حتما برای شما هم پیش آمده است اصطلاح فحوای کلام را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم ( فحوای کلام یعنی چه ? ).

معنی فحوای کلام
معنی فحوای کلام

معنی فحوای کلام

مترادف و معادل «فحوای کلام»:

 • مضمون کلام
 • مفهوم سخن
 • اصلِ حرف
 • معنای حرف و سخن
 • محتوای اصلی سخن
 • منظور سخن
 • نیتِ سخن
 • فحوایی: وابسته به مفهوم سخن، معنی، مضمون
آوا:/fahvA/
اشتباه تایپی: tp,h
نقش: اسم
متضاد فحوای کلام: صورت کلام
ظاهر حرف
فحوای کلام یا فهوای کلام:فحوای کلام
معنی فحوای کلام

معنی فحوا

مترادف و معادل واژه فحوا:

 • محتوا
 • مضمون
 • معنا
 • فحوا به عربی: اصل الکلام

معنی فحوا در فرهنگ عمید:

مفهوم سخن، معنی، مضمون.

معنی فحوا در لغتنامه دهخدا

فحواء [ ف َح ْ ] ( ع اِ ) دیگ افزار ( منتهی الارب ) ( اقرب الموارد ) فحا، رجوع به فحا شود || مقصود از سخن ( مهذب الاسماء ) فحوی.

فحوی [ ف َح ْوا ] ( ع اِ ) معنی سخن و مضمون و روش آن ( منتهی الارب ) معنی ( دستور اللغة ) مدلول، مفاد، تفسیر، تأویل، مراد ( یادداشت بخط مؤلف ).

فحوا در سایر زبان ها

فحوا به انگلیسی:

 • context
 • effect
 • implication
 • import
 • line
 • nuance
 • overtone
 • purport
 • significance
 • substance
 • tenor
 • thrust
 • turn
 • importance
 • sound

فحوا به آلمان:

(tenor (m : فحوا, مفاد, نیت, رویه, تمایل, صدايزیر مردانه.

(grundhaltung (f : فحوا, مفاد, نیت, رویه, تمایل, صدايزیر مردانه.

فحوا به ایتالیایی:

significato : ارش, معنی, مفاد, مفهوم, فحوا, مقصود, منظور.

فحوا به سوئدی:

betyder: ارش, معنی, مفاد, مفهوم, فحوا, مقصود, منظور.

mening/riktning/tenor: فحوا, مفاد, نیت, رویه, تمایل,صدايزیر مردانه

menande: ارش, معنی, مفاد, مفهوم, فحوا, مقصود, منظور, عجیبو غریب, شوخ, مبهوت, مات.

معنی فحوا فنلاندی:

merkitys: ارش , معنی, مفـاد, مفهـوم, فحـوا , مقصـود, منظـور, حـواس پنجگـانه, حس, احسـاس, هوش, شـعور, معنی, مفـاد, حس
تشخیص, مفهوم , احساس کردن, پیبردن.

مطالب پیشنهادی

فحوای کلام یعنی چه ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.9 تعداد آرا: 239

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir