشیدن پالتوی زرد رنگ معنی خواب شما ناخوش احوالی است و اینکه مریض می شوید.
تعبیر خواب پوشیدن پالتوی قهوه ای رنگ به مقام بالایی میرسید که قابل تصور نیست .
تعبیر خواب پوشیدن پالتوی خونی نشانة دشمناني است كه مي خواهند شما را زمین بزنند .
تعبیر خواب پوشیدن پالتوی سیاه رنگ معنی این خواب این است که ارتباط برقرار کردن برای شما سخت است.
تعبیر پالتوی رنگی پوشیدن
تعبیر پالتو چیست
تعبیر پالتو چیست

سخن پایانی

هر گاه خوابی شما را برآشفته میکند از تعریف کردن آن برای دیگران بپرهیزید و سعی کنید که با صدقه دادن بلا را از خود و زندگیتان دور کنید . همیشه قبل از خواب دعا و قرآن بخوانید تا خواب های آشفته سراغتان نیاید .

مطالب پیشنهادی

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.8 تعداد آرا: 138

هنوز کسی رای نداده...