در این مقاله چند نمونه قرارداد فروش کالا با فرمت word به همراه متن نمونه قرارداد فروش کالا قرار داده شده است.

قرارداد فروش چیست ?
قرارداد فروش چیست ?

قرارداد فروش چیست ?

قرارداد فروش، یک متن حقوقی است که تعهد طرفین را در زمینه خرید و فروش کلا و خدمات مشخص میکند. وجود یک قرارداد صحیح میتواند از به وجود آمدن مشکلات و مناقشات احتمالی جلوگیری کند. و همچنین حقوق طرفین را تضمین مینماید

بخش های مهم یک قرارداد فروش کالا:

 • عنوان قرارداد : که معمولا باعنوان قرارداد فروش محصولی خاص مشخص می شود .
 • طرفین قرارداد : که مشخص کننده افراد شرکت کننده و امضا کننده قرارداد می باشد .
 • موضوع قرارداد
 • مدت قرارداد
 • محل اجرا و تحویل کالا
 • مبلغ قرارداد و نحوه تخصیص مبلغ
 • شرایط و تعهدات طرفین قرارداد
 • شرایط فسخ قرارداد
 • نحوه حل اختلاف میان طرفین
 • نحوه نظارت بر اجرا
 • شرایط مربوط به دیرکرد
 • احراز قصد و رضایت طرفین معامله
 • نسخه ها و نحوه ارائه نسخ مختلف به افراد شرکت کننده در قرارداد
 • اهلیت داشتن طرفین قرارداد
 • معین بودن موضوع مورد معامله
 • مشروعیت جهت معامله است.

  متن نمونه قرارداد فروش کالا

  قرارداد فروش

  طرفین قرارداد

  …….. به نمایندگی آقای ………… به شماره ملی ………. نام پدر ………….. شماره تماس …………. آدرس ………………………………………………………………

  که ازین پس «خریدار» نامیده خواهد شد، و ………….. به نمایندگی آقای ……………………. به شماره ملی ………….. نام پدر ………………… شماره تماس ………………….. آدرس ………………………………………………………

  که ازین پس «فروشنده» نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن میباشند.

  ماده۱ – موضوع قرارداد

  موضوع قرارداد عبارت است از: فروش {شرح موارد فروش}

   ماده ۲- محل اجرای قرارداد

   محل تحویل «انبار شرکت/ ….» می باشد.

  ماده ۳- مدت قرارداد

   مدت زمان تحویل تحویــــل «شرح موارد فروش» «تعداد روز کاری» روز کاری می باشد.

  ماده ۴- مبلغ قرارداد و نحوه تخصیص

  مبلغ قرارداد {مبلغ به عدد} ریال ({مبلغ به حروف} ریال ) می باشد.

  ماده ۵- نحوه پرداخت

  پیش پرداخت: مبلغ  ….. ریال معادل ………….. ریال از خریدار بابت ………….. موضوع قرارداد دریافت می‌گردد. مابقی مبلغ قرارداد در زمان تحویل «شرح موارد» تسویه می‌گردد.

  ماده ۶- تعهدات مجری / پیمانکار

  فروشنده موظف است قطعات و تجهیزات موضوع قرارداد را در محل کارخانه شرکت پس از مونتاژ نهائی و تائید، تحویل نماید.

  فروشنده تعهد می‌نماید که اقلام موضوع قرارداد را به تعداد دقیق و بطور صحیح و بر اساس مشخصات فنی سفارش شده بنحوی که قابل استفاده باشد تهیه نماید.

  فروشنده متعهد می‌گردد که کلیه اقلام را به نحوی بسته بندی نماید که مورد تایید خریدار و مشاوره بوده و هیچ آسیبی به آنها وارد نگردد.

  فروشنده موظف است که اقلام موضوع قرارداد را به تفکیک علامت گذاری نموده و با نظارت نماینده خریدار و مشاور تحویل خریدار نماید. بنحوی که عملیات نصب در کوتاهترین مدت و بر اساس معیارهای استاندارد و حرفه ای قابل انجام باشد و آسیبی در روند کار وارد نسازد.

  فروشنده متعهد گردید موضوع مورد قرارداد را بر اساس مدت قرارداد موضوع ماده ۶ تحویل نماید.

  فروشنده پیش بینی تغییر حجم سفارش موضوع مورد قرارداد را به مقدار بیست و پنج درصد(۲۵%) (کاهش یا افزایش) را تعهد می نماید.

  ماده ۷- تعهدات کارفرما

  خریدار متعهد گردید که پس از تحویل «شرح موارد فروش» تمامی مطالبات فروشنده را پرداخت نماید.

  خریدار هرنوع تغییر احتمالی در نقشه ها و محل نصب را کتبا با ذکر جزییات به فروشنده ابلاغ خواهد کرد، تغییرات مذکور موجب افزایش مدت قرارداد خواهد شد.

  تبصره ۱: کلیه تجهیزات و امکانات لازم در کل محدوده اعم از لوله کشی، کابل کشی، وسایل ابزار دقیق و غیره به عهده خریدار می باشد.

  تبصره ۲: نصب و راه اندازی تجهیزات موضوع قرارداد به عهده خریدار بوده و در صورت نیاز با پرداخت هزینه نصب از سوی خریدار توسط پیمانکار فروشنده انجام میگیرد. لیکن کارشناس فروشنده به هنگام تحویل دستگاه‌ها نظرات کارشناسی دستورهای خود را برای نصب به نصاب خریدار اعلام خواهد نمود.

  ماده ۸- نظارت

  کلیه مسئولیت تائید نقشه ها و کنترل و نظارت بر ساخت قطعات و تجهیزات تحت قرارداد و نظارت بر صورت وضعیتها بعهده نماینده خریدار و یا شرکت مهندسین مشاور …… (به نیابت خریدار) می باشد. معهذا، کلیه مراتب، مکاتبات و هماهنگی‌ها صرفاَ از طریق خریدار صورت می پذیرد و در صورت تماس مستقیم با مشاور جهت حل مسائل صرفاَ فنی رونوشت آن همزمان به خریدار تحویل گردد.

  ماده ۹- مالکیت

   آدرس های قید شده در متن قرارداد به عنوان محل اقامت دائمی دو طرف قرارداد تلقی میگردد و طرفین موظفند به محض تغییر محل مورد را کتباَ به دیگری اطلاع دهند.

  ماده ۱۰- فسخ قرارداد

  موارد زیر منجر به فسخ قرارداد میگردد:

  الف) توافق طرفین مبنی بر فسخ قرارداد

  ب‌) عدم رعایت مفاد قرارداد توسط فروشنده که باعث زیان و یا خسارت گردد.

  ج‌) هر گونه تاخیر در اجرای قرارداد بیش از مدت ذکر شده قرارداد که غیر مجاز تلقی گردد می تواند باعث فسخ قرارداد توسط خریدار گردد.

  ماده ۱۱- تأخیر در انجام قرارداد

  در صورت عدم تحویل یا عدم انجام به موقع موضوع ماده ۱ قرارداد به ازای هر هفته تاخیر معادل {…} درصد مبلغ کالای تحویل نشده و تا سقف {…} درصد مبلغ قرارداد به عنوان خسارت تاخیر در انجام تعهد محاسبه و به عهده فروشنده تعلق خواهد گرفت .

  تبصره : در صورت تاخیر بیش از ۶۰ روز فروشنده بجز موارد غیر مترقبه در تحویل دستگاه موضوع قرارداد خریدار مختار به فسخ یکطرفه قرارداد میباشد بدیهی است در صورت فسخ قرارداد فروشنده ملزم به استرداد وجوه دریافتی به خریدار خواهد بود.

  ماده ۱۲- یکپارچگی قرارداد

  قرارداد و پیوست های آن یک مجموعه جامع و یکپارچه ای را تشکیل می دهند که بین طرفین مورد توافق و تأئید قرار گرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می گردد.

  ماده ۱۳- تفکیک پذیری

  چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

  ماده ۱۴- تغییر و اصلاح

  هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

  ماده ۱۵- فورس ماژور

  هر گاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

  ماده ۱۶- تغییر نشانی طرفین قرارداد

  هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است ، کلیه نامه ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

  ماده ۱۷- حل اختلاف

  در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

  ماده ۱۸- تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

  این قرارداد در ……. ماده، در تاریخ …………… در شهر ………. تنظیم و امضا گردید که دارای ………… نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین میرسد.

  امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

  ——————————                                                ———————————–

  امضای شاهد اول                                                      امضای شاهد دوم

  ———————-                                                   ————————–

  دانلود فایل نمونه قرارداد فروش

  چندین نمونه قرارداد فروش کالا با فرمت word برای دانلود شما قرار داده شده است:

  دانلود رایگان قرارداد فروش
  دانلود رایگان قرارداد فروش

  مطالب پیشنهادی

  نمونه قرارداد فروش کالا word

  به این پست امتیاز بدید...

  خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

  میانگین امتیازات :4.8 تعداد آرا: 47

  هنوز کسی رای نداده...
  طراحی سایت بیوگرافی شما
  یکبار هزینه برای 5 سال
  آدرس دلخواه شما با پسوند .ir