شاید شما هم در مورد نوشتن زخیم یا ضخیم دچار شک شوید که کدام املا درست می باشد ، در این مطلب املای این واژه را بررسی میکنیم تا در هر مورد از املای صحیح استفاده کنیم.

زخیم
زخیم

معنی ضخیم

مترادف و معادل واژه ضخیم:

 • تناور
 • خشن
 • ستبر
 • قطور
 • درشت
 • دفزک
 • زبر
 • کلفت
 • گند
آوا: /zaxim/
اشتباه تایپی: qodl
نقش: صفت
ضخیم در حل جدول:کلان
متضاد ضخیم:باریک
لطیف
ضخیم به انگلیسی:thick
coarse
ضخیم به عربی:مجموع اجمالی
معنی ضخیم

معنی ضخیم در لغتنامه دهخدا

ضخیم [ ض َ ] ( ع ص ) ضَخم، ضخمة، تناور، ستبر، بزرگ جثه، هنگفت ج ضِخام.

( صفت ) تناور ستبر بزرگ جثه، توضیح به این معنی در قاموسهای معتبر عربی نیامده و اصل آن ضخم است.
ضخم، ستبر، هنگفت.

معنی ضخیم در فرهنگ معین ?

(ضَ ) [ ع ] (ص) تناور، ستبر، کلفت.

معنی ضخیم در فرهنگ عمید ?

ستبر، کلُفت.

معنای ضخامت

مترادف و معادل واژه ضخامت:

 • درشتی
 • ستبرا
 • ستبری
 • قطر
 • کلفتی
 • چاقی
 • فربهی

معنای ضخامت در لغتنامه دهخدا:

ضخامت [ ض َ م َ ] ( ع اِمص ) هنگفتی، تناوری، غلظت، غِلّت، کلفتی، ستبری: روباه ضخامت جثه بدید… ( کلیله و دمنه ).

ستبرا || ( مص ) کلان و فربه گردیدن، تناور شدن، فخامة، بزرگ تن شدن.

 • ( مصدر ) کلان و فربه شدن
 • کلفت شدن ستبر گشتن
 • ( اسم ) فربهی
 • کلفتی ستبری ستبرا

معنی ضخامت در لغتنامه معین

(ضَ مَ ) [ ع ضخامة ]=

۱- (مص ل) کلفت شدن، فربه شدن

2- (حامص) کلفتی، ستبری

معنی ضخامت در فرهنگ عمید

۱. ستبر شدن، کلُفت شدن، کلُفتی، ستبری
۲. فربه شدن

معنی ضخم در لغتنامه دهخدا

ضخم [ ض َ / ض َ خ َ ] ( ع ص ) هنگفت، ستبر، تناور، سطبر و کلان ازهر چیزی، بزرگ هیکل پرگوشت، دفزک بزرگ، کلفت، زفت، ضخمة، ضخیم، ج ضخام :

گنگ امردی بود ضَخم و زفت ( حاشیه فرهنگ اسدی نسخه نخجوانی )

لنگ ولیکن نه سست، زرد ولیکن نه زشت
گنگ و نگرددخموش، ضخم و نباشد گران مسعودسعد

روباه… گفت ندانستم که هر کجا جثه ضخم تر و آواز هایلتر، منفعت آن کمتر ( کلیله و دمنه )

جسم ضخمی داشت کس او را نبرد
ماند در مسجد چو اندر جام دُرد مولوی

|| ضخم اندام، هلغَف، آکنده گوشت || راه گشاده و روشن || آب بسیار || گران، ثقیل، سنگین || ضخم الفخذین: ستبرران.

ضخم [ ض َ ] ( اِخ ) بنوعبدبن ضخم: قومی از عرب عاربه که اکنون منقرض شده اند.

ضخم [ ض ِ خ َ ] ( ع مص ) کلان و فربه گردیدن، ضَخامة، تناور شدن، سطبر شدن.

مطالب پیشنهادی

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.8 تعداد آرا: 155

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir