حتما برای شما هم پیش آمده است واژه « قل خوردن » را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم ( قل خوردن یعنی چه ?).

معنی قل خوردن
معنی قل خوردن

معنی قل خوردن

مترادف و معادل « قل خوردن »:

  • غلت خوردن
  • به دور خود چرخیدن بر روی زمین
قل خوردن به انگلیسی:bowl
turn
اشتباه تایپی: rg o,vnk
معنی قل خوردن
تلفظ قل خوردن

قل خوردن در لغتنامه دهخدا

قل خوردن [ ق ِ خوَرْ / خُرْ دَ ] ( مص مرکب ) در تداول، چیز مدوری بر زمینی یا سطحی غلطیدن، غلطیدن مدحرجی بر سطحی، حرکت کردن چیزی گرد بر روی زمین یا سطحی دیگر ( یادداشت مؤلف ) رجوع به غل خوردن شود.

قل خوردن در لغتنامه معین

(قِ. خُ دَ ) (مص ل)=

۱ – غلتیدن، روی زمین چرخ خوردن

۲ – راه رفتن ،حرکت کردن (به طعنه در مورد شخص چاق )

( مصدر ) غلطیدن غلط خوردن : … باد گیر آنرا ( سماوررا ) که قل خورده کنار پاشویه حوض رفته بود یافت و باو داد.

غل خوردن در لغتنامه دهخدا

غل خوردن [ غ ِ خوَرْ / خُرْ دَ ] ( مص مرکب ) غلتیدن چیزی مدور، غلت خوردن، غلطان رفتن، غلطیدن، گلیدن، تدحرج : غل خوردن توپ، گردو، گلوله روی زمین.

غل خوردن در لغتنامه معین

(غ ، خُ دَ ) (مص ل) (عا) غلتیدن چ یزی گِرد.

غلتیدن چیزی مدور غلت خوردن.

غل دادن در لغتنامه دهخدا

غل دادن [ غ ِ دَ ] (مص مرکب) غلطانیدن چیزی مدور در سطحی: یعنی برروی خود به حرکت آوردن، غلطانیدن چیزی گرد یا استوانه ای با زخم و ضربتی، غلت دادن: غل دادن یک گلوله.

غلتک در لغتنامه دهخدا

غلتک [ غ َ ت َ ] ( اِ مرکب ) ( از غلت + ک پسوند آلت ) غلطک، و آن چوبی باشد گرد و میان سوراخ بزرگ، آن را پایه ارابه کنند، و کوچک آن را بر بالای چاه بندند، و ریسمان را بر بالای آن اندازند و به یاری آن آب را آسان از چاه کشند، و غلطک معرب آن است ( برهان قاطع ).

غلتنک ( حاشیه برهان قاطع چ معین ) چوبی که بر او رسن بگردد و او را بغلطاند و پایه گردان نیز گویند و غلطان و غلتیده نیز نامند ( از انجمن آرا ) ( آنندراج ). چوبی که برو رسن بگردد و پایه گردون را نیز گویند ( فرهنگ رشیدی ) رجوع به غلطک شود.

غلتک در لغتنامه معین

(غَ تَ ) (اِ) =

۱ – سنگی استوانه ای شکل که روی بام های کاهگلی می غلتانند تا کاهگل سفت و محکم شود، بام غلتان

۲ – وسیله ای برای تسطیح جاده و هموار ساختن آسفالت تازه خیابان ها

۳ – چوبی گرد و میان سوراخ که آن را پایة ارابه کنند.

غلتک در فرهنگ عمید

  • استوانه ای سنگین وزن از جنس سنگ یا فولاد که برای هموار کردن خاک، آسفالت یا کاهگل به کار می رود، غلتبان.
  • خودرویی با چرخ های استوانه ای شکل وسنگین که برای تسطیح و هموار ساختن آسفالت تازۀ جاده، خیابان، و امثال آن استفاده می شود.
  • استوانه ای از جنس فولاد یا چدن که برای نورد کردن به کار می رود.

مطالب پیشنهادی

قل خوردن یعنی چه ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.8 تعداد آرا: 256

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir