حتما برای شما هم پیش آمده است واژه مفصلا را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم ( مفصلا یعنی چه ? ).

معنی مفصلا
معنی مفصلا

معنی مفصلا

مترادف و معادل واژه مفصلا:

  • باتفصیل
  • به تفصیل
  • مشروحاً
  • به صورت روشن و واضح
  • جزء به جزء شده
  • فصل به فصل شده
  • به تفصیل بیان شده
  • به گستردگی
  • به درازا
  • بی شمار
تلفظ مفصلا:/mofassalan/
جمع مفصل:مُّفَصَّلَات
متضاد مفصلا:مختصر
مفصلا به انگلیسی:in detail
at length
fully
معنی مفصلا

معنی مفصلاً در لغتنامه دهخدا

مفصلاً [ م ُ ف َص ْ ص َ لَن ْ ] ( ع ق ) مأخوذ از تازی، با تفصیل و مشروحاً و با دقت و با بیان طولانی ( ناظم الاطباء ).

فرهنگ معین:

مفصلاً (مُ فَ صَ لَ نْ ) [ ع ] (ق) به تفصیل، به طور مفصل.

معنای مفصل در لغتنامه دهخدا

مفصل [ م َ ص ِ ] ( ع اِ ) بند اندام و هر جای پیوستگی دو استخوان، ج مفاصل، پیوندگاه اندام، بندگاه، بند. پیوند، ملتقای دو استخوان از تن حیوان، محل اتصال دو یا چند استخوان به یکدیگر، محلی که دو سر استخوان به هم مربوط شوند.

|| محل اتصال قطعات اندامهای حرکتی و قسمتهای مختلف بدن شاخه ای از حیوانات غیرذی فقار که دارای پوشش کیتینی هستند در سلسله جانوری به نام شاخه بندپائیان موسومند.

|| محل جدا شدن، حد فاصل: از غزنه بیرون آمدو روی به مدافعت او نهاد در مفصل هر دو ناحیت و مقسم هر دو ولایت بهم رسیدند || فاصله میان دو کوه و دو پشته سنگریزه ناک، ج مفاصل.

مفصل [ م ِ ص َ ] ( ع اِ ) زبان.

معنی مفصل [ م ُ ف َص ْ ص ِ ] ( ع ص ) آنکه بیان می کند و فصل فصل می سازد و جزٔجزء می نماید.

مفصل [ م ُ ف َص ْ ص َ ] ( ع ص ) تفصیل کرده شده، مشروح، مقابل مجمل و مختصر: نسختی که تلک… مفصل در باب خواهش خود نبشته بودبر رای امیر عرض داد.

مطالب پیشنهادی

مفصلا یعنی چه ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.8 تعداد آرا: 568

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir