سند رسمی و شهادت دادن افراد معتمد و مطلع دو روش اثبات مالکیت ملک می‌باشد، متاسفانه هنوز بسیاری از املاک در ایران دارای سند رسمی و قانونی نیستند و همین موضوع مشکلات زیادی را به وجود می‌آورد که در بیشتر موارد راهی جز تنظیم استشهادیه محلی وجود نخواهد داشت. در ادامه چند نمونه متن استشهادیه محلی برای استفاده شما عزیزان قرار داده شده است.

استشهادیه
استشهادیه

نمونه استشهاد محلی مسکن

بدینوسیله ما امضا کنندگان زیر شهادت می دهیم که خانم ……………..فرزند …………… به شماره شناسنامه ………………و کد ملی ………………در حال حاضر فاقد مسکن شخصی بوده و هم اکنون نیز در  خانه واقع در خیابان …………… پلاک …………… بصورت اجاره ……… ساکن می باشد.

نام و نام خانوادگی : ………………نام پدر : …………… نشانی محل سکونت: …………… امضا ………………

نام و نام خانوادگی : ………………نام پدر : ……………… نشانی محل سکونت: …………… امضا ………………

نام و نام خانوادگی : ……………… نام پدر : …………… نشانی محل سکونت: ……………… امضا ………………

نام و نام خانوادگی : ……………… نام پدر : ……………… نشانی محل سکونت: ……………… امضا ………………

نمونه استشهادیه مالکیت ملک

بسمه تعالی

موضوع : استشهادیه

جهت تایید مالکیت خواهشمند است از کسانی که اطلاع کامل در مورد موضوع انتقال قطعی، 6 دانگ خانه به متراژ ……متر از زمین ….. به آدرس : …………………………………………….. از فروشنده آقای ………. فرزند ………….. به شماره شناسنامه …………… شماره ملی …………….. تاریخ تولد …………… صادره از ………….که توسط خریدار آقای ………… فرزند ……………. به شماره شناسنامه ………….شماره ملی ……… تاریخ تولد ………. صادره از ……….ساکن : ……………………. که در تاریخ …….. به مبلغ ………… تومان نقدی به صورت قولنامه به آقای ………………….. انتقال پیدا کرده است و کلیه قرار داد های (ردیف قولنامه ها )ملک از اول تا کنون مورد تایید است و هم اکنون نیز در این محل اقامت دارند و ساکن هستند .

صحت مراتب فوق را تصدیق و تایید نمایند .

محل امضاء و اثر انگشت مالک شهود

1- اینجانب ………………… فررند ………… شماره شناسنامه ……… کدملی ………………….. صادره از ………….. شغل ……………. ساکن …………………………………………………… تلفن ………………… صحت مراتب فوق را تصدیق و تایید مینمایم.

محل امضاء محل اثر انگشت

2- اینجانب ……………….. فررند ………. شماره شناسنامه ……. کدملی ………………… صادره از ………… شغل ………………. ساکن ………………………………………………… تلفن ………………. صحت مراتب فوق را تصدیق و تایید مینمایم.

محل امضاء محل اثر انگشت

3- اینجانب ………………… فررند ……….. شماره شناسنامه ……… کدملی …………………. صادره از…………….شغل …………… ساکن ……………………………………. تلفن ………………… صحت مراتب فوق را تصدیق و تایید مینمایم.

محل امضاء محل اثر انگشت

و بهتر است اول شاهدین معامله این فرم پر کنند مخصوصا دو مرد که زیر نفع معامله نباشند و بعد معتمدین محله در شهر و محله در روستا هم شواری روستا و دهیاری و هم چنین کسب قدیمی محله و افراد صالح

فرم استشهاد محلی زمین کشاورزی

به این وسیله از آقايان، ريش سفيدان، معتمدين روستای … در اطراف شهرستان … درخواست مي شود که در رابطه با اينکه مطلع هستند که اینجانب …… فرزند …… با شماره شناسنامه …. مالک یک باغ / زمین کشاورزی واقع در 2 کیلومتری جنوب شرقی روستا هستم، کتباً شهادت دهند.

نامبردگان زیر با آگاهی یافتن از عوابق شهادت دروغ، درستی گفته های بالا را از آقای ……… می پذیرند.

و حاضر می باشند که در هر زمانی که مراجع قانونی صلاح بدانند با رعایت کردن تشریفات قانونی سوگند شرعی را در رابطه با موارد بالا یاد کنند.

گواهان و شاهدان و امضاء کنندگان:

اينجانب  ……… فرزند ……. با شماره شناسنامه ……. درستی اظهارات بالا را تأييد و گواهی می کنیم.

امضا/تاریخ/

اينجانب  ……… فرزند ……. با شماره شناسنامه ……. درستی اظهارات بالا را تأييد و گواهی می کنیم.

امضا/تاریخ

اينجانب  ……… فرزند ……. با شماره شناسنامه ……. درستی اظهارات بالا را تأييد و گواهی می کنیم.

امضا/تاریخ

درستی اظهارات بالا و امضاء گواهان مورد تأييد رئیس شورای اسلامی روستای …… جناب آقای …. می باشد.

امضای رئیس شورای اسلامی روستای

شهادت دادن
شهادت دادن

سوالات متداول در مورد استشهادیه زمین و ملک

مطالب پیشنهادی

متن نمونه استشهاد محلی مسکن

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.1 تعداد آرا: 35

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir