فال حافظ

غزل شماره 465 دیوان حافظ : رفتم به باغ صبحدمی تا چنم گلی

غزل شماره 465 دیوان حافظرفتم به باغ صبحدمی تا چنم گلیآمد به گوش ناگهم آواز بلبلیمسکین چو من به عشق گلی گشته مبتلاو اندر چمن فکنده ز فریاد غلغلیمی گشتم اندر آن چمن و باغ دم به دممی کردم اندر آن گل و بلبل تاملیگل یار حسن گشته و…
بیشتر بخوانید